Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Adriana Tichá, ucitelka, Doľany, 90088 Doľany
 • Ivana Prokopová, sestra
 • Milan Vajda, odb. asist. STU na penzii
 • Jana Babejová, finančná poradkyňa
 • Martin Vaškovič
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marek Gajdoš, učiteľ
 • Zuzana Ševelová, zdravotna sestra
 • Veronika Kmeňová
 • neverejný podpis
 • Ferenc Szekeres
 • neverejný podpis
 • Martin Repa, Robotnik
 • Marek Ďurčo
 • Adelaida Javorská, ekonómka
 • neverejný podpis
 • Miroslav Olas, študent
 • Peter Tomčufčík
 • neverejný podpis
 • Vladimír Juhás, poľnohospodár
 • Veronika Podstavková
 • Roman Čimbora
 • Štefan Mahút
 • Anna Čekaňáková, administrativny pracovnik
 • Hildegarda Turčeková, učiteľka
 • Gabriela Šandorová, OD HaZZ
 • Terezia Banikova, vychovavatelka
 • Katarína Janúchová, ekonómka
 • Peter Telepčák, technik
 • Alexander Cigáň, vedecký pracovník
 • Silvia Fábryová
 • neverejný podpis
 • Peter Huliak, SZČO
 • neverejný podpis
 • Petra Mikolajcikova
 • neverejný podpis
 • Ida Miezgová, zdravotná sestra
 • Marián Drozda, stavebný dozor
 • Michal Mikolaj, Projekovy manazer
 • Monika Osrmanová, sociálna pracovníčka
 • Adrián Bíro
 • Zdenko Vaščák, szčo
 • Marian Osrman, sbs
 • Michal Slávik, odborný referent
 • Peter Kadlic
 • Lenka Štieberová, študent, Krásna Lúka 80, 08273 Krásna Lúka
 • Martina Šírová, Zdravotnícky asistent
 • Andrea Gergelová, ekonómka
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky