Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Urbanovičová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šebe?ová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrinová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braunová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Vincent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HorvátH Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Eméília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvát Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jenis Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Betka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Katarina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúrová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesko Marián , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dome Ladislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anteková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačková Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačka Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačka Peter, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Iveta, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanár Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorová Milena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakyta Dušan, Spracovateľ úverov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakytová Dagmar, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasprová Lenka, Čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Eva, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Michaela, Čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubková Slávka, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GubkaHviezdoslavova Tomáš, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Dagmar, Upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rekšáková Sára, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubková Lenka, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanková Emília, rekvizitárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ján, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanko Jozef, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ján, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Viera, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Andrea, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Luboš, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papiernikova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hupka vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • struk peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korec martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • páleníková helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • páleník jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turza karol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • dubcová viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dubec juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orolín ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ko?ová alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minarovičová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minarovičová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čajdová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Studená Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenc Koloman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Etela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Penerová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víglaská Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitka Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajanová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitka Miroslav st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodok Cyril, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belica Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marták Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marták Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martáková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulov Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Dominik, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koprdová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sinkova Renata , materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcova Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kemlageova Nikola , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kemlageova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kemlageova Eva, predavacka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Beata , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kral Lubos , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kral Patrik , student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Gabriela , studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanova Michaela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanova Jana , casnicka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanova Veronika , studentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecova Lenka , materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Martin , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalicka Jan , zelezniciar , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalickova Hana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazova Eva , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazo Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudik Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudikova Bozena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubala Roman , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudikova Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazo Matej , student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazova Kristina , administrativa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taliga Peter , automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarov Bozena , kucharka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcova Andrea , robotnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemec Miroslav , murar , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viglasova Maria , zivnostnik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taliga Marcel , zeriavnik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková Jana, Majsterka odbornej výchovy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Absolonová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • oláhová melánia, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halás Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubová Helena, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirschelová Ivana , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batova Stefania, priehradkovy pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pavlík pavel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • durač ladislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajnohová júlia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • šubová jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hangaiová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hangayi jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliášová magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukáčová zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • buche?ová anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • orolínová alžbeta , signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting