Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Eva Kosorinova , Lekar
 • Katarína Strelová, Administratívny pracovník
 • Jano Topercer, ekológ
 • Branisav Magula
 • Marek Červeňák, Projektant
 • Dana Husková
 • neverejný podpis
 • Jozef Schwandtner
 • Marcel Fertaľ, V. Clementisa 7, 08001 Prešov
 • Adrián Janiga
 • Jozef Kučerka
 • Pavol Fojtík , Andragóg
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Roman Supuka, vodič, S. Králika 433/20, 971 01 Prievidza
 • neverejný podpis
 • Peter Podstavek
 • neverejný podpis
 • Peter Pošivák, administratíva
 • Juraj Bednárik, Zvárač
 • Milan Kopačka, konštruktér, Karpatská 40/125, 900 33 Marianka
 • Juraj Drbjak, dôchodca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Kubuš , dôchodca , Jahodová 33, 08001 Prešov
 • Jozef Petras, Vodič
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Daniel Lukačovič , katolícky kňaz
 • Juraj Kocur
 • Juraj Mikoláš
 • neverejný podpis
 • Martin Senko, Obchodný zástupca
 • Jan Stovicek, dochodca
 • neverejný podpis
 • Ondrej Holienčík, riaditeľ strednej školy
 • Karol Gejdoš, Manager
 • neverejný podpis
 • Kristián Fečik, študent
 • Michal Hospodár, kňaz
 • Renáta Paterkova, Kozmetika
 • Michal Lejko, vedecký pracovník, živnostník, spisovateľ
 • Daniela Lajmonová, Dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Martina Veseková, student support assistant, Gen. Asmolova 34, 96001 Zvolen
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky