Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčík Juraj, Key Account Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodada Jozef, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Porochnavá Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeková Beata, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dyttertova Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlíková Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eperješiová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondreková Eva, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šúr Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Ľubomír, SAP HCM Consultant, Pri Váhu 8036/71, 03406 Ružomberok-Černová
 • Šimková Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • šubjaková zuzana, učitelka,momentalne RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterková Mariana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sitár Marian, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machajdíková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujna Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovančáková Stanislava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šalgová Helena, informatik - verejný sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bačová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperješi, MUDr. Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperješiová Eva, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Deák Tomáš , elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajkovičová Hana, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tabáková Mária, žena, Komenského 1, 052 01 Sp. Nová Ves
 • Bončová Alena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlakova Lucia, vratnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkačik Tomáš, sieťovy inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalovič František, študent, Gaštanová 130, 06601 Humenné
 • Štefancová Emília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strelingerová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Péter Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • SALANCI Peter, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Péterová Jana, materská dov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laso Stefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláček Róbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášová Ľubica, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalinčák Ladislav, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rahlová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piatrov Pavol, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brod?anská Anežka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľupták Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grenčík Juraj, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobeková Michaela, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatko Marian, veduci oddelenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalková Katarína, podnikateľka, Podjavorinská 56/4, 813 22 Bratislava
 • Brosová Lipková Barbora, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Katarína, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horečný Martin , geolog, Viš?ová 32/A, 81606 Bratislava
 • Barta Jaroslav, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomáško Alojz, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvacho Libor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szpyrcová Eva, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorčíková Janka, IT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Marianna, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repá?ová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repá? Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balázs Patrik , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jombík Marián, rehoľník, Námestie SNP 11, 81106 Bratislava
 • Jakúbková Nadežda, finančný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziaková Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hýbalová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wittlinger Robert, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bisák Andrej, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Alena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajtúnová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregor Marián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivnáková Veronika, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlý Jiri , podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Roman, lékár, Šidlovská 8, 08001 Prešov
 • Pavelka Miloš, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halasová Jana, administratíva, účtovníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mraz Jozef, Inzinier kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrazova Renata, liecebny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staníková Oľga, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhrin Vladimír, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ha?ová Lenka, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Risová Slávka, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baľák Miloš, špecialista štrukturálnych analýz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydlova Maria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Penta Jaroslav, vysluhovy dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frištýková Magdaléna, referentka na obecnom úrade, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiešková Kamila, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barina Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Erika, majsterka odborného výcviku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Miloš, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golis Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozak Jan , programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polak marek, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, Chemik-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bírová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljak Vladimír, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Karol, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krúžeková Marcela, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatkuľák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palguta Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bros Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magdova Mariana, zdrav.sestra,t.c.MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovská Veronika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovský Martin, učiteľ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobotka Peter, vyskumnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Monika, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcko Michal, IT pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feher Richard, servisny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žabková Janka, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bella Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hnát Peter, predajca aut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurášová Ľubica, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bella Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Va?ová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Udvardi Dusan, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpišová Michaela , farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvizdošová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting