Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spišiaková Kristína, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štuk Martin, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černova Monika, Fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černo Michal, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Mária, cukrár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Marta, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Jozef, profesionalny vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Mária , katechét, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minařík Lukáš, študent, Mládežnícka 9, 97404 Banská Bystrica
 • Milčevičová Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luba SAC Adam, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihajlová Zuzana, notár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihajlo Pavol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harajdová Marta, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ponechalova Daniela , Liecebny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefúnová Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koneval Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kianičková Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusi?áková Magdaléna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dian Mario, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášik PETER, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jirotková Lenka, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brečka Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Forgáčová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sopková Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • György József, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Milica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Citrjaková Beatrica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasaralejko Martin, gréckokatolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittnerová Barbora, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčík Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holeva Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Ján, stavebný majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lomen Jaroslava , učiteľka hry na klavír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pechová Blanka, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ladislav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštová Antónia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažíková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seidlova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kopernická ida, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanová Mária, študent FF PU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peres Sámuel, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ludvigová Miriam, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranec František, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Foldešiová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmo Patrik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehuta Dominik, Študent, Ostrov 447, 922 01 Ostrov
 • Mikulová Viera, opatrovatelka, Rakovec nad Ondavou, 07203 okr.Michalovce
 • Filipova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrila Jakub, obchodný manazer, Na piesku 8, 82105 Bratislava
 • Matejka Martin, SZCO, Macharova 9, 85101 Bratislava
 • Bambúch Filip, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejuvová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kronová Jarmila, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lanstyák István, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valocka Ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cániková Erika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hor?ák Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiš Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulčíková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matlová Slavomíra, Administratívny Pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezáková Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Oľga, rodinná terapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrtakova Eva , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrtak Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrosová Rozália, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hartl Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčiková Anna, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labaničová Viera , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanič Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokavcová Anežka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mesíková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlugosova Jana, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bunová Miroslava, asistentka učiteľa v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Pavol, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenakova anna, uciteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurdík Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubcová Renata, opatrovateľka, Rubanisko 3/2, 98403 Lučenec
 • Jakubec Ervín, št.zamestnanec, Rúbanisko 3/2, 98403 Lučenec
 • Nosáľ Ivan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoroková Marta, Dôchodky?a, Záhorce, 99106 Záhorce
 • Repiský Peter, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalinay Vladimír , technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhoranský Tomáš, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melničuková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melničuková Anna , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melničuková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovecký Dominik, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medviď Pimen, mních-k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patoprsty Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čermáková Alena, speváčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kralova dagmar, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Katarina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lachová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peer Zuzana, byv. ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sinko Jan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sinkova Helena, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptak Stefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racsko Jozef, vodič autobusu, už dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racskóová Anna, býv.správca daní - dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Jana , sestra, Pov.čes.ľudu 16, 04022 Košice
 • Dadejova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašova Veronika, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomko Marek, Technicky konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting