Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matiová Margareta, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bračok Peter, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulíková Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bene Lenka, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • doubravova eva, nezamestnana, javorinska19, 92101 piešťany
 • Šoltísová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Otavová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvárová Ľudmila, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • strbova iva, vytvarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Lukáš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulík Jozef, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sálašiová Martina, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Patrik, rehoľný k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivoríková Helena, školstvo, moderátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovičová Mária, Kvetová 13, 972 01 Bojnice
 • Mulíková Agnesa, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seckova Jolana, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurtulikova marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaplovská Tatiana , knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducho?ová Katarína, HR manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Śtiffelová Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rejduga Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haceková Eva, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristeľ Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guldán Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štetiar Martin, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltisová Zuzana, dôchodky?a, Pri Vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stopková Katarína, menežérka, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Jenčíková Miroslava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boóczová Stanislava, učiteľka mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sihelská Mária, inv. d., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sihelský Jozef, inv. d., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Zuzana, študentka, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Jenčík Michal, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Peter, technik, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Jenčíková Blanka, inv. d., Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Branková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remenarova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sihelský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čimborova Janka, Admin.prac.-t.č.nezam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bisák Andrej, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • augustin jan, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomková Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zbojovska Dagmar, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdová Hana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racek Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudčeková Renáta , referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artim Mikuláš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trencanova Silvia, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konigova Mária , administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulek Rudolf, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubecký Tomáš, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovácsová Zuzana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polo?ová Jaroslav, dôchodca, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Polo?ová Magdaléna, matka 6 detí, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strapko Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strapková Magdaléna, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorecka Elena, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grófová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gróf Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • belakova terezia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • falušova silvia, žena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraus Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťo Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, ŠOP SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Andrea , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuzakova Maria, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bušík Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštialiková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Búry Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Blanka, pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Juraj, stavebný robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršková Antónia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krško Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grossmannová Eva, Referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčaťová Eva Dominika, koordinátor školení, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišková Valentína, statny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riška Martin, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juritková Viera, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrhalova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • carna martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilenčík Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečanský Ľubomír, nezamestnaný, garbiarska 6, 06001 Kežmarok
 • Nováková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marciová Adela, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Ivan, pilník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Miroslav, Masiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovičová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romanová Silvia, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romanová Silvia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Jaroslav, Vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Lukáš, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romanová Marta , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Igor, Zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Martin, Udrzbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovicova Annabela , predskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Tomáš, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Igor, Podnikaťel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéšova Marta , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéšova Jana , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Géze Ernest, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šášiková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Alexandra, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štuk Martin, Predseda oz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goriľová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápayová Lucia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grmanová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanová Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toman František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrányi Marek, Chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrányiová Ivana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Císar Daniel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Císarová Lucia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mizerík Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vachalkova eva, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanová Adela, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažo Henrich, údržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Stanislava, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ráchel Pavol, Programátor, Hollého č.4, 911 05 Trenčín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mizeríková Gabriela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mr?a Karol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Éliásová Johana, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting