Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Kubalík Pavol, tester IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtlíková Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baranska Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Medveďová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taranova Natalia, danovy poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Marek, technik ŽSR, Prednohorská 191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sebo Michal, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janok Erich, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Jitka, SZČO, Sadrovcova 2, 05331 Novoveská Huta
 • szollosy jaroslav, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • klinkova stanislava, kadernička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pašková Oľga, rentiérka, Lachova 4, 85103 Bratislava
 • PaedDr. Hricík Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Hricíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starnová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanak Marek, Zivnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dutka Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutka Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suškova Emilia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knižková Žaneta, materská , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Jarmila, kníhpredajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porubský Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Budajová Martina, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prášilová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánis Rastislav, programátor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miko Marek, Nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledecká Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rybanská vanda, nezávislá kandidátka č. 37 OĽaNO, Tichá 10, 90042 Dunajská Lužná
 • Neupauer Róbert, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajči Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • horváthová sabína, školská 7, 93101 šamorín
 • Ujlacký Tibor, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Roman, vedecký pracovník, Lomonosovova 8, 040 01 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Langova Daniela, učiteteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klempar František, Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Lubomir, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mravík Jozef, Nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiššová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marko Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grebečiová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hóly Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucejová Romana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fasungova Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančeková Zuzana, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stra?áková Veronika, vedúca supermarketu, Močenok 1043, 951 31 M
 • MOŠKO František, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Juraj, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jelínková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hippova Silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Kristina , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankova Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Miroslava, cukrarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karšayova Jana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Andrea, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodeková Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravec Roman, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stempelová Judita, vysokošk.pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grichová Bernadeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grichová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grich Ján , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miturova Gabriela, živnostnik/uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehoťáková Anna, dôchodca, Ružiná, 98552 Divín
 • Gubala Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vícenová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holbičková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacsova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Katarína, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pohronská Katarína, notárka, Hradné údolie 3, 811 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páleníková Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajči Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sta?ová katka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobáková Pavlína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balazs Patrik, rimskokatolicky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenák Štefan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Júlia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Eva, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenč Peter, projektant, Púpavová 48, 84104 Bratislava
 • Marko Slavomír , katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vahalec Lubomír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembera Jozef, rahoľný k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vahalcova zlata, učtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gál Radomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová mladšia Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pifková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • paterekova renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Mária, živnostník v Rakúsku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiš Juraj, riaditeľ ZŠ, Detvianska Huta 90, 962 05 Hri?ová
 • Babál Michal, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovac jozef, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohaľová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strigáčová Eva, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekovicsova Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekovicsova Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papp Robert, Zdravotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonová Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • danielcak pavol, tereny soc.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolcún Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babečková Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zvrtelova veronika, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Martin, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dado Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maruniak Pavol, skladník, J.A.Komenského 253/2, 02601 Dolný Kubín


Platon webhosting