Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Figura Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Katarína, kvalitárka, Budapeštianska 12, 04013 Košice I
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáček Marek, medik, Námestie slobody 1, 97401 Banská Bystrica
 • Hrubcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Evansova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holosová Miroslava, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Miriam, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusko Štefan, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malá Mária, administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?ák Slavomír, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudolániová Melánia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štecová Daniela, zdravorná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčiková Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škombár Pavol, architekt, Ľ. Štúra 750/18, 02901 Námestovo
 • Baran Milos, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Melichar , robotník, Partizánska 73, 911 01 Trenčín
 • Vašutová Lucia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vertaľ Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škapcová Elena , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Nikola, študentka gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlovský Peter, študent, Forbasy, 065 01 Stara Lubovna
 • Lehocká Jana, učiteľka katolíckeho náboženstva, Kalinov č.976, 02302 Krásno nad Kysucou
 • Gergelčík Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gergelčíková Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohaľ Imrich, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kesselová Jana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulierová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Dušan, právnik, Valachovej č. 3, 84101 Bratislava
 • Kapustová Kamila, admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolová Lenka, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrin Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartuš Pavol, nezamestnaný, Opatovce nad Nitrou, č.d.8, 97202 Opatovce nad Nitrou
 • Juščák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko Juraj, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščáková Henrieta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čechová Daniela , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajužik Vlastimil, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drabová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drab Jozef , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foltýn Martin, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foltýnová Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláček Peter, projektant dopravných stavieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekan Matúš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužbeťáková Katarína, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vontorčíková Pavlína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimo Michal, senior, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabáčová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčišin Martin, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čitbaj František, VŠ pedagóg, Helsinská 6, 04013 Košice
 • Kravčáková Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnenčák Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?áková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mulík Jozef, zdrav. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labuda Matej, Obchodný reprezentant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?ák Peter, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Martin, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?áková Dana, zdravotnícky laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kače?ák Rastislav, Senior manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Monika, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Emília Bordáčová, it, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kossaczka Lubica, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličná Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivecová Janka, fakturant, pokladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valachová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hubová Marta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečanská Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpák Peter, k?az, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huba Ján, vedúci výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Štefan, Telekomunikačný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertys Ján , Inštalater, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kyšeľa Miroslav , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beťková Darina, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýs Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Broz Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulen Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brach?ák Milan, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobularčík Pavol, samospráva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bavoľárová Ľudmila, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenková Vladimíra, asistent manazera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makajová Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makaj Ján, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marinčák Bernard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Debnár Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kentošová, Ing. Lenka, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Dušan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Longauerová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaško Ján, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Sylvia, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuvová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuva Ján, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berko Kristián , Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nágelová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamancová Eva, účtovíčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Harviľak Alexander, 3t. zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vadiková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablech Mario, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamancová Eva, školníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gál ?rpád , vozmajster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilianová Stanislava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Popíková Stanislava, manager kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popík Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunová Terézia, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pančák Vladimír, správca farnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučivjanský Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrišek Róbert, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badíková Andrea, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luczaková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popjaková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomajkova Anna, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pástorová Elena, kultúrny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodñanová Silvia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Faktorová Jana, wtudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • grivalská anna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlárová Mária, učiteľ, Spišský Hrušov 265, 05363 Spišský Hrušov
 • Fencák Marián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažká Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuričová Eva, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Viera, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Irena, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červenka Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zachar Bohumil, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humajová Veronika , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ONDRIK Stefan , uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzamová Daniela, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozmon Luboš, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting