Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Dagmar Babčanová
 • neverejný podpis
 • Klára Tománková, lekár
 • neverejný podpis
 • Tomáš Ondra
 • Peter SZIGETI, Bus Driver
 • Simona Štefánková, učiteľka
 • Jaroslav Podolák, dôchodca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zuzana Vozárová, riaditeľka Domova sv. Dominika
 • neverejný podpis
 • Ludmila Prokesova, knihovnicka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Silvia Bašová, architekt
 • Alena Hívešová, administratívna pracovníčka
 • neverejný podpis
 • Veronika Juríčková, MD
 • neverejný podpis
 • Elena. Petrášová, Dochodca
 • Viera Pavlásková, dôchodkyňa
 • Anna Opálená, dôchodca
 • Emil Kočiš , SZČO, Haburska 20 , 040 11 Košice
 • Iveta Joščáková, SZČO
 • neverejný podpis
 • Ľudmila Cibulová, upratovačka
 • neverejný podpis
 • Jozef Sendrej, MOV
 • neverejný podpis
 • Stanislav Joščák, obsluha energ.zariadení
 • neverejný podpis
 • Monika Bou Ezzeddine, Lekár
 • Anton Balcerčík, Dôchodca, Mlynská 634/35, 02901 Námestovo
 • Marianna Mäsiarová, Okružná 2060/5, 02601 Dolný Kubín
 • Igor Melicherčík
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Andrea Magová, opatrovateľka
 • Terézia Tremková, Študentka
 • Ján Mosor, dôchodca
 • Mária Danielová, dôchodkyňa
 • Pavol Jánoš, učitel
 • Miroslav Gavala, kňaz
 • Miroslava Štrbová, učiteľka
 • Mariana Uhliariková, účtovníčka
 • Vladimír Repka, živnostník
 • Rastislav Šeliga
 • Pavol Stárek, prográmator
 • Peter Šípoš, analytik
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky