Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Jelínková Andrea, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudinská Ľudmila , ekom.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sisková Viera, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzejova Antonia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohlmajerová Zlatica, invalidná dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluška Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecko Miroslav, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iskra Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čorbová Mária, odb. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabaková Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trncakova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalovič Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hardy Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbojan Michal, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Cyril, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Ivana, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Silvia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhajda Benedikt, absolvent VŠ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapová Anna, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajová Mária, učiteľka - dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapliarová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halžová Mária, zdrav.sestra-dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštíková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolášková Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebusová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuková Terézia, zdrav.sestra-dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gumanová Beata, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašistová Viera, zást.riad., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stempelová judita, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatmady Miloš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklušičák Jozef, geológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fiľakovská Martina, t.č.materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Daniela, produkčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danišková Mária, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simova Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Katarina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklušičáková Mgdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Jakub , študent, K Ihrisku 262/14, 956 21 Kumice
 • Štefánik František, podnikateľ, Mederská 11, 94001 Nové Zámky
 • Tományová Renáta, zdrav. personál, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illa Juraj, IT Security specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brajerová Cecília, vedúci zariadenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štasselová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Jan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Benedikt, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačoévčinová Stanislava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo?áková Lucia, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Mária, učtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mečiaková Anna, učiteľka, Murgašova 1106, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drábek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Mária , poradca klienta VUB, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konečný Tomáš, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palšová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palšová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sloboda Ján, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Erika, fyzioterapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroncová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skupinová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illová Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danková Oľga, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurianová Mária , Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodová Maria, doručovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondičová Dominika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babicová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domovcova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášek Martin, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ciekerova Maria, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Židzik Ján, učiteľ, Pod Kútmi 17, 085 01 Bardejov
 • Kršáková Vladimíra, účtovníčka-moment.MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohuš Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Pavol, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čorbová Eva, Soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valachová Mária , finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Veronika, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majda Matúš, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Albertyová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fúsková Veronika, aranžerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Helena , právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančáková Jozefína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sterančák Marián , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Ľubica, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulich Tomáš, finančný kontrolér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Viktória, historička umenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohušová Bohdana, misijná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Veronika, referent SPF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girašek Peter, Rožkovany, 08271 Rožkovany
 • Hanšut Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiernik Tomáš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beľová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrdlicka Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Pavol, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strme?ová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lacková Anastázia, technický pacovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák Richard , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková So?a , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René, univerzitný učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiar Juraj, Ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • polomský stanislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polomská alena, lekár, gerlach 42, 05984 Vyšné Hágy
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makar Martin, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmakova Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabó Zsolt, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečíková Zdenka, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarová anna, odb. radca, Bernolákova 4, 811 07 Bratislava
 • Koszeghyová Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orenič Peter, riaditeľ šk. úradu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanekova Monika, ucitelka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrášová Iveta, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paluš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koyšová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezova Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaputa Vladislav, odb. asistent na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Englártová Ľubica, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Etela, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marenčáková Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting