Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuka Anton, živnostník, Šoltesovej 656, 02743 Nižná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liptáková Elena, Fundraisor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojáčková Alžbeta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miština Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pogorielová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogorielov Konstantin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudackova ruzena, zdravotna sesra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letenajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bakaľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ki?ová Zuzana, Koordinátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, psycholog., PR manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakús Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajdelová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlnova Sona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Pavol, merací technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčíková Lucia, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlna Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illasova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Monika, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tiso?ová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynárik Marián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricakova Monika, riaditelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabušová Daniela, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabuš Marek, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kúdelová Adriana, asistentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipovičová Terézia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipovič Augustín, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamkovský Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdin Ľuboš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kramáriková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plancar Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biž Dušan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fula Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balázs Patrik, rim. kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levická Eleonóra, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harárová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grossmann Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Ondrej, Operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chylová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chyla Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupanská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sýkorová anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halánová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mozova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halán Peter, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tajboš Mikuláš, živnostník, 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • Tajbošová Janka, kult.ref., 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • luzakova lenka, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sigetová Antónia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Tatiana , adinistrativny pracovnik v nákupe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klubertová Jana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemcova zuzana, veduci pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolen Ladislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolinský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krištofová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdosova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaková Bibiana, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klokner Miloslav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumančíková Kvetoslava, staveb.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figeľová Gabriela, sestra-( zdravotná), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbojovská Dana, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patráš Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vápeník Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajdová Ľubica, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janúchová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková So?a, referent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Ján, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konečná Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braniša František , dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branišová Mária, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heribanová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durek Jaroslav, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Emília , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šaradin Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozlík Boris, dôch., J.C.Hronského 17, 96001 Zvolen
 • Mokrišová Mária, obch. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malik Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petriková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kališ Marek, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janček Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prelovsky Marian, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hívešová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartko Kamil, učiteľ, Starohorská 68, 97411 Banská Bystrica
 • Bátorová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • szollosyova maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlček Otakar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porhinčáková Anna, MD, Milhostov 180, 075 01 Trebišov
 • Porhinčáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sendek František, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlinsky Jan, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števek Juraj, vysokoškolský asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Peter, Nám.Sv. Rodiny 1, 085 01 Bardejov
 • Orth Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strba Blazej, vysokoškolský pedagóg a k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrank Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčanská Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hardonova Gabriela, misionarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropuchová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbka Viktor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešna Alžbeta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Eva, VŠ profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachnová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sta?o Marián, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koritková Katarína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vartíková Elena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliment Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Kasián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudcovský Juraj, Plachého 11, 84102 Bratislava
 • Dufferová Alžbeta, vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • V?RY Adam, konzultant-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Mária, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lysá Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, študent, Kutnohorská 4, 07501 Trebišov


Platon webhosting