Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Triščová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcak Imrich, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borot Pavol, automechanik, Novomeského 10, 949 12 NITRA
 • Vargová Mária , zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Jakub, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klieštiková Stanislava, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Štefánia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartal Katarína, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Barbora, správa daní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Albín, dôchodca, Na Odálke 103/31, 08216 Fintice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nogová Ľubica, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lojan Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošíková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Ondrej , dochodok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Ildiko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csémi Ildiko, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnadelova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csémi Ildiko, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannový Ranková Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauková Eva, vychovávaťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelkova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčíková Drahomíra, systémový analytik-programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvár Marián, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peržel Stanislav, admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Piskáčková Anna, klasický filológ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mockova Maria, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slotíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík ing Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blaščáková Silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannova Janka, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • juras jozef, muz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazderová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girašková Gabriela Mária , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovicova Juliana, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaletová Bohuslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitašík Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syneková Mária, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Daniela, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pallo Miloš, št. zamestnanec, Hraničiarov 1206/20, 02801 Trstená
 • Dulovičová Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lelkešová Ružena, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špániková Tatiana, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilian Jaroslav , strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glova Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Honz Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brédová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabišová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľuptáková Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Iveta , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sobôtková Beata, nez., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlova Erika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sobôtka Bohumír, horizontkár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očenáš Miroslav, SZČO, Krivá? 518, 962 04 Krivá?
 • Čaputova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Alena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poppelková Ľudmila, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leka Dana, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krucina Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmann Martin, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeligová Anna, referentka, Dr. Kmeťku 956, 013 01 Teplička nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavle Ondrej, učiteľ, Za parkom 857/31, 951 15 Mojmírovce
 • Olgyay Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabura Peter, manager, 1.mája 10, 900 21 Svätý Jur
 • Tomaščíková Petra, študentka, Jesenského 7, 96001 Zvolen
 • Böhmová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarova Jolana, katechetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhm Allan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhmová So?a, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhm Allan , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gono Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liv?anská Zuzana, finančný kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zemková Bronislava, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kochanová Jana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palička Andrej, študent, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ONDREK Martin, Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ondreasova jarmila, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššo Mário, akvizítor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sucha eva, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Blažena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcová Gabriela , sekretárka, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • Medveczká Anna, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ján , riaditeľ výronej firmy, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • Hudecová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komrsková Oľga, lektor, psychoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angelovičová Alžbeta, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrilák Róbert, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Veronika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosnáč Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchariková Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovic Ivan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liška Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Ondrej, vodič, Konská, 01313 Rajecké Teplice
 • Hanušovská Eva, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pancak milan, logistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešundák Miroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlačková Terézia, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Martin, profesionálny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilček Pavol, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáš Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fabianová gabriela, fyzioterapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyova Zuzana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bellák Štefan, Knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laincz Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dilongová Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Marta, saleziánka spolupracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Renáta, technická referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zorvan jozef, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe? Juraj, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Földeš Jaroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fabian Martin, inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zorvanová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvan Emil, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vašková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Marian, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting