Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Pálka Marek, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeša Pavol, Výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekľanská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dér Branko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olša Peter, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balla Ľubomír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Zuzana, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačič Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šalapková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bordáčová Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sviatková Adriana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Štefan, poligraf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kebis Tobiáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bebejová Anna, analyticka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puhkyová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghy Andrej, samost. odb. bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjatákova Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimirova Daniela, výtvarníčka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolaj Jan, IT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarabus Peter, letecký technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cipka Dušan, K?az, Bunkovce 105, 072 44 Bunkovce
 • Jakubčin Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greško Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubská Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčinová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravkinová Dáša, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kudolani martin, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obušeková Mária, operátorka vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salayova Zuzana, pravny assistant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovičová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondriaš Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mojzeš marcel , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmotorková Marianna, sadzačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojzešová Mária , vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová So?a, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalcikova Zuzana, dizajnerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podoláková Kamila, čašníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gizlova julia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janček Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerková Zuzana , opatrovateľka , Mateja Bela 31, 92101 Piešťany
 • Sádovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuleková Margita, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pakan Peter, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libant Kristián, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polčicová lenka , student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mondok Istvan, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudkova Elena, CSD agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ONDRUŠOV? EVA, SALES REFERENT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldižár Rastislav, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joscakova Patricia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Veronika, špec.pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldižárová Adela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilianová Stanislava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bucherová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pánisová Andrea, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feja Peter, vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maureryová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomkova Lucia, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rišková Valentína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Riška Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bóna Martin, pamiatkár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košťálová Beáta, materská dov., Agátová 2, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
 • Kozlova luba, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová So?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sisková Marta, odb.referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kačmárová Tatiana, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očovay Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmár Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanková Ľudmila, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanka Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanková Tatiana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittóová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanka Rastislav, Gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majsniarová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmár Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčáková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chvátalová kristína, operátorka výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčák Stano, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struhárová Adriana , študent ošetrovateľstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihálik Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sališova Helena, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škriputa Libor, duchovná služba, Križovany nad Dudváhom 552, 919 24 Križovany nad Dudváhom
 • Kántor Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnak Tomas , Pizzer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošadová Ľudmila, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaský Jozef, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenárová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Marta, učiteľka Mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Margita, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenar Jozef, horolezec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homola Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Patrícia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majchrova veronika, informatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Ing. Jana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Bc.Roman, majster OV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjataková Eva, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • knapik jan, stavbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohárová Silvia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohár Miroslav , k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Ružena, controller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medlenová Silvia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulajová Stanislava , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Ján, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčík Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulaj Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčin Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borčinová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klieštiková Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecký Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milova Emilia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Dominika, lekárka, t.č. na materskej dovolenke, Štefanov 151, 90645 okres Senica
 • Bartal Tomáš Karol, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Lenka , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Erika, pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulášová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Jozefa, Katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablovič Ján, Výpravca vlakov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuleková Zuzana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudka Vladimír, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Viktorová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting