Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Rajčuľa Václav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapitančíková Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajčuľová Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldišová Mária, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • holubova viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Nikola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schreiner Marián, vodohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Mária, zam. v štátnej službe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kanitrova denka, recepcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor Patrik, IT Quality Špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák Cyril, slobodné povolanie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťovič Jiří, obyčajný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišová Eva, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičurová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanko Štefan, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rúčka Peter, katolícky k?az, Farský úrad,Pastuchov 73, 92063 Pastuchov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chomová Valeria, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaninka Augustín , klatolícky k?az, Sv. Vincenta 1, 82103 Bratislava
 • Ščasná Viera, sociálny sporadca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallová Terézia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dideková Mária, predavačka v obchodnom centre, Chocholná 157, 91304 Trenčín
 • Bašistová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroš František, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selecký Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoterová, Mgr. Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Margita, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szűcsová Agneša, projektový manager v informatike, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopčíková Mária , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Daniela, projektový manažér, Poľná 2, 082 71 LIpany
 • Kráľovská Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marchevková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Júlia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčák Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macho Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sta?o Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sta?ová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vyhnal Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondrová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesol Miroslav, Asistent starostu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konakovsky Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Matúš, umelecký kováč, Solivarská 37, 08005 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stachová Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuková Cecília, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Katarína, vedecká pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajtárová Magdaléna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajtár Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kordoš Peter, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinová Mária, samostatná odborná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petráš Jaromír, projektant technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlaváč Ján, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchlý Milan, ovocinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasná Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľská Lucia Noemi, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zakuťanská Viera, finančný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Magdaléna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábarová Daria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barancová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šumichrastová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrast Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Margita , Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrast Anton, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pčolinská Lenka, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Anastázia, lektor/metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záviš Oto, plánovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianová Anna, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hozza Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hozzová Edita , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lutter Ľubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lutterová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskal Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťovičová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markotánová Pajerchinová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polovková Antónia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sušková Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pišková Miroslava, doktor prírodných vied, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanacká Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklošová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloš Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kreibiková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloš Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kincelová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dományová Mária, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Veronika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Matúš, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovský Marek, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudeckova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivičič Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Magdaléna, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bučková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baluchová Kvetoslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gre?a Peter, Živnostník, Okružná 772/68, 05801 Poprad
 • Motyková Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabria Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimbalová Daniela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragula Peter, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polc Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polcová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Peter, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pločicová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Stanislav, Autorizovaný bezpečnostný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Britanakova Anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • František Kiškovský, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terézia Kiškovská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Alžbeta, právnik, da?.poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teľuchová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letavayová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svätokrížna Gabriela, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Igor, lekár, Ružová dolina 11, 82109 Bratislava
 • Bezák Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strížencová Martina, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oprchalová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jacková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološová Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vodnáková Ľudmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvarozkova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brasko Michal, IT developer, Juzna 125/53, 92202 Krakovany
 • Ravinger Tomáš, manažér, Martinčekova 6, 821 09 Bratislava
 • Mikušová Renáta, lekár-vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrovčák Marek, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhrin Sokolíková Michaela, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting