Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • hrabala stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalica andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • michalica pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťapáková dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ťapák milan , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudobová dana, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavatzka Jana, technik ZP a BOZP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sladekova katarina, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalicová edita, zubný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lezak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Magdaléna, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Jakub, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Jana, Študentka psychológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Anton, SZčO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jókai Mária, doch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Ľuboš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rečlová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galas Anton, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Milena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slušná Jaroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjarčíková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Jakub, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koša Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geršičová Štefánia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohú?ová Margita, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Juraj, šéfkuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogová Marta, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pogorielov Konstantin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažek Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gatial igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majka Marian , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Daniela, materská dovolenka, Habovka 396/2, 02732 Habovka
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barčáková Gabriela, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohatová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršková Anna, admin. pracov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gromoš Juraj, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurajtová Katarína , soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraus Viktor, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bubáková Júlia, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kis Vjera, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašteka Roman, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarcikova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Helena , na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Briš Anton , vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr Mazúrová Mária, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Zuzana, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remenárová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remenár Jozef, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunčáková mária, dôchodky?a, Podzáhradná 49, 82106 Bratislava
 • Pažitný František, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitná Barbora, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitná Alena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minkova Gabriela, soc.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, inžinier chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorencová Mária , Lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorenc Branislav, Lekár , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacsova Martina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajdelová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Voško Roman, OZ Allianz s.p., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podhoranská Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolova Zuzana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Planka Miroslav, Polygraf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružičková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaříková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sladkovicova Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • murin jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukacovicova Dana, personalny konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Obtulovičová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molotová Eva, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balko Jozef, Finančný sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Líšková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botló Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, lekar, Kyjevske namestie 9, 97404 Banska Bystrica
 • Havrilová Andrea, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csenkeyova Angela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Štefan, lekár, D.Makovického 9, 03401 Ružomberok
 • Komárová Žofia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ficik Peter, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Branislav , Moravská 1634/19, 02001 Puchov
 • Berková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skodny Ing Milan, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cenkerova Alena, opatrovatelka, Pri mlyne 7, 08001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kapinová mária, učitelka, Žaškov 97, 02721 Žaškov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Herman Ladislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polo?ová Jaroslava, VŠ pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosorín Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • novakova erika, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roma?áková Veronika, študent, Klin, 02941 KLIN
 • Varga Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitková Katarína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najslova Eva, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecuch Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľachká Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornišová Květoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Johan Miroslav, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geletová Beáta, na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Johanová Lívia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovič Daniel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Valeria, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Floriánová Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mbera Jozef, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • IVAN Radoslav, SEZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Richnavská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zábojníková Ingrid, medical representative, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Vladimír, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Marek, el. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • weiter otttoooo, nemocnicna, 12345 Bratislava
 • Košta Pavol, kontrolór, Pečnianska 23, 851 01 Bratislava
 • Potančoková Janka , ul. Uhlisko 345, 976 75 Jasenie
 • Chvostal Juraj , el. inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting