Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Moravčíková Oľga, finančný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanisko Lubomir, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čer?an Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mozolová Zuzana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslonková Lenka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čer?anová Zuzana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KRUPIKOVA KATARINA, PRACOVNIK RYCHLOC>, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrušková Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pucekova Anna, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • barbora zillova, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LACOVA DANICA, PODNIKAM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Celkova Viera, predavačka, Nanterska 11/87, 01008 Zilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Greguš Roman , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregušová Anna , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíchalová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Vladimír, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bízik Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Eva , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapošová Maria , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelian Pavol, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavčová Emília, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Jana, refernt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková Božena, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vráblová Danka, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilát Milan, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybáriková Irena , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mohnaczka Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duhárová Margita, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berthotyová Ida, učiteľka Aj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muška Marián, stredoškolský učiteľ, Predmestská 56, 010 01 Žilina
 • Be?o Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Eva , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matiová Margareta, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašna Cyril, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Radoslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurajová Stanislava , sekretárka riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Zita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salvová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sluková Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pisárová andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čičková Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čička Milan, dôchdca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosadová Jarmila, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michlikova marta , robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublíková Kristína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorova Lenka, stredoškolský pegagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olasová blanka, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamrowska-Bujok Zdzislawa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kras?anová Eva , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtech Rastislav, predajca leteniek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bittšanská Alžbeta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Martin, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlávková Gabriela, Upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakoštík Augustín, učiteľ katechéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Jozefa, Katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulinová Margita, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prno Ignác, vysokošk. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hejzlarová Eleonóra, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Peter, k?az, ul. Štúrova 42, 92001 Hlohovec
 • Karabová, PhDr. Gabriela, hudobníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Helena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasáková Alena, archivár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasák Emil, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrustová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Anna, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymusová Mária, Javorová 7, 010 07 Žilina
 • Valčuhová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Diána, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajšelová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murá? Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Oliva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Ján, MOVE tréner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudinec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnár Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrencikova Zuzana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodásová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Karol, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka, ul. Uhlisko 345, 976 75 Jasenie
 • Fusko Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuskova Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuskova Paula, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembera Jozef, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrus Miloš, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galova Martina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Martina, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Ivana, marketingový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benikovska Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sovičová Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Daniel, Sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Múčková Katarína, invalidná dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majerská Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maronova Vladimir , elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maronova Anna, Technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačanová Nadežda, ucčiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačan Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačanová Mária, stredošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčaj Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wohlandová Mária, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szelle Július, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelleová Mária, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ptasinsky Radovan, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ptasinska Monika, tanecny terapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Peter, k?az , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valocka Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metzl Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargovčáková Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juri?áková Etela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová Lívia, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čahoj Jozef, stavebná činnosť, Zrínskeho 4, 841 03 Bratislava
 • Gajdošová Natália, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová, PaedDr. Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting