Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Kschillová Kristína, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varanaiová Marcela, colník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fialková Ivana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • morsky ivan, mandlova 97, 85110 bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Federlová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • murinova viktoria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Anna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kapec jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kapcova viera , dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutny jan, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutna viera , cukrarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutny peter, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutna viera , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tham peter, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Letkovský Ján, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Takáčová Lucia, úradníčka, Lermontovova 7, 81105 Bratislava
 • Pospíchalová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spitalik Jozef, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burzová Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • burza františek, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorčáková Mária, Ružová 17, 05401 Levoča
 • Wohlandova-Bednarova PhDr.Veronika, vecné bremeno, Romanova 33, 85102 Bratislava
 • Krivoš Kazimír, Jefremovská 614/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Pavelek Ivan, vinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúry Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúry Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Crko?ová Méria, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • malak ladislav, zvarac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolejak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmeťová Janka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • harisova viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palacka pavol, živnostník, Bez domova, 900 24 BA-okolie
 • Kizek Svorad, telekom inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovinska Maria, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buj?áková Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • facuna jan, instalater, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubov Vladimír, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubova Maria, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melencova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melenec Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Muchová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Rozália, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarova Dana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Visneyova Betka, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Anna, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Magdaléna, Dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drienovský Jaroslav, strojník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grznárová Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmotek Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmotek Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmoteková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajči Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Julia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holotová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kacvinska Petronela, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivanova MARIANNA, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košútová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčanová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldiš Vladimír, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlová lLucia , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Peter, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Marta, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrúziková Lucia, zamestnanec pošty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrúzik Tibor, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palovčíková Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčinová Andrea, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečkova Maria, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TALPAšOVá DARINA , PREDAVAčKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boldišová Marcela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriac Milos, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriac Milos, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgona ml. Julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korimova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosutova Etela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rano Kvetoslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ranova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyova Blazena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopuchovsky Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvatova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Batová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bríza František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brízová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brízová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stropnický Luboš, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebíčková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makara Ivan, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristl Miroslav, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazáková Jana, materská dovolenka, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bučko Luboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkova Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richter Palo, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richterova Jana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fázik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fázik Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fáziková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klucka Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavec Peter, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavcova Katarina , Uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting