Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • neverejný podpis
 • Anton Marcinko, szco
 • neverejný podpis
 • Kristína Žigrajová , Materská dovolenka
 • Eva Sládeková, úverový poradca
 • neverejný podpis
 • Kristina Dorcikova
 • Daniel Vachan, kňaz
 • Adriána Guttmanová, účtovníčka
 • Milan Kollár, štátny radca
 • Daša Kubrická
 • Martin Koval, technik, Sofijska 11, 04013 kosice
 • Gabriela Markovicsová
 • Jozef Kučerák, dôchodca
 • Monika Kadavá, SZCO
 • Mária Langová, Účtovníčka
 • Jan Plinta
 • neverejný podpis
 • Helena Blehová, dochodca
 • Lívia Kunová, účtovníčka
 • Marián Baran
 • Juraj Pacík
 • Ľubomír Karas
 • Peter Černák, elektrikár
 • Jarmila Vrbová, Lekár
 • Pavol Kováč, výskumník
 • Iveta Izakovicova, hospodarka
 • Jan Sencak, dochodca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Erika Jurinova
 • Oto Bajana
 • Marián Gron, Manager, Osuského 3784/3B, 85103 Bratislava
 • Ján Chunchal, IT
 • neverejný podpis
 • ladislav mucha, dôchodca
 • Rene Laca, nezam.
 • Stela Ihringová
 • neverejný podpis
 • Miroslav Šimko, Sekurisova 14, 841 02 Bratislava
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Erik Jánoš, študent
 • Peter Bobek
 • Daniela Krivoklatská, Momentálne nezamestnaná
 • ŠTEFAN Čabák, ekonóm
 • Alena Taoulecheova, Tlmocnicka
 • Alena Džupinová, zdravotník
 • Jan Tomko, servisný technik
 • Miroslav Cíferský, živnostník
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky