Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Sláviková Zita, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vigašová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliaková Andrea, bankovníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďorán Ján, k?az, 23, 09435 Hlinné
 • Šimášek Ľubomír, manažér, Sladovnícka 14, 91701 Trnava
 • Václavová Viera, pracovník pre oblasť rodiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • izrael peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labašová Mária, zdravotná sestra, Nám. sv. Jakuba 30, 08221 Veľký Šariš
 • Noskovičová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčák Tomáš, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdová Miroslava, manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herstek Bernard, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Juliana, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapcová Anna, administratívna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cubinek Patrik, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Anna , živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasalova Valentina, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišaníková Erika, projektový manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošnáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borecka Alzbeta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repá? Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurná Mariana, informatik, Októbrová 67, 08001 Prešov
 • Klimo Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valeria Pituchova, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyk Stanislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbakova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková, Ing. Anna, referent odbytu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Mária, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stredansky Juraj, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubašková Lucia, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesák Miloš, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Ondrej, CAE engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Miloš, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halasová Jana, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrenčíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maďar marek, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galleová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Panák Ján, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuříková Dana, žena, Hornádska 30, 82107 Bratislava
 • Izrael Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stredansky Juraj, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radič Stano, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fekete blažej, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospechova Monika, graficka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bánska Katarína , stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Izrael Pavel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Daniel, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ugroczyova Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matúšová Helena , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Marek, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ragas pavel, grafik, Gozovská 60/2, 90055 Lozorno
 • Repá?ová Terézia, mama na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kavčáková Helena, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hároníková Kamila , vysokoškol. učiteľ, Astrová 2, 821 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • HRADISKY STEFAN, signatár si neželá zverejniť adresu
 • VALJAN JAN, LEKARNIK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • krupova maria , materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamkovič juraj, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petranská darina, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szücsová Ľudmila, referent, Hradné námestie 25, 060 01 Kežmarok
 • Takáčová PhDr. Zuzana, marketingový manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jambor Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečka Lukáš , Architekt-projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábor Milan, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčák Ľubomír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Streďanská Oľga, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dr Kotoucek Pavel , Lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Ľudmila, na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajacova Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hozlárová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čambalová Ivana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • herzá?ová júlia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejčáková Daniela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oberhauser Viliam, národohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Martina, Kuzmányho 31, 05801 Poprad
 • Pisarčíková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očenášová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčík Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komi?ák Otto, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Marián, Rodičovský príspevok, SDH 8, 080 01 Prešov
 • Benkova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češek Rudolf, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Vojtech, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miština František, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hričovský Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlík Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlíková Darina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krafčíková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fetkovič Tomáš, konsultant IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvengroš Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikita Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sigetová Jana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prada Patrícius, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magerčáková Barbora, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorová Martina, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragas Rudolf, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marťáková Jana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaiserová Andrea, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flajžík Ján, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišíková Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buranský Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutá Katarína , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutý Alojz, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HERNANDEZ BARTEL JANA , na materskej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobota Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fuchsova Maria, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová-Rihová Katarína, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbák Juraj, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bedečová Gabriela , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gašparíková Marta, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledenyi Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olbert Milan, obchodník, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mindžáková Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáťová So?a, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • xxx Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabekova Maria, kozmeticka poradkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučko Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokop Peter, informatik, Krosnianska 69, 04022 Kosice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenhardtová Petra, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting