Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Adam Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišáková Monika, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lepková Ľubica, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurenková Martina, Sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamíková Zuzana, Maser, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurkovská Zuzana, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalikova Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sandánusová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondášová Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Jozef, št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Helena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lonská Zuzana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Jaroslav, predajca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valábek Aurel, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekná Beáta , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferčáková Kveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Irena, Sam.referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salanciová Aneta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salanci Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitka Zdenko, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Profantová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurný Martin, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Ľubica , admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Dušan, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Souhradová Ingrid, dizajnérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Škvarková , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťáková Veronika, študent, Hamuljakova 144/27, 029 01 Námestovo
 • Tverdíková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiaková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferko Peter, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zanovitová Mária, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahút Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barták Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrek Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teťák Vendelín, Výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kabátová Jozef, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabátová Mária, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabátová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuhejdová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčíková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minařík Lukáš, študent, Mládežnícka 9, 97404 Banská Bystrica
 • Richter Juraj, Skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richterova Daniela , Predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková Sona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodorová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jura Ján, k?az, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vykoupilová Zuzana, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roháľ Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinvalský Ján, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečka Štefan, katolícky biskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiškovič Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michnova K)laudia, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdo?ová Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Honzová Henrieta, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tuzinska lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučková Kvetoslava , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baroková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Distler Peter, ochodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarová Mária, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucharičová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlikova Katarina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrúzová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wieningerova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškechová Martina, záhradníčka, t.č. na materskej "dovolenke", signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajkovičová Iveta, nezamestnaná, Č.A. 1245, 90086 Budmerice
 • Timková Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniakova Beata, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jan, podn., signatár si neželá zverejniť adresu
 • K Erika, predavačka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosedlikova Kamila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patlevicova Ludmila , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paracka Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Alžbeta, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovková Jozefína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Jozefína, dôchodca, Ožvoldíkova 5, 841 02 Bratislava
 • Kalna Agata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plačková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Andrej, obchodný zástupca, Pod Šípkom 1153/1, 958 06 Partizánske
 • Čarnogurská Marta , staveb.inž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmiak Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezak Tomas, objednavkovy manazer, Podunajska 7, 82106 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Naďová Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvantová Jana, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vencel Igor, administratívny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šedová Gabriela, prednostka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bederka Stefan, Vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrazik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Gabriel, administratívny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragú? Ján, Pracujúci dôchdca, Homolova 19, 841 02 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mráziková Šarlota, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrámek Marián , riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilková Renáta, komunálna poslanky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaščík Jozef, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solčianská Magda, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčianská Natália, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palkova Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž František , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Bohdan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novakova Gabriela , lektor AJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubinec Marek, administratívny pracovník, Be?adická 3, 851 06 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čeřovská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík, ml. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík, st Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Charlotte, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremba Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting