Podporme tehotné ženy - matky a ich deti v krízových situáciách

Na júlovú schôdzu NRSR sú predložené zákony, ktorých cieľom je podporiť tehotné matky ich rodiny a chrániť nenarodený život.

Pandémia spôsobila Slovensku obrovské škody, ktoré sa postupne prejavujú v každodennom života. Neobídu ani naše rodiny, mamy, deti. Krízy, ako táto, najviac postihujú tých najzraniteľnejších, medzi ktorých patria aj tehotné ženy a ich nenarodené deti. Práve dnes je potrebné postaviť sa na ich obranu a podporu. Aj preto sme sa rozhodli obrátiť otvoreným listom na Národnú radu Slovenskej republiky, aby podporila návrhy zákonov, ktoré sú prvým krokom pomoci pre tehotné ženy a ich deti. Spoločnosť a štát sú také silné ako sa dokážu postarať o svojich najslabších. Pomôžme im! Ukážme, že Slovensko je silná krajina.

Pridajte sa k otvorenému listu Fóra života, ktoré zastupuje 50 pro-life a pro-rodinných organizácií a jednotlivcov od roku 2001 a svojím podpisom vyzvite poslancov NR SR k podpore predložených zákonov.

Vážená pani poslankyňa NR SR,
vážený pán poslanec NR SR,

dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o podporu návrhu zákona, ktorý na júlovú schôdzu parlamentu predkladajú poslankyne a poslanci politických strán Kresťanská únia, OĽANO a nezaradení poslanci.

Diskusia o podpore tehotných žien a matiek sa vedie už dlho a občianske združenie Fórum života v nej zohráva dôležitú úlohu už 20 rokov. Bohužiaľ, dodnes sa tejto téme v zákonodarstve venovala nedostatočná pozornosť. Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život. Sú to zákony, ktoré sú prorodinné a prosociálne, pretože obsahujú riešenia a nástroje, ktorých úlohou je poskytnúť budúcim matkám priestor na rozhodnutie a tiež aj konkrétnu pomoc a sprevádzanie. Ide o príspevok v tehotenstve, lepší informovaný súhlas, viac času na premyslenie v tejto závažnej životnej situácii, ale aj zákaz komerčnej reklamy na umelé potraty a tiež lepší zber informácií o potratoch za účelom prípravy politík a pomoci ktoré môžu napomôcť rodinám v prevencii umelých potratov.

Zároveň tieto návrhy zákonov prvýkrát umožnia odstrániť diskrimináciu a nerovnaké zaobchádzanie. Pracovníci a dobrovoľníci pomáhajúcich organizácií združených vo Fóre života sa v praxi stretávajú s ťažkosťami, ktoré týmito návrhmi zákonov je možné odstrániť. Napríklad zákon o sociálnych službách sa na tehotné ženy vzťahuje len čiastočne, len ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania. Samotný fakt, že sú tehotné a z toho dôvodu môžu byť narušené ich sociálne alebo rodinné väzby, zákon neupravuje. Návrhy zákonov prinášajú viacero pozitívnych zmien, cez ktoré bude odstránená diskriminácia a nerovnaké zaobchádzanie. Zároveň vďaka nim bude pomoc tehotným ženám dostupnejšia.

Ďalší predkladaný zákon je ústretový k ženám, ktoré sa rozhodnú pre utajený pôrod a adopciu. Máme dlhoročné skúsenosti so ženami, pre ktoré je riešením utajený pôrod, pričom vážnou bariérou sú práve nedostatočné podporné stimuly pre ženy, ktoré ostanú s problémom nečakaného tehotenstva samé.

Preto Vás, vážené pani poslankyne a vážení pani poslanci, žiadame o podporu týchto návrhov zákonov.

S úctou

Marcela Dobešová
Predsedníčka Fóra života

Fórum života je platformou 50 pro-life a pro-family organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách. Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na osvetu, prevenciu a na konkrétnu pomoc. Vytvára sieť pomoci a zároveň rôznymi aktivitami konkrétne pomáha najmä ženám a rodinám (www.zachranmezivoty.sk, www.alexisporadna.sk, www.anoprezivot.sk, www.sietpomoci.sk).

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Fórum života a Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (1461)

 • Tomáš Andor
 • Stanislava Mikušincová
 • Lucia Krajčíková
 • Mária Dinisová , Kúpeľna 1, 08001 Prešov
 • Monika Sabová
 • Tomáš Mihálik
 • Jozef Jurč
 • neverejný podpis
 • Veronika Benková
 • Eva Homzová
 • Katarína Rosinová
 • neverejný podpis
 • Anna Palenikova
 • Antónia Povalačová
 • Petra Vanková
 • neverejný podpis
 • Maria Hlavacova, Pupavova , 84104 Bratislava
 • Veronika Turčáková
 • Monika Klimeková
 • Danica Žehnajová
 • Ondrej Kekeňák
 • Katarína Drabová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Tatiana Bartekova
 • Zuzana Jurašeková
 • Beáta Brábliková
 • neverejný podpis
 • Milan Hudaček
 • Ladislav Puškár
 • Miriam Kuchárová
 • Stanislava Moyšová
 • Ján Čop
 • Denisa Paráková
 • Jozef Marcinčin, Švábska 47, 08005 Prešov
 • Ladislav Mrázko
 • Peter Berešík
 • neverejný podpis
 • Peter Dudák
 • Monika Hájiková
 • Bohumila Mitosinkova
 • Bohumila Mitosinkova
 • Anna Skubnikova
 • Ján Macho
 • Michaela Šimášková
 • neverejný podpis
 • Zuzana Bardačová
 • Katarína Dzivá
 • Juraj Mieres , Záchrastie 1050 /42 , 01009 Žilina
 • Henrieta Dudáková
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, všetky