Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Danieliszová Maria Irma, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Ing. Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, stály diakon, Pod Donátom 20/25, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Fedorová Jana, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor František, k?az, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarocká Terezia, referent, Bruselska 8, 04013 Košice
 • Buček Tibor , technik, Mons. Vágnera 2, 94901 Nitra
 • Tesakova Vlasta, D. Trnavka, 96621 Ziar n Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kliment Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdarilek Ján, administratívny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtko Marian, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stehlík Melichar, robotník, Partizánska 73, 911 01 Trenčín
 • Nečas Alexander , baník na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baník gabriel , doktorant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • konkoľová tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baníková terézia, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Akimjak Amantius, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, diplomat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goban Stanislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Körmendyová Anna, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Körmendy Jozef, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szalay László, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtko Ing. Ján, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Miroslav, nezávislý audiovizuálny producent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčová Ľubica , učiteľka mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovská Katarína , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovský Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?as Patrik, Charita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtková Alžbeta, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miková Jaroslava, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martyák Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gyulai Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanárová Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Peter, Projektovy manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reszetárová Anežka, manažer logistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guregová Mária, matematik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uher Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Emília, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabičovic Ján, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer František, otec rodiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kossey Pavol, podpredseda FKI, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting