Nedeľa Nedeľou

Milí priatelia,

otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky takmer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu - či práve preto - rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť.

Na Slovensku je dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať – myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo „nútime“ iných ľudí, aby v nedeľu pracovali.

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k nám a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov. Samozrejme tým nemyslíme pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry, či spoločného stravovania.

Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

Svoju podporu kampani NEDEĽA NEDEĽOU môžete potvrdiť na www.peticia.sk/nedelanedelou.

Budeme radi, ak nám napíšete podnety a úvahy k téme prežívania nedele. Pre mnohých sa môžu stať inšpiratívne Vaše iniciatívy, ktorými chcete prispieť k tomu, aby sa nedeľa vo Vašom úzkom, či širšom okolí stávala stále viac nedeľou. Príklady príjemne a ušľachtilo strávenej nedele môžu byť pre mnohých inšpiratívne - najmä pre mladé rodiny, kde si partneri neodniesli dosť pozitívnych podnetov z rodín, v ktorých vyrastali. Všetky tieto informácie môžete posielať na adresu: nedelanedelou@fki.sk. Pre inšpiráciu a povzbudenie Vás informujeme, že v júni 2011 bola v Bruseli založená Európskej Aliancie za nedeľu. (www.europeansundayalliance.eu), ktorej cieľom je vzájomná podpora rôznych lokálnych a národných iniciatív až po ovplyvnenie európskej legislatívy.

Iniciatívou NEDEĽA NEDEĽOU chceme prispieť predovšetkým k vedomej zmene nášho vnútorného postoja, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Názor každého jedného z Vás môže byť obohacujúci a podnetný. Ak prejavíte záujem, zverejníme Váš príspevok na stránke www.fki.sk/nedelanedelou.

Na problém nedeľnej práce už v minulosti aktívne upozorňovali napríklad NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) a HKR (Hnutie kresťanských rodín). V súčasnosti sa angažuje v tejto oblasti Aliancia za nedeľu – Slovensko. o.z., KMR (Klub mnohodetných rodín), Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Slovenská sieť proti chudobe, ktoré sú spolu s FKI členmi Európskej Aliancie za nedeľu.

Veríme, že v dlhodobejšom horizonte dokážeme všetci spolu prispieť k tomu, že sa aj v našej krajine dosiahnu legislatíve zmeny, ktoré pomôžu nedeľu chrániť. Ale v prvom rade si ju musíme chrániť my sami z vlastného presvedčenia, vlastnou snahou v našom vlastnom prostredí. Veríme, že aj malými krokmi, ktoré sa udejú na mnohých malých miestach, sa môžu nakoniec dosiahnuť veľké zmeny v spoločnosti.

Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, zodpovedný za agendu Nedeľa nedeľou Bratislava, január 2012

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (3506)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, všetky
 • Predáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kossey Pavol, podpredseda FKI, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer František, otec rodiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabičovic Ján, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Emília, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uher Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guregová Mária, matematik - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reszetárová Anežka, manažer logistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Peter, Projektovy manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanárová Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gyulai Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martyák Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miková Jaroslava, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtková Alžbeta, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?as Patrik, Charita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovský Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovská Katarína , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčová Ľubica , učiteľka mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Miroslav, nezávislý audiovizuálny producent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtko Ing. Ján, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szalay László, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Körmendy Jozef, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Körmendyová Anna, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goban Stanislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, diplomat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Akimjak Amantius, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baníková terézia, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • konkoľová tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baník gabriel , doktorant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečas Alexander , baník na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Melichar, robotník, Partizánska 73, 911 01 Trenčín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtko Marian, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zdarilek Ján, administratívny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliment Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáč Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tesakova Vlasta, D. Trnavka, 96621 Ziar n Hronom
 • Buček Tibor , technik, Mons. Vágnera 2, 94901 Nitra
 • Šarocká Terezia, referent, Bruselska 8, 04013 Košice
 • Fedor František, k?az, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Jana, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch MUDr.Mgr.Štefan, lekár, stály diakon, Pod Donátom 20/25, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Semanová Ing. Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Maria Irma, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubinova Oľga, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučanská Olga, kuchárka - dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mullerova eva, inv.dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolláriková Ľudmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klanduchova Hrebikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosťová Anna, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novak Metod, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • * B O R I T ? Š * * Martin *, * manažér *, * Dénešova 4 *, * 040 23 * * K o š i c e *
 • Florkova Veronika, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Emília, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešíková Jarmila, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáčová Iveta, K?azovického 6, 976 55 Ľubietová
 • jansto miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutirová Alžbeta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morávková Darinka Zdenka, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morávek Lubo, elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Anna, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brtanova Eva , dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lengyelová Anna, zdravotná sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuhranova Marta, Palárikova 7, 040 01 Košice
 • Bartko Ĺuboš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macháč Jozef, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Eugen, živnostník - IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sluková Mária , administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bílková Daniela, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GAALOVA JOHANA, V ZDRAVOTNICTVE, BRATISLAVSKA 50, 900 44 TOMASOV
 • Králiková Slavka, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOJNOKOVA Otilia , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišidayová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mášik Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočárová Elena, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SUHAJOVA JARMILA , OSTROVATELKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovcová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paločko Štefan, učiteľ vo výslužbe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JAvorova Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šagátová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Janka, novinárka, č.443, 95841 Veľké Uherce
 • Lajcakova Maria, krajcirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fandel Vladimír, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbončáková Lýdia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hre?o Rudolf, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balek Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harčár Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palovič Rastislav , profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veber Marcel, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ing Ladislav, rehoľný k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sitar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružanský Pavol, senior, signatár si neželá zverejniť adresu
 • heske jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dušan Jurík, Admistratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivancová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Ľubica, Administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáškyová Jana , IT manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polacká Oľga, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Jozef, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radáčiová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečasová Magdaléna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrej Dalibor, k?az, M.R.Štefánika, 07501 Trebišov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mordel Stefan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocurková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykorová Anna, administratívny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škulka Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Samuel, projektant vodohospodárskych stavieb, Ždiarska, 04001 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domoráková Petra, učiteľka pre 1. stupe? ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromkovic Ladislav, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brod?anský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavačová Anna , SZČO, Zakarpatská 20, 048 01 Rož?ava
 • Strišovská Jana , robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubačová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zolak Anna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?akova Monika, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Katarína, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bečka Emil , soc.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrek Peter, katolícky k?az, Hviezdoslavova 27, 059 01 Spišská Belá
 • Pažítková Anežka, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovičová Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Ivana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondelová Mária, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľuch Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farbová Valeria, tech.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weiselová So?a, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briššova Helena, prevadzkovy pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maniaková Pavlína, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boritášová Jozefína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Terezia, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésová Katarína, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • simova adriana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiešková Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Peter, Elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrová Mária, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miloš Krajči, Technik, M.Rázusa 22, 96003 Zvolen
 • Michalik Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leška Juraj, správca PC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterková Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Klára, projektová manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grega Ľubomír, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Ľubomír Ľubomír , k?az, Nižný Slavkov, 082 75 Nižný Slavkov
 • Drobný Juraj, dramaturg, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrašková Ivana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DORKO Jozef, profesionálny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmec Pavol, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, lekár, Kyjevske namestie 9, 97404 Banska Bystrica
 • Kizek Svorad, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šesták Sergej, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlov Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamlárová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babiak Milan, Softwarovy inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štillová Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaniak Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • franek peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolyós Otto, študent, Janka Alexyho 37, 984 03 Lučenec
 • Uhnák ml. Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rafajdusová Mária, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabó Ondrej, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herman Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazán Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasík Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • S?ahničan Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Martin, zamestnanec obchodneho domu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hóz Adam, kníhkupec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chabadová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špánik Patrik, Bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valko Jozef, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chabadová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakóczyová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čišecká Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuziak Marián, Kníhkupec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zárecká Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • segešová mária, právne poradenstvo pre drogovo závislých, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrochova katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, PR manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krivosudská Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slany Peter, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťovčíková Veronika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovcová Anna, učiteľkka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tines Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Šefan, Stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašo František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimanská, Mgr. Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Šimanský Dušan, št. úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintér Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gavalierova anna, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karcagi Andrej, katolícky k, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hasik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strapko Radoslav, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Jozef, skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K?ažek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOLLAROVA LUCIA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rus?ák Andrej, predčastný dôchodca, ul.Zimná č.35, 05901 Spišská Belá
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fureková Tatiana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajci Tibor, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olexová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočanová Alica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Va?ová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihál Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvantová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baková Jaroslava, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tesák Ivan, IT Specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jócsiková hedviga, vedúca šj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavík Vladimír, diakon, Banská 28, 976 32 Badín
 • Žáková Martina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pis Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Verešová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučavíková Elena, súkr. podn, Kilianova 137, 01401 bytča
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovarovičová Renáta, IŽD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovarovič Ivan, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuchtova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Veronika, špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulova Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablechová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerová Veronika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bordáčová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Renáta , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Viera , referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • semankova maria, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izakovičová Iveta, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielešová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milaniak Jozef, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicová Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlic Peter , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Libuša, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovský Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Julianna, Dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Edita, kožušníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Eliška Karina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hercegová Dana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorščák jaroslav, udržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, k?az-pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnisko Marián, nezamestnaný, Martáka 33/12, 036 08 Martin
 • Simalcikova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranova Otilia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gieciová, Ing. Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sebí?ová Elena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgacová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SERVICK? ANNA, SL:UMELEC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotovy Juraj, doktorand, Pifflova 6, 85101 Bratislava
 • Gabriš Ľudovít, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jopková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikovíny Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Jana, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minka Julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafárová Ľubica, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púček Jozef , Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genská Miriam, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sisková Martina, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cvengrošová Martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlatká Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vacekova Viktoria , zdravotná sestra, Čajkovského 4 , 036 08 Martin 8
 • Mokrý Marian , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otčenášová Śarlota, kultúrny zriadenec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošíková Ľudmila, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baroková Anna, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repa Martin, CNC frézar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Legatova Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurucová Eva, pomocný zdr.personál, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricová milota, nezamestnanaá, kotla, 94133 Nové Zámky
 • gubrica stefan, štátny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricova veronika , žiačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricová terézia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostolaniova Petra, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gráfová Janette, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenko Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pražiak Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vadiková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenko Jozef, technik, Sedliská 265, 09409 Sedliská
 • Fecenko Daniel, žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenková Marzena, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecenková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš František , geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Martin, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klačko ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, asistentka, Uhliská 2, 831 07 Bratislava
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gímešová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Praščáková eva, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dobošová štefánia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skube?ová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pappová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kenderová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marta Gromošová, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margetaj Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnik Jaroslav, elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babečka Jozef, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hasáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habi?áková Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mock Andrej, vš. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mocková Iveta, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnikova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodnik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Viera , rehoľna sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Marián, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Martin, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáč Kamil, živnostník, J. K?azovického 6/366, 97655 Ľubietová
 • Petková Kristína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermna Ladislav, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krehlík Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlovský Peter, študent, 62, 06501 Forbasy
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Martin, asistent riaditeľa, Matuškova 10, 04011 Košice
 • Segedyova alžbeta, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Starovský Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitner Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vik Anton, medik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkačíková Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Matúš , obyčajný dedinský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ba?as Dominik , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorkovic Norbert, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, pracujúci študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegiová Anastázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatiarová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidtová Barbora, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejza Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Teodor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekľanská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekľanský Miroslav, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švedová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lupták Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodáček Pavol, vedúci prevádzky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štvartáková Klaudia, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurašeková Zuzana, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Háberová Henrieta, tanečný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Háber Rastislav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanecká Barbora , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reichlová Helena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Miroslav, bankár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajčiová Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sokol Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illová Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mižanin Ján, Majster výroby, Vyšná Šebastová 91, 08006 Prešov
 • Potoč?ák Igor, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hronsky Martin, pracujem v zahranici, pretoze nas stat mi neponukol moznost normalneho zivota. ci v sluzbach, zdravotnictve a financne :(, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudačková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púpala Miroslav, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dieneš Zoltán , mont. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privalinec Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Jozef, inžinier kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marinič Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hámor Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovančík Lukáš, Šarišské Dravce 82, 08273 Šarišské Dravce
 • Brezovská Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beleš Miroslav, projektovy manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Vladimír, Nižné Nemecké 72, 072 52 Nižné Nemecké
 • Jureník Vladimir, logistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurenikova Mária, dochodkina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peško Štefan, VŠ učiteľ, Ústecká 1/23, 010 08 Žilina
 • Ďuriš Marek, lekár, Dlhá 21, 94901 Nitra
 • Valaský Peter, k?az, Družstevná 26, 95617 Solčany
 • Kollár Tomáš, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Pavel, Robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotvanová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabadkova Helena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pussova Gabriela, mamicka na plny uvazok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stieber Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovcová Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Jakub, študent FMFI UK, brigádnik v IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guman Dušan, sprievodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitrová Adela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seemann Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prihoda Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Litavský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaroslav Barta, k?az a pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mgr. Mazúrová Mária, SŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuník tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Igor , pracujem v ČR, a nikdy nie v nedelu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Helena, poštový doručovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Helena, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupková Terezia, dochodca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belobradová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hesková Marta, úradník, Mieru 21, 920 01 Červeník
 • Jankurova Eva, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucharova Daniela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šikulíncová Gabriela, odborný pracovník v kultúre, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerský Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bena Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Knašinská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števko Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guniš Tomáš, Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, Manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbínová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Puvák Marcel, k?az, Na Karasiny 63, 97101 Prievidza
 • Ondreickova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabuš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapriháč Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frťala Peter, technik, Malé Rip?any, 956 07 Malé Rip?any
 • Bauer Rudolf, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murová Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Branislav, Katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyka Michal, prednosta úradu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galis Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kravec pavel, manažér, Dubová 243, 966 11 Trnavá Hora
 • Tichý Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčko Alojz, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchta Stanislav, kat.k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Róbert, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koláček Marián, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karelová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dvorsky robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Stanislav, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danielová Mária , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejovič Miloslav, Brusno 497, 97232 Chrenovec-Brusno
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefún Branko , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jesenaiova Anna, graficka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Patrik, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabarova Nina, finanacny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafár Marek, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviernik Miroslava, Asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, živnostnik, Moyzesova 7, 96801 Nová Bańa
 • Balajková oľga, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balajka Štefan, udržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orémus Boleslav, technik, Rybárska 291/27, 96231 Sliač
 • Machová OĽga, dôchdky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klimová Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Abrhanová So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MOčko Ľubomír, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Abrhanová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulaiová Aneška , zdr.sestra, Moyzesova 7, 96801 Nová Bańa
 • Abrhan Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figurová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mentová Jarmila , referent, Pohranice 311, 95102 Pohranice
 • Tomečka Pavol, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cagan Peter, kvalitar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Libuša, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Füleová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Pavol, kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Marian, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitel Jozef, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuhajda Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovcik Juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Ján, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lakomčík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolník Bystrík, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitel Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolníková Erika, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púpava Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Mária, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kreká?ová Darina, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kreká? Ján , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacosová Sylvia, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javornický Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Peter, ev.k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavikova Maria, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitlová Ľubica, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavuliaková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutka Alexander, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sapár Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvečka Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novak David, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurík Milan, Stavbyvedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrisekova Ivana, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siekel Martin, finančné sprostredkovanie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerthoferová Barbora , graficka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kublová Jana, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišiaková Mária, dôchodca, Ivana Krasku 1395/14, 96001 Zvolen
 • Viš?ovská Martina, inv.dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľková Elena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radecká Magda, kulturoperátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fister Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ignáth Ivan, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rydzyk Ladislav, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmotláková Zuzana , administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomčáková Gitka, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeková Ľudmila , knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokarčíková Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Husárik Martin, komunitný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrtiška David, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sova Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zákopčanová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borcin Martin, Manazer, A. Misuta, 971 01 Prievidza
 • kovacik tomas, kandidat OLaNO c. 95, dobrovolnik, doktorand, Topolcany, 95503 topolcany
 • Sárinec Peter, manažer v cr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacová Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovská Vanda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovicova Romana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baco Rudolf, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novak Lubomir, SAP consultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyš?ovská Mária, správca služby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanova Zuzana, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanova Zuzana, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Alena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepes Lorant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popaďaková Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Lýdia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkačíková Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chuda Matúš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fančovičová Monika, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Zdenka, na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanda Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čandová Jana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branišová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalík Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koláriková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacigálová Katarína, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kordos Miso, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Klaudia , Referent CK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacigálová Sidónia, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grančičová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malotová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angelovičová Katarina, sestra, Mirka Nešpora 28, 08001 Prešov
 • Lukáč Jozef, obchodný zástupca, Suvorovova 22, 08005 Prešov - Solivar
 • Trnková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovinský Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáček Ján, študent, Kutnohorská 4, 07501 Trebišov
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lysá Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Mária, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • V?RY Adam, konzultant-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • Hudcovský Juraj, Plachého 11, 84102 Bratislava
 • Hlaváč Kasián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliment Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vartíková Elena, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koritková Katarína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sta?o Marián, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachnová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grey Eva, VŠ profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smiešna Alžbeta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbka Viktor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropuchová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hardonova Gabriela, misionarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčanská Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrank Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strba Blazej, vysokoškolský pedagóg a k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orth Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Peter, Nám.Sv. Rodiny 1, 085 01 Bardejov
 • Števek Juraj, vysokoškolský asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlinsky Jan, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sendek František, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Anna, MD, Milhostov 180, 075 01 Trebišov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlček Otakar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • szollosyova maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bátorová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartko Kamil, učiteľ, Starohorská 68, 97411 Banská Bystrica
 • Hívešová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prelovsky Marian, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janček Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kališ Marek, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petriková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malik Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrišová Mária, obch. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozlík Boris, dôch., J.C.Hronského 17, 96001 Zvolen
 • Šaradin Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Emília , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durek Jaroslav, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heribanová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branišová Mária, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braniša František , dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Ján, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková So?a, referent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janúchová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajdová Ľubica, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vápeník Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patráš Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbojovská Dana, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figeľová Gabriela, sestra-( zdravotná), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumančíková Kvetoslava, staveb.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klokner Miloslav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaková Bibiana, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdosova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištofová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolinský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magdolen Ladislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemcova zuzana, veduci pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klubertová Jana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Tatiana , adinistrativny pracovnik v nákupe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sigetová Antónia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • luzakova lenka, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tajbošová Janka, kult.ref., 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • Tajboš Mikuláš, živnostník, 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • Halán Peter, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mozova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halánová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sýkorová anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupanská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chyla Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chylová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Ondrej, Operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grossmann Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harárová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levická Eleonóra, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balázs Patrik, rim. kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fula Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biž Dušan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plancar Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramáriková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajdin Ľuboš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamkovský Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipovič Augustín, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipovičová Terézia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kúdelová Adriana, asistentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabuš Marek, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabušová Daniela, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricakova Monika, riaditelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mlynárik Marián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tiso?ová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Monika, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illasova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlna Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčíková Lucia, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Pavol, merací technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlnova Sona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajdelová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakús Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábiková Lucia, psycholog., PR manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ki?ová Zuzana, Koordinátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakaľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Letenajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudackova ruzena, zdravotna sesra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogorielov Konstantin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pogorielová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miština Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojáčková Alžbeta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Elena, Fundraisor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuka Anton, živnostník, Šoltesovej 656, 02743 Nižná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Éliásová Johana, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mr?a Karol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mizeríková Gabriela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ráchel Pavol, Programátor, Hollého č.4, 911 05 Trenčín
 • Sabová Stanislava, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažo Henrich, údržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanová Adela, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vachalkova eva, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizerík Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Císarová Lucia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Císar Daniel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrányiová Ivana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrányi Marek, Chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toman František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomanová Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grmanová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápayová Lucia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goriľová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štuk Martin, Predseda oz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Alexandra, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šášiková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géze Ernest, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenčéšova Jana , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéšova Marta , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Igor, Podnikaťel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Tomáš, Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovicova Annabela , predskolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Martin, Udrzbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Igor, Zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romanová Marta , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Lukáš, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Jaroslav, Vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romanová Silvia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romanová Silvia, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovičová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Miroslav, Masiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéš Ivan, pilník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marciová Adela, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečanský Ľubomír, nezamestnaný, garbiarska 6, 06001 Kežmarok
 • Ilenčík Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • carna martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrhalova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juritková Viera, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riška Martin, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišková Valentína, statny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčaťová Eva Dominika, koordinátor školení, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grossmannová Eva, Referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krško Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršková Antónia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Juraj, stavebný robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Blanka, pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koštialiková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bušík Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuzakova Maria, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žiaková Andrea , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, ŠOP SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťo Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraus Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • falušova silvia, žena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • belakova terezia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gróf Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grófová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorecka Elena, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strapková Magdaléna, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strapko Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polo?ová Magdaléna, matka 6 detí, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Polo?ová Jaroslav, dôchodca, Prestavlky 107, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Kovácsová Zuzana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubecký Tomáš, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šulek Rudolf, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konigova Mária , administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trencanova Silvia, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Artim Mikuláš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudčeková Renáta , referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racek Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdová Hana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbojovska Dagmar, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomková Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • augustin jan, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bérešová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bisák Andrej, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čimborova Janka, Admin.prac.-t.č.nezam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sihelský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remenarova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Blanka, inv. d., Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Jenčík Peter, technik, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Jenčík Michal, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Zuzana, študentka, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • Sihelský Jozef, inv. d., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sihelská Mária, inv. d., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boóczová Stanislava, učiteľka mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Miroslava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stopková Katarína, menežérka, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoltisová Zuzana, dôchodky?a, Pri Vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
 • Štetiar Martin, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guldán Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristeľ Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haceková Eva, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rejduga Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Śtiffelová Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducho?ová Katarína, HR manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaplovská Tatiana , knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurtulikova marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seckova Jolana, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulíková Agnesa, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovičová Mária, Kvetová 13, 972 01 Bojnice
 • Ivoríková Helena, školstvo, moderátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Patrik, rehoľný k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sálašiová Martina, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulík Jozef, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Lukáš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • strbova iva, vytvarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvárová Ľudmila, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otavová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoltísová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • doubravova eva, nezamestnana, javorinska19, 92101 piešťany
 • Bene Lenka, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulíková Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bračok Peter, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matiová Margareta, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maruniak Pavol, skladník, J.A.Komenského 253/2, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dado Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Martin, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvrtelova veronika, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babečková Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolcún Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • danielcak pavol, tereny soc.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonová Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papp Robert, Zdravotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekovicsova Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekovicsova Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strigáčová Eva, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohaľová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovac jozef, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiš Juraj, riaditeľ ZŠ, Detvianska Huta 90, 962 05 Hri?ová
 • Košťálová Mária, živnostník v Rakúsku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • paterekova renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pifková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová mladšia Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gál Radomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • vahalcova zlata, učtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembera Jozef, rahoľný k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vahalec Lubomír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urbanová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Slavomír , katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenč Peter, projektant, Púpavová 48, 84104 Bratislava
 • Krupová Eva, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Júlia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenák Štefan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balazs Patrik, rimskokatolicky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobáková Pavlína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sta?ová katka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajči Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pohronská Katarína, notárka, Hradné údolie 3, 811 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Katarína, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacsova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holbičková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vícenová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubala Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehoťáková Anna, dôchodca, Ružiná, 98552 Divín
 • Miturova Gabriela, živnostnik/uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grich Ján , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grichová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grichová Bernadeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stempelová Judita, vysokošk.pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravec Roman, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodeková Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Andrea, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karšayova Jana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Miroslava, cukrarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankova Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Kristina , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hippova Silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jelínková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Juraj, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MOŠKO František, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stra?áková Veronika, vedúca supermarketu, Močenok 1043, 951 31 M
 • Lenčéš Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančeková Zuzana, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fasungova Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucejová Romana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hóly Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grebečiová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiššová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mravík Jozef, Nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Lubomir, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klempar František, Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Langova Daniela, učiteteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frič Roman, vedecký pracovník, Lomonosovova 8, 040 01 Košice
 • Ujlacký Tibor, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horváthová sabína, školská 7, 93101 šamorín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajči Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rybanská vanda, nezávislá kandidátka č. 37 OĽaNO, Tichá 10, 90042 Dunajská Lužná
 • Ledecká Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miko Marek, Nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pánis Rastislav, programátor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prášilová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budajová Martina, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porubský Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gulai Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Jarmila, kníhpredajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knižková Žaneta, materská , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suškova Emilia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dutka Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutka Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motyková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanak Marek, Zivnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starnová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Hricíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PaedDr. Hricík Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašková Oľga, rentiérka, Lachova 4, 85103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • klinkova stanislava, kadernička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • szollosy jaroslav, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Jitka, SZČO, Sadrovcova 2, 05331 Novoveská Huta
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janok Erich, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sebo Michal, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fačkovec Marek, technik ŽSR, Prednohorská 191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • Taranova Natalia, danovy poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medveďová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baranska Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fajtlíková Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubalík Pavol, tester IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zruttová Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stupak Peter, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polkorábová Jana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kundraciková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petáková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skočíková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalíková Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakub peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Janka, mamička na plný úväzok, ináč učiteľka Hv-Pg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Ján , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Alžbeta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasalova Valentina, st. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Potomova Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Englártová Ľubica, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Martin, softvérový analytik, 3, 08233 Krížovany
 • Mihockova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihočko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maník Ján , programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Alena, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bene Tomas, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maník Peter, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuristová Františka, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hochschornerová Beata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašová Silvia, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbik dan, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenghardt Bohuslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbíková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočanová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ogurčáková Anna, kaderníčka, Krčméryho 8, 052 05 Spišská Nová Ves
 • simorova monika, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otruba Albin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Anton, vychovávateĺ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščáková Gabriela, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kavuľová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraši Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavuľová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šarišský Patrik , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Figeĺ Peter, Staničná 322, 07662 Parchovany
 • Balážová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hájasová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabada Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kristanová Ľuboslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jedličková Petra, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťál Lukáš, predseda občianskeho združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybar Roman, p, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Revický Blažej , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaurová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrvalová Mária, animátorka roka 2011, signatár si neželá zverejniť adresu
 • macková jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanisko Lubomir, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grobár Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pšenák Pavol, dôchodca, Nábrežná 18, 940 75 Nové Zámky
 • Kučmina František, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruman Ján, nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malček Lubomír, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harajdová Marta, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivčík Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtlíková Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harabinova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurenda Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Tatiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesolová Helena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galanský Ivan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlakova Dasa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe?anská Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novajovská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokein Dusan, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtlík Pavol, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Jakub, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonda Martin, prevádzkový riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janotak Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Feher Richard, servisny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámborská Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klenotičová Anna, študent PhD., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Martin, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masárová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prášilová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škamlová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Margita, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Veronika, študnetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Kamila, pracovník sbs, L. Svobodu 2592/70, 05801 Poprad
 • Vávrová Zuzana , administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitnerová Lenka, pracovníčka na pošte, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurina Juraj, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, predseda združenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovska Katarina , lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorová Božena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Sylvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutarová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, Chemik - analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zimovčák Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrin Sokolíková Michaela, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrovčák Marek, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikušová Renáta, lekár-vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ravinger Tomáš, manažér, Martinčekova 6, 821 09 Bratislava
 • Brasko Michal, IT developer, Juzna 125/53, 92202 Krakovany
 • Tvarozkova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodnáková Ľudmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hološová Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánošová Beata, poradca klienta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oprchalová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strížencová Martina, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Igor, lekár, Ružová dolina 11, 82109 Bratislava
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svätokrížna Gabriela, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letavayová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teľuchová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Alžbeta, právnik, da?.poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terézia Kiškovská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • František Kiškovský, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Britanakova Anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Stanislav, Autorizovaný bezpečnostný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pločicová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Peter, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polcová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polc Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragula Peter, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimbalová Daniela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabria Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gre?a Peter, Živnostník, Okružná 772/68, 05801 Poprad
 • Baluchová Kvetoslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fülöpová Magdaléna, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivičič Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudeckova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiškovský Marek, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovič Matúš, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Veronika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dományová Mária, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kincelová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloš Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kreibiková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloš Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanacká Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišková Miroslava, doktor prírodných vied, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sušková Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polovková Antónia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markotánová Pajerchinová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťovičová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskal Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lutterová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lutter Ľubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hozzová Edita , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hozza Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianová Anna, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záviš Oto, plánovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Anastázia, lektor/metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pčolinská Lenka, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrast Anton, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Margita , Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrast Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barancová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábarová Daria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerová Magdaléna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zakuťanská Viera, finančný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľská Lucia Noemi, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasná Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchlý Milan, ovocinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Ján, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petráš Jaromír, projektant technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinová Mária, samostatná odborná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaučík Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kordoš Peter, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajtár Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajtárová Magdaléna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Katarína, vedecká pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuková Cecília, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stachová Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benčo Matúš, umelecký kováč, Solivarská 37, 08005 Prešov
 • Konakovsky Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesol Miroslav, Asistent starostu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondrová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnal Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sta?ová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sta?o Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macho Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčák Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Júlia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marchevková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovská Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Daniela, projektový manažér, Poľná 2, 082 71 LIpany
 • Kopčíková Mária , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szűcsová Agneša, projektový manager v informatike, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Margita, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoterová, Mgr. Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selecký Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroš František, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašistová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dideková Mária, predavačka v obchodnom centre, Chocholná 157, 91304 Trenčín
 • Gajdošová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallová Terézia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasná Viera, sociálny sporadca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaninka Augustín , klatolícky k?az, Sv. Vincenta 1, 82103 Bratislava
 • Chomová Valeria, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rúčka Peter, katolícky k?az, Farský úrad,Pastuchov 73, 92063 Pastuchov
 • Štefanko Štefan, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičurová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danišová Eva, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťovič Jiří, obyčajný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák Cyril, slobodné povolanie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor Patrik, IT Quality Špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kanitrova denka, recepcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Mária, zam. v štátnej službe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schreiner Marián, vodohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Nikola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • holubova viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldišová Mária, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajčuľová Alžbeta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapitančíková Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajčuľa Václav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapitančík František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raškovičová štefánia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostolaniová Jana, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Magdaléna, environmentalista, Tománková 2, 841 05 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chapčák Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrocková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žILINčANOVá IVANA, PREDAVAčKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterova Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozár Karol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ochaba Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Satko Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskaľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greguskova Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopuch Maros, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • repčáková alexandra, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavková Jana, dôchodky?a, Bernolákova 35, 909 01 Skalica
 • Pavka Ján, dôchodca, Bernolákova 35, 909 01 Skalica
 • Smiešková Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaclíková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaclíková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťálová Mária, živnostník, Mieru 680/8, 922 02 Vrbové
 • Košťálová Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behul Roman, informačné technológie, Smolenická 12, 851 05 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lenčéš gabriel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurinčíková Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčák Peter, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocun František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrisova Zuzana, asistent predaja-momentalne materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GABRIšOVá žANETA, vw, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabor Tomas, application technical support engineer for SAP system, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabor Martin, VS student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hotová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Peter, študent FEI STU BA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Školeková Svetlana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikánová Irena, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birčáková Žaneta, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Lucia, študentka PRIF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrčková Lucia, Studentka PRIF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Róbert, študent informatiky, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridilla Andrej, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Mária, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučminová Eva, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdolenová Katarína, kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • putecova andrea, projektovy manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tothová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnalik Martin, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hunková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridillová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dinušová Jana, kvetinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sikorjaková Katarína, Pokladníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogellova Zuzana, vyskumny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florián Štefan, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezakova Dasa, Recepcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurikova Jana, menežér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • usalova maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • usalova lubomira, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklošovič Marek, stavebníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Marek, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chocholáček Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejník Vladimír , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Klára, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pollák Marek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Zdenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankura Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Zina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošková Zuzana, predávačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urminská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panáková Melánia, predávačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišš Július, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábrišová Magdaléna, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurík Tomáš, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pantik Julo, pisar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korcula Jano, potapac, Rolna 5, 94901 Nitra
 • Ralbovský Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šunderlíková Gabriela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubičárová Jana, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrončová Žofia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forraiová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forraiová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forrai Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suvadova Helena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suvada Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baresova Helga, Kniharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamarová Natália, manager prevadzky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kvetanová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madzinová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štetinová Jarmila, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valčuhová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hornakova Frantiska, Federatov 6, 08001 Presov
 • pondelova dana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vidova eva, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Simona, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turcanova Maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antekova Jarmila, predsavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarmír Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hor?ák Marek, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?áková Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pondela Pavel, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kručková Anna, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremba Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Charlotte, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík, st Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčík, ml. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeřovská Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubinec Marek, administratívny pracovník, Be?adická 3, 851 06 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novakova Gabriela , lektor AJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Bohdan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž František , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palkova Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčianská Natália, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčianská Magda, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomaščík Jozef, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilková Renáta, komunálna poslanky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrámek Marián , riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mráziková Šarlota, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dragú? Ján, Pracujúci dôchdca, Homolova 19, 841 02 Bratislava
 • Kosnáč Gabriel, administratívny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrazik Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bederka Stefan, Vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šedová Gabriela, prednostka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vencel Igor, administratívny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kvantová Jana, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezak Tomas, objednavkovy manazer, Podunajska 7, 82106 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuzmiak Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarnogurská Marta , staveb.inž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Andrej, obchodný zástupca, Pod Šípkom 1153/1, 958 06 Partizánske
 • Plačková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalna Agata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Jozefína, dôchodca, Ožvoldíkova 5, 841 02 Bratislava
 • Ďurovková Jozefína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Alžbeta, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paracka Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patlevicova Ludmila , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosedlikova Kamila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • K Erika, predavačka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jan, podn., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniakova Beata, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajkovičová Iveta, nezamestnaná, Č.A. 1245, 90086 Budmerice
 • Miškechová Martina, záhradníčka, t.č. na materskej "dovolenke", signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wieningerova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrúzová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Katarina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kucharičová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarová Mária, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Distler Peter, ochodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baroková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hučková Kvetoslava , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tuzinska lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Honzová Henrieta, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdo?ová Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michnova K)laudia, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiškovič Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečka Štefan, katolícky biskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinvalský Ján, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roháľ Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vykoupilová Zuzana, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jura Ján, k?az, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodorová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková Sona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richterova Daniela , Predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richter Juraj, Skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minařík Lukáš, študent, Mládežnícka 9, 97404 Banská Bystrica
 • Slováková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčíková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhejdová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kabátová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabátová Mária, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabátová Jozef, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Teťák Vendelín, Výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrek Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barták Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahút Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zanovitová Mária, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferko Peter, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanuliaková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiaková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tverdíková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťáková Veronika, študent, Hamuljakova 144/27, 029 01 Námestovo
 • Mária Škvarková , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Souhradová Ingrid, dizajnérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Dušan, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Ľubica , admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurný Martin, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Profantová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitka Zdenko, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salanci Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salanciová Aneta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Irena, Sam.referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferčáková Kveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekná Beáta , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valábek Aurel, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varga Jaroslav, predajca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lonská Zuzana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Helena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Jozef, št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondášová Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sandánusová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalikova Monika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská Zuzana, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamíková Zuzana, Maser, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurenková Martina, Sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Peter, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepková Ľubica, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brišáková Monika, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badura Štefan, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondáš Ľubomír, hútnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polak, ml. Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššáková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Ján, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Bohumila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlecová Anna, stavbarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • piták augustin, policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karas Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Passerini Enzo, Prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jelínková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malikova Hana , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanková Anna, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaššová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jasovský Silvester, lekár, Humenská 3, 07101 Michalovce
 • Pavol Gajdoš, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chova?ák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrástová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valachová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gutik Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hmírová Jana, auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaprál Jakub, umelec na voľnej nohe :), signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chabadova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, Elektro projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juskaničová Eva, lekárka, Na Lieskovčíku 10, 066 01 Humenné
 • Čupková Anna , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čupka Ľudovít, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidová Slávka, učiteľka MŠ, Mlynská 6, 053 42 Krompachy
 • Ofčanská Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ofčanský Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozlová Lívia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Králiková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabrrova Anna, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faber Jan, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolinská danka, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lonský Erich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mathia Stanislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veseková Martina, Osobná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrata Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minca Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Pavol, vedecky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šošková Božena, adminitratív. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihálová Daniela, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliak Peter, SZČO, Legionárska 21, 01001 Žilina
 • Májková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Štefan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepko Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetláková Mária, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimurdiak Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtaššáková Margita, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Eva, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žofaj Zdenko, Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Ján, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrožlíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šunderlíková Gabriela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Veronika, nezamestnaná, 21, 02941 Klin
 • Slovíková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Roma?áková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajová Zuzana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofirová Elena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troliga Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčová Oľga, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bechný Ľubomír, živnostník, Bezručova 6, 01001 Žilina
 • Vnukova Jana, magistra farmacie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čelko Michal, inval. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sálus Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luba Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vágner Alexander, projektant, Kremnická 1, 960 01 Zvolen
 • hornof petr, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Ján, podnikateľ, Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
 • Rehák Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulíková Laššáková So?a, materská dovolenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Da?o Rudolf, rímskokatolícky k?az, M.R. Štefánika, 94201 Šurany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabura Jozef, IT, Krátka 425, 02942 Bobrov
 • Bízik Pavol, Konateľ, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Bíziková Tatiana , predavačka, Baničova 3395, 010 15 Žilina
 • Bíziková Zuzana, materská dovolenka, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Ľubová Marcela, Pedagóg, Lomná 27, 029 54 Lomná
 • Priehodova Ludmila, architektka, Kalinciakova 17, 974 05 Banska Bystrica
 • Rigasová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalaj Vít, sochár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Pavol, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Demčák Jozef, študent, Davidov 210, 093 03 Vranov nad Topľou
 • Kocan Pavol , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Peter , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurová lucia , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľuba Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beliskova Beata, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilatikova Daniela, nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tutoky Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palfi Slavomír, gr. kat. k?az, Hlavná ulica 509/108, 094 15 Sečovská Polianka
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ganóczy Kamil, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Stanislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačný Peter, SZČO, Riečka 312, 974 01 Riečka
 • Pospíchalová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luteranová Jana, opatrovateľka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Súkeníková Viera, pedagóg, Nábr. Hornádu, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Eštvan Erich, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majchrová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Marek, IT Vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murcková Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kačmárová Daniela, pedagogička, klaviristka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusyniak Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sládeková Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čigášová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knutová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milenky Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrielová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavuková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurajdová Marianna, študent Vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plaštiak Michal, Analytik skladových zásob + SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažalík Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedorišinová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybar Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurjaková Eliška, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanečáková Jana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černigová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubinský Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatkova Veronika, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hacker Marian, Customer Support, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Martina, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Martina , specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maťaťová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šugereková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokoska Rastislav , inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragun Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maškara Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillárová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Serafínová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťál Stanislav, dobrovoľník, Južná 120/61, 922 02 Krakovany
 • Jacková Beata, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendelova Maria, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juri?áková Antónia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • poliak peter, it specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubjak Milan, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genšor Jaroslav, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancekova Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlebová stanislava, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaličová Elena, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Branislav, Vývojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricova Angela, Lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudkova Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecký Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Mária, Opatrovateľka, Krivý Kút 348, 029 42 Bobrov
 • Kuchar Peter, Knaz - katolicky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadejová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Je?o Robert, nezamestnany id, meteorova 3, 04012 Košice
 • Michalička Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bucová Anna, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančová Gabriela, učitelka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurajtová Katarína , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pietraszekova Karolina, casnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pietraszekova Anna, veduca posty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valášková Eva , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Juliána, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzelová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braun Marián, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarikova viera, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boleková Anna, zdravotný laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgáčová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozefiakova Lenka, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juri?áková Romana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Oľga, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Márkus Kristián, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivánová Eva, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tyrolová Veronika, vedúca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žibeková Anna, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalajová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grizakova Janka, operatorka v autom. priemysle, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košťalová Eva, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rentkova Maria, ucitelka ZS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackerova Silvia, matematicka, tc. na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odrobi?áková Mária, opstrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Jozef, výtvarníi, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bareková Katarína, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrušovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martauzová Zuzana, ban.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holbík Ján, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zámečníková Alžbeta, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borecka Alzbeta, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forrai Ľudovít, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leskova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Kršiaková, podporný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegeduš Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernard Filip, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gra?áková Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovčin Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urbanová Mary, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaskova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčišinová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sláviková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janečková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Agafonová Maja, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorenc Peter, salezián k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošková Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Miroslav , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinská Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šturek Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Miroslav, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vicenová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ratica Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciutti Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotuľová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grainda Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocaková Marcela, administ.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stehlík Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvátová, PaedDr. Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Natália, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čahoj Jozef, stavebná činnosť, Zrínskeho 4, 841 03 Bratislava
 • Máčajová Lívia, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juri?áková Etela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargovčáková Zuzana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metzl Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škutová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valocka Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Peter, k?az , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ptasinska Monika, tanecny terapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ptasinsky Radovan, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelleová Mária, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelle Július, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wohlandová Mária, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčaj Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačanová Mária, stredošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačan Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skačanová Nadežda, ucčiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maronova Anna, Technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maronova Vladimir , elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerská Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Múčková Katarína, invalidná dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macak Daniel, Sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sovičová Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benikovska Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolková Mária, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Ivana, marketingový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Martina, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galova Martina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrus Miloš, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembera Jozef, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuskova Paula, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuskova Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fusko Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka, ul. Uhlisko 345, 976 75 Jasenie
 • Hornáček Karol, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodásová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrencikova Zuzana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnár Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudinec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Ján, MOVE tréner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Oliva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murá? Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajšelová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Diána, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valčuhová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymusová Mária, Javorová 7, 010 07 Žilina
 • Vavrová Anna, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrustová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasák Emil, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasáková Alena, archivár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašková Helena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabová, PhDr. Gabriela, hudobníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Peter, k?az, ul. Štúrova 42, 92001 Hlohovec
 • Hejzlarová Eleonóra, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prno Ignác, vysokošk. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulinová Margita, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Jozefa, Katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakoštík Augustín, učiteľ katechéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlávková Gabriela, Upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Martin, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanská Alžbeta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtech Rastislav, predajca leteniek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kras?anová Eva , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamrowska-Bujok Zdzislawa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olasová blanka, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorova Lenka, stredoškolský pegagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublíková Kristína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michlikova marta , robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosadová Jarmila, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čička Milan, dôchdca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čičková Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pisárová andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sluková Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salvová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Zita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencerová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurajová Stanislava , sekretárka riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Radoslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrašna Cyril, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matiová Margareta, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Eva , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muška Marián, stredoškolský učiteľ, Predmestská 56, 010 01 Žilina
 • Berthotyová Ida, učiteľka Aj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duhárová Margita, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mohnaczka Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybáriková Irena , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilát Milan, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vráblová Danka, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková Božena, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Jana, refernt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavčová Emília, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelian Pavol, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapošová Maria , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Eva , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Vladimír, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíchalová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregušová Anna , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greguš Roman , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Celkova Viera, predavačka, Nanterska 11/87, 01008 Zilina
 • LACOVA DANICA, PODNIKAM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • barbora zillova, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pucekova Anna, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrušková Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KRUPIKOVA KATARINA, PRACOVNIK RYCHLOC>, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čer?anová Zuzana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslonková Lenka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mozolová Zuzana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čer?an Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanisko Lubomir, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Oľga, finančný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatiarová Jaroslava, OSZč, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šošková Martina, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Anna , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucerakova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leško Marek, ekolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vreckova Zuzana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtek Jaroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zemiaková Katarina, predavačka, Baničova15, 01015 Zilina
 • KKyjakova Helena , prev.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panaková Alena, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panaková Alena, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panaková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilníková Miroslava, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilník Miroslav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • fulmekova viera , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bahulova maria, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • manakova janka , upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fulmekova denisa , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fulmek milan , živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovinska Maria, reh.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečníková Maria, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejova Tatiana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškov Marcel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Petra, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bočej Karol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bočej Kajko, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bočejova Anna, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacikova Maria, Predavacka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenakova Milada , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sololovska Ivana, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacikova Zaneta , zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rebrova Adela, ekonomka, Zilina Hliny, 01001 Zilina
 • Gabajova Maria, dochodkina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Byrtusova Zlatica, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Byrtusova Zlatica, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Maria, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovický Dušan, zámočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Emília, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haspra Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasprová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Oľga, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kéri Vladimír, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BAKOVA JARMILA, ZAHRADNICKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kéri st. Vladinír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kéri Tomáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guliková Paulina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulik Juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bužiková Irenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bužiková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Magdaléna, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtar Marek, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchová Paulína, na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • poliak kamil , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urbanová Anna, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenková Zuzana, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenka Jozef, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihlíková Lubica , Kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihlíková Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Helena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Paulína, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejov Igor, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč František, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškov Marián , skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišková Olga , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškov Ján , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žikavská Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žikavská Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žikavská Iveta, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mena Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusá Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malá Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malý Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovský Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovská Zdena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strečkova Jana , nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečka Blažej, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáčová Františka, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáčová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáč Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klikáč Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Klikáčová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošíkova Hela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošík Jožko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benček Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Benčeková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dominik Herda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pondela pavel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HOLOTA PAVOL , ZASTUPCA VEDUCEJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tausova luciu, prevadskarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Śutka Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vida Peter , mechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutor Karol , udržbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorova Helena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maká?ovová Terezia, dochodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maká? Ján, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorová Anna , dochodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušínová Gabriela, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušínová Dominika, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáč Radoslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Emília, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krnacova emilia , nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anteková Karin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anteková Henrieta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godorová Emília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antek Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godor Anton, Murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahovsky Lubos , SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simonova Janka , predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovačikova Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šovčíková Ružena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šovčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Silvia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murániová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muráni Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kellnerova Frederika, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babkovič Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babkovičová Dominika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalfasová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalfasová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borčinová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Peter ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vicanová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halász Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bodova riana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Marta ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Jozef ml., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ačová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ač Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ač Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ač Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kériová Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachan Tomáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvíčela Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gezun Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinka Emil st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beláková Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Výškrabka Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekár Adam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Výškrabka Ján , Automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červená Beata, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličný Michal , čašník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobota Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadíková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hasprova Karin, kadernícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haspra Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorčeková Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • valjentová kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tíž?ovský Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotríková Bibiána, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bako Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozíková Barbora, študenst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubnický David, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostur Šimon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kralik Matej , Robotnik, Hostie 89, 95194 Zlate Morvce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurišová Andrea, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorčeková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Furka Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komarova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitkova Jana, Kaderníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniaková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iliasova Iveta, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ondrejmiskova jana, predavacka, sportova 410, 95185 skycov
 • ondrejmiska miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • jurikova maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jurik stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mason Lenka, sekretarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrecková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Lenka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Zuzana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Barbora, vedúca sestra COS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Dušan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanda Ivan, nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebe?ová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halandová Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halanda Pavel, sústružník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hagara marian, obchodny riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mozolová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvojníková Radka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Longaj Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gafrikova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukučka Ludovit , dochdca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vasilova Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasil Albert , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmýkalová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chren Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosenberg Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunkel Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunkelová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavec Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavec ml. Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavcová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištok Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Mesková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesko Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupec Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák ml. Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák Tomáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupáková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutorova Lubica, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovičová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belianska Lucia , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvatova Maria , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvat Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korytarova Helena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korytar Milan, VPP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečka Emil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova Eva, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalikova Rozalia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalik Jozef, Invalidny dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burgarova Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burgar Juraj, maser, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páleníková Tatiana , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytková ml. Eva, fakturant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytka Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rendek luboš, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovsky Pavol, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krch?avý Patrik, pilčík, signatár si neželá zverejniť adresu
 • M. Anna , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Slavomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajtarova magdalena , opatrovatelka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • homolova jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimovič Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlíková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komár Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpala Gejza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klučiarová Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klučiar Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovičová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepčeková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemenová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kelemen Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malá Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rutkay Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimovičová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Emília , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Gregor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurová Eva, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurov Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurov Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurov Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinka Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo ml. František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimala Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heleninová Mgr. Erika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Helenin Ing. Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martinec Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martincová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laurová Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurov Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrázová Valika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Visnyeiová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinský František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šabo Patrik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maqatova Miriam, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magatova Albina , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magatova Albina , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Ján, Technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Eva , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Ján, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Miroslav, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferencová Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vovtelova Ludmila, živnosnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Martina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašikova Annka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesarošová Daniela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašikova Denisa, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčiansky Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladan Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géciova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Erik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenova Jana, momentalne materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chren Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Bartolomej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčova Magda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šírová Lucia, predavačka, Duklianska 2, 95301 Zlaté Moravce
 • pecadna anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecadny Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KRALOVICOVA LENKA, PREDAVACKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KRALOVIC MARTIN, signatár si neželá zverejniť adresu
 • longovic marcel , szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GažI Marcel, Predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdík Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdíková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minár Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minár Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belica Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belica Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holub Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valkovičová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovič Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovičová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka ml. Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačik Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačiková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švába Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siklenková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siklenková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diazová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeregová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belica Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kudryová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovska Alojzia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovsky Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozef Vida, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Helena, operátor vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ovská Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ovský štefan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprda Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollar Roman , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maračeková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maraček Marian, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovský Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levasovská Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rakovská Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisa Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mladá Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mladá Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumšala Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajová Klaudia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajová Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šabová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Kamil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumecká Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičienka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Cyril , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodok Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Martin , šťudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horný Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horný Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horná Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sulicová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laurincová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurinec Demeter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemberyová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemberyová ml. Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemberyová Vincent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenisová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korená Ľubomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korený Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korený Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magušin jozef, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Júlia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubík Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriačová Adriána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriač Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriačová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferejová Júlia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sperkova Maria, vychvavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenikova jarmila, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holota Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik dusan, vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik dusan , stident, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik andrej , stat.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik patrik , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palenik martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriac jan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriacova julia, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriac,starsi jan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriacova maria, uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • duriac peter, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgo?a Julius, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drgonova Anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spankova Anna, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švec Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerešová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašík Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašík Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špa?urová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špa?ur Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špa?ur Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčeková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benček Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáhirová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madudová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefčíková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefčíková ml. Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefčík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Gejza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havetta Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havettová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Anabela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčanová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Šimon , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonka Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleníková So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vida Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vida Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vida Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horková Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabiková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fúrková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Dr.Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútor Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútorová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipnický Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipnická Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaškovicová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaškovicová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaškovic Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matysová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovsenáková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosad Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matysová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matys Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunclíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunclík Vincent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Alica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečadný Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečadný Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madudová Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maduda Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RAJNOHA CYRIL, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polešenska Miriam, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polešensky Daniel, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Emilia , Majster vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Tomaš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Hedviga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Nora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povodová Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melencova Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčo Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pondelova Miriama, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľubica Krajčová, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Širučková Anna , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtár Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtár Marián, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarová Miriam, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Dasa, administrativa, Bohrova 5, 851 01 Bratislava
 • Sedláková Martina, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlová Lucia, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištok Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištok ml. Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoková Eleonora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dodokova Dana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Mária, Hostie, 951 94 Hostie
 • Dodok ml. Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dodokova Štefania , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodok Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepčeková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepček Ivan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varga Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kouřilová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kouřilová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kouřila Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurda Mgr.Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurdová Mgr.Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurdová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babocká Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obo?ová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havala Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havalová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášiková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orosi Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Marian , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin ml lMarian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinovál Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novák Luboš, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bako Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bako ml. Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzianova Jana, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzian Martin , SZČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďupírová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanko Boris, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzianova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzian Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmovska Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmovský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanko Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumanko Kristán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábelová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulov Karol ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doskoč Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fanšánková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hosťovecká Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?o Vllastimil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ová Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ová Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzianova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knaus Petrr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korpášová Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rosinová Milena, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzlikova Jana, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kazíková Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriašová Alžbeta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Ján , murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovska Marta, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova Júlia, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubanova Paulina , Vykladacka tovaru, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubanova Miroslava , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanova Vilma , dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stano Jan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Iveta, pomocna kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stano Milan, traktorista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duban Jan , vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajnoha peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orolín anton , signatár si neželá zverejniť adresu
 • orolínová alžbeta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • buche?ová anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukáčová zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliášová magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hangayi jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hangaiová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šubová jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajnohová júlia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • durač ladislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • pavlík pavel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batova Stefania, priehradkovy pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirschelová Ivana , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubová Helena, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halás Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • oláhová melánia, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Absolonová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tonková Jana, Majsterka odbornej výchovy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taliga Marcel , zeriavnik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglasova Maria , zivnostnik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemec Miroslav , murar , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcova Andrea , robotnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarov Bozena , kucharka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taliga Peter , automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazova Kristina , administrativa , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazo Matej , student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudikova Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubala Roman , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudikova Bozena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudik Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazo Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazova Eva , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalickova Hana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalicka Jan , zelezniciar , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Martin , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecova Lenka , materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanova Veronika , studentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanova Jana , casnicka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanova Michaela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Gabriela , studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kral Patrik , student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kral Lubos , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Beata , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kemlageova Eva, predavacka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kemlageova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kemlageova Nikola , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralova Maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcova Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sinkova Renata , materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondriaš Dominik, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulov Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánek Anton, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martáková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marták Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marták Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belicová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belica Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodok Cyril, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dodoková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitka Miroslav st., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajanová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hitka Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víglaská Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Penerová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Etela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenc Koloman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Studená Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čajdová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minarovičová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minarovičová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ko?ová alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orolín ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dubec juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dubcová viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turza karol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • páleník jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • páleníková helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korec martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • struk peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hupka vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papiernikova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Luboš, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Andrea, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Viera, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ján, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanko Jozef, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ján, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nalevanková Emília, rekvizitárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubková Lenka, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rekšáková Sára, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Dagmar, Upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GubkaHviezdoslavova Tomáš, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubková Slávka, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Michaela, Čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Eva, Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasprová Lenka, Čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakytová Dagmar, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakyta Dušan, Spracovateľ úverov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorová Milena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blanár Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Iveta, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačka Peter, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačka Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopačková Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anteková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dome Ladislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesko Marián , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúrová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Katarina , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefakova Betka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenis Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvát Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Eméília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HorvátH Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Vincent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braunová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrinová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šebe?ová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanovičová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanovičová Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Me?hertová Alena, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Číková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutorova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovská Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drienovský Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pániková Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánik Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ditteová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laczika Zoltán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacziková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlodičková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlodička Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laczika Štefan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacziková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinka Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinka Zoltán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šinková Andrea , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakyta Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakytová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuranová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benček Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriacova Dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriac Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriacova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinova Michaela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinova Maria, konatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragasová Helena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Rudolf, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Jarmila, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršaková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Paulína, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šalátová Helena, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Michal , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Marek , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanyo Imrich, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanyo Imrich, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršák Michal , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršáková Veronika, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršáková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajmastrová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajmastrová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lehocka Helena, operátor príjmu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jungová Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurovičová Katarina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovič Marián, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábelová Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Milan, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovič Dušan, murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovičová Marta, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurovič Peter, murár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Valentín, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stropnická Dana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebíčková Martina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilc Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilcová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilcová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Marie, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábry Antón, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďatková Helena , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Homola Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušin Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Penzeš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Erika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubaj František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubajová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubala Romanko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliáš karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliáš marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eliášová eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dudáš marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dudášová valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dudášová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šťevo miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rajnohová helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hubačová dana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • hubačová ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova Anna, robotnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova Anna, robotnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpala Vladimir , signatár si neželá zverejniť adresu
 • JENISOVA MARIA , signatár si neželá zverejniť adresu
 • SUSTAKOVA TEREZIA , signatár si neželá zverejniť adresu
 • JENIS LUBOS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpalova LENKA, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpala Marek, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JENIS Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajchová Lenka, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sebestyenova Nadka, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • klikacova helena, inv dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasarda Tomáš, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovický Filip, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • jenis lubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jenis michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • masikova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • masikova peter, hlavna, 95123 lovce
 • galik milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • masikova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • masikova LUDOVIT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibirova Frantiska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibira Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibirova ZUZANA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ERSEPKA MIROSLAV , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenisova Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosná Marcela, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Godavcova Katarina , Uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Godavec Peter, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klucka Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fáziková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fázik Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fázik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richterova Jana, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richter Palo, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bučkova Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučko Luboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazáková Jana, materská dovolenka, , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristl Miroslav, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makara Ivan, kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebíčková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stropnický Luboš, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brízová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brízová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bríza František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvatova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lopuchovsky Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyova Blazena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ranova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rano Kvetoslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosutova Etela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korimova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgona ml. Julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriac Milos, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duriac Milos, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldišová Marcela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • TALPAšOVá DARINA , PREDAVAčKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečkova Maria, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčinová Andrea, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Vlasta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palovčíková Jaroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrúzik Tibor, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrúziková Lucia, zamestnanec pošty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Marta, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Peter, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlová lLucia , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldiš Vladimír, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčanová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košútová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivanova MARIANNA, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kacvinska Petronela, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holotová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Julia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajči Július, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmoteková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmotek Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmotek Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grznárová Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drienovský Jaroslav, strojník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Magdaléna, Dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselovská Anna, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Visneyova Betka, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávid Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajtarova Dana, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Rozália, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Melenec Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melencova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubova Maria, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubov Vladimír, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • facuna jan, instalater, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buj?áková Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovinska Maria, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kizek Svorad, telekom inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palacka pavol, živnostník, Bez domova, 900 24 BA-okolie
 • harisova viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Janka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veľasová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolejak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiak Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • malak ladislav, zvarac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Crko?ová Méria, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúry Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščúry Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiak Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamanová Anastazia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelek Ivan, vinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivoš Kazimír, Jefremovská 614/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Wohlandova-Bednarova PhDr.Veronika, vecné bremeno, Romanova 33, 85102 Bratislava
 • Dvorčáková Mária, Ružová 17, 05401 Levoča
 • burza františek, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burzová Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spitalik Jozef, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčiak Peter, dôchodca, k Medokýšu 915/21, 03484 Liptovské Sliače
 • Pospíchalová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Lucia, úradníčka, Lermontovova 7, 81105 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Letkovský Ján, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • tham peter, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutna viera , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutny peter, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutna viera , cukrarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutny jan, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kapcova viera , dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kapec jozef, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorovská Anna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • murinova viktoria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Federlová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • morsky ivan, mandlova 97, 85110 bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fialková Ivana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varanaiová Marcela, colník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kschillová Kristína, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kschill René , hasič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kschillová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčířová Janka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Ivana, servírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barok Robert, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubanová Katarína, zastup vedenia predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duban Henrich , pracovník čerpacej stanice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grajciarová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arvayová Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grajciarová Jozef, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubanová Brigita , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duban Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žofčíková Zuzana, pracovníčka pekárne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žofčík Peter, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovičová Alžbeta, záhradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovičová Ján, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Margita, zdavotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Alojz, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Alojz, zásobovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Lýdia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Pavlína, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prísečanová Jana, čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Eva , kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Myslíková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slaninka Tomáš, procesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodál Martin , policajt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prísečanová Juraj , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Denisa, predavačka, Bottova 1167/2, 90501 Senica
 • Mikulíková RNDr. Daniela, Rastislavova, 921 01 Piešťany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trandžíková Simona, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Erika, priehradkový zamestnanec , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Marita , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech František, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech František, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ćechova Katarína , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselková Zlata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Martina, vedúca predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slámková Jana , Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýlová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stiffelová Antónia PaedDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braun Peter, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braunova Oľga, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milatová Jana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miko, Ing. Ondrej, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beseniova Renata, Pekarka, Hlavna 124, 90603 Smrdaky
 • Kubikova Maria, Inval.dochodca, Hlavna 124, 90603 Smrdaky
 • Sládeková Martina, kouč, Zalázne 56, 91904 Smolenice
 • Šuleková Tatiana, J. Nižnanského 49, 919 27 Brestovany
 • Štrbková Kamila, hypotekárny špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musil Ladislav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočanová Adriána, tútor/poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fürstenzellerová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fürstenzeller Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bella Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darášová Martina, Školská 3, 90031 Stupava
 • Darášová Ľubica, učiteľka, Školská 3, 90031 Stupava
 • Hornová Renata , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomšíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štoffová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čudrnáková Jana, na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lošonská Eva, operátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašinská Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrik Milan, ..., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrielová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáliková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guckova Andrea, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužák Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maceková Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Marek, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenská Jozefína, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laky Ľudovít , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belko Marek, Živnostník, Kátov 122, 90849 Kátov
 • Gondová Zuzana, project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonda Erik, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havaš Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havašová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Miroslav, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Anna , kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Michal, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iskra Ivan, strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • EatqxICw QfHNpfFJmodAjinq, fpaWIWmdfVhRxy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuštorová Viera, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Marta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačugová Marta, študentka PBF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jeck Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaládyová Miriama, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanová Monika, asistent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machovec Marián , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanová Martina, čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaládyová Alžbeta , operátorka vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauliny Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drahoš Andrej, zásobovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltes Roland, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahošová Lubica, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmerova olga, na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeliga Milan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blasko Frantisek , zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • AcljDqxXAysZtreF LRvEZkafNhDsxLpjK, hsVmpppRVMJPQlKo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • AgQgFDCk UdVUHskUVUbwIJQd, JYmWMZnRWeOwj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kevbQlEaTl JDAPhceGfQdiyYX, XDBuMWdxq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sYTYZcOnUd jkkaLwuWvdwMSDfUW, MOiBwFxoOso, signatár si neželá zverejniť adresu
 • WsbDSuhsaGDs dwjzmMlPlH, tyGKHoEenOpezQvPno, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SjiccCoDhf THxvCUcSxvs, dZgDdKOyGKBOrn, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ghmZgnSifBgMg OMBNVidOMt, NjIkQsfahtq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dUOuuONI rgtHSPVYmP, RMvwhEwPvM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hhixAldyHGxUtg tCgJVVWMlbTempoTWw, ahcjnGuzCOgYXcvP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JIVPlYYncFfxGr CRuJNLOEbpAagWD, btyWzhbD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ihiETjVDdm YKThigQWir, DccPkxpzjHxCPQjL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • uyvMTwRLZexKroKUmH ztUEvqFcmJWRcckR, RgEyhZoTChKLx, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ioHnzIayqH LjJBRueBOdZTidn, PpROJAHdDv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PANDIOVá EVA, URADNIčKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EVA EVA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutorová Helena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cMRLfDxqrHTSKGVIu GtwkhdPVTiZlKRRLTHt, iRtLNZmUGTFtWq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • oDRkfwMnykbSZTzHkd LxhjBDEOIdx, cYUXjzpiniL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • yfKBXVOoONMrqnsGnLZ riMrChHhwsiIPtoBJY, lpQOSwzisuTM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vZILMTRceAmcoB VsIHqxlSyw, CygGzBBdSRjsgkBHmKj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • NUlEMuIn AajACZGMQhee, SXxyGXhFJaJQvOLfXKM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dOVHmocObiBUSSe tQsrRCNhecca, USavkbHFTOgqfSrWfE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PdwUCtZhmcwQIogch GGlfPBzn, LUFANcXuYQ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • aCGbgpwpIwahEahIwEg QVuuZEXXvF, oLBCeJuuIAbIjG, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • AZpthyJSyHybA PTViQRPyuY, BDJDoqvhjXJPE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • UkWTBVjCfhxBt uWNqLwCwtEDeNLOubSS, exmAFZVICqjybHQq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ntMXfQzBcaYdxIQQLbj CUBWrFCB, pNrGDaTOQHAyJg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnatova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bigotný Kresťan, Bývalý komunistický papaláš, Cesta hlúposti 43, 987 65 Veľký Zapadákov


Platon webhosting