Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Blašková Henrieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Katarína, matematik-dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglárová Alena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrišová Jaroslava, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Martin, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drančak Ladislav, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvaš?ovská Gabriela, špeditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borošová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Guteková Marianna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klčová Oľga, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovacik Jan, Robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučera Milan, údržbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Svetlana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Viera, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnáta Milan, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Jana, stavrbná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Les?ák Tomáš, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garajová Monika, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosár Rastislav, Projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pener Martin, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Ján, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavičková Jozefa, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicova Katarina, rodicovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Miroslav , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigrovičová Valeria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborská Anna, učiteľ, Pražská 541/8, 04011 Košice
 • Zápražný Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Želiz?áková Terézia , špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoč Mathew, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straussová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Pavol, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vetrík Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčeková Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vyskocova iveta, lektor ang.jaz., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilček Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zámborská Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkora Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • janšto mário, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janstova beata , shr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janšto ján, zivnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalíková Jana, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Lea, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chylová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuniak Ľudovít, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krettová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemček Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečik Miroslav, bankový úradník, Jána Kostru 30, 08006 Ľubotice
 • Gre?ová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franko Juraj, Banský inžinier, Humenská 27, 040 11 Košice
 • Krajníková Jana, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzijak Agáta, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihalovič Stanislav , právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabanová Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamjaková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičková Erika, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stančeková Zuzana, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miština Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • chabreckova anna, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejerčáková Oľga , doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarvašová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Ján, projektový expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilenčíková Ivona , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Iveta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Peter, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cvikova Magdalena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečo Marek , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tresa Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrocek Peter, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čásar Viktor, Tlačiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahálková Silvia, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miková Katarína , učiteľka,t.č. rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Allmanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčajová Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machynová Anna, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuvadová Ľubomíra, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Ján, vedec - geograf, H. Meličkovej 11/B, 84105 Bratislava
 • Matulová Jana, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Daniela, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocková Sabina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Iveta, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Martina, Hviezdoslavova , 95301 Zlaté Moravce
 • Horváthová Ľubica, odborný referent pre rozvoj univerzity, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hor?áková Erika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varga Henrich , vzťahový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Elena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Rastislav, SZČO, Žlkovce 120, 92042 Červeník
 • Andrášik Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Anton, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrocková Veronika, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváth Anton, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Zuzana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládkovič Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Giertlová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nosáľ Dušan, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovičová Mária, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švento Michal , prednosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jungová Anna, SZČO, Družstevná 1253/8, 95201 Vráble
 • Laššákova Katarína, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pospíšilová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Daniela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrinárová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinková Daniela, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelová Marta , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštik Julian, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulek Peter, prijektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecka Tatiana, biochemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárová Jarmila, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smorada Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškufová Monika, Administrátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarota Henrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Vladimír , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacvinská Beáta, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting