Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Petr Hořák, dôchodca
 • Štefan Glovaťák, projektant
 • Jozef Predáč, živnostník
 • Patrik Mikula
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martina Bednáriková
 • Miroslav Pjescak, Architekt
 • Rastislav Kažimír, technický manažér
 • Alena Alaksova, zdravotnicky pracovnik
 • Miroslav Behro, projektant
 • neverejný podpis
 • Mária Bc. Dobrovičová, štátny zamestnanec
 • Zdenka Mazúrová
 • Daniela Stoklasová, Učiteľka
 • Mária Husovská
 • Viera Aninová, administratívna pracovníčka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marcela Straková, zdravotná sestra
 • Marcela Prielomková, učiteľ
 • Silvia Jakubova
 • Juraj Stern, Dôchodca, Školská 935/12, 92901 Dunajská Streda
 • Iveta Fedurcova, Administrativny pracovnik
 • neverejný podpis
 • Žofia Kolenčíková, dôchodca, Novoť č. 91, 02955 Novoť
 • Viera Michaličková, administrativna pracovníčka
 • pavel janiga, dôchodca
 • Ján Marhefka, vedúci prevádzky
 • Robert Leskovjanský, montážny pracovník
 • Daniela Kadlicová, lekárka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Oľga Nováková, opatrovateľka
 • neverejný podpis
 • Ján Masarik, dôchodca
 • Štefan Kolenčík, dôchodca, Novoť č. 91, 02955 Novoť
 • Marian Michalik, projektant
 • Karol Žák, učiteľ
 • Alexander Nagy, invalidný doôchodca, ševčenkova 24, 85101 Bratislava
 • Katarína Rafajová , Admin. pracovník
 • Dagmar Džačková, učiteľ
 • Lenka Šáleková, rehoľná sestra, Kláštorná 4, 06001 Kežmarok
 • Veronika Čaladiková, ekonóm
 • Alžbeta Kušnírová, účtovníčka
 • neverejný podpis
 • Iveta Paúková, účtovníčka
 • Miroslav Haladik
 • Mária Navrátilová
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky