Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Wechter Ján, kat. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kičinová Mária, dôchodky?a, Novohorská 38, 83106 Bratislava
 • hu?ady vincent, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliaš Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Tibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fe?ová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hu?adyová Zuzana, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinková So?a, odborná asistentka na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikula Ondrej, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagelka Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurenda Vladimír, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sova Jaroslav, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočišová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Furková Veronika, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andilová Mária, mama, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olšavská Ružena, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajdová Ľubica, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonická Lujza, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalič Pavel, technik, SNP 1, 900 31 STUPAVA
 • Feťko Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barnová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feťková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huttová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferenc Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Jozefa, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valová Eleonóra, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Michal, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Mária, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vereš František, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ocilkova Renata, komunalna poslankyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Martin, Vedecký pracovník, Gen. Asmolova 2006/88, 960 01 Zvolen
 • Franko Marek, Elektrikár , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornová Jozefa, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobôtka Ľudovít, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolovičová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franko Peter, Zvárač , 1.Mája 3, 04018 Košice
 • Jurík Ján , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Nartália, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Ľubica , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurík Dušan , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Peter, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zilka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaj?áková Mária, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Radoslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazova Dana, kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanovčanová Veronika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostelanská Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dano Stano, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lazo dominik, student, padiveho7, 91101 trencin
 • slavik miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krempaský Ondrej, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondica Slavomír, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krivda Marian, vedec.-tech.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahušiaková Jana, SZČO, Nábrežná 8, 038 61 Vrútky
 • Marmanová Laura, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľková Elena , úradníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komišak Jozef, ekonóm, Do políka 371/6, 03203 Liptovský Ján
 • Strnisko Marián, product manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanová Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Zuzana, Materská, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Gobo?a František, vedúci obchodu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smole? Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Tatiana, predavačka, Baničová 3395/14, 010 15 Žilina
 • Skladaný Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoroková Marta, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smole?ová Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Pavol, konateľ, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Zárecká Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškuf Eduard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Jaroslav, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marmanová Andrea, QC officer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanec Jan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelárová Anna, vedecký pracovnik na LF, Bernolákova 31,, 04011 Košice
 • Stefanec Jan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomiová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleimanová Andrea, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pamphile Anna, urad prace, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriniková Katarína, kontrolórka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krippel František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chova?ák Peterq, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mički Norbert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schudich Radoslav, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľuch Ján, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodilová Katarína, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petráková Eva, pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?a Štefan, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškufová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parigalová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajová Alena, referent ĽZ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bizo? Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Romana, učiteľka, MPČĽ 43, 977 03 Brezno
 • Šimko Alexander, úradník, Majunkeho 9, 05801 Poprad
 • Froncová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovský Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kislanová Jaroslava, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniez Ondrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schramková gabriela , hosp, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolenčík Miroslav, Vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liskova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patay Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Eva, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuka Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpeľanová Eva, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanová Lucia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptaková, JUDr. Helena, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Miroslav, technik, Robotnícka 63/47, 905 01 Senica
 • Capuliak Jozef , lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spielböcková Mária , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkova Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Milan, verejný činiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Peter, Podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanic Peter, systémový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemba Peter, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minár Martin, Inšpektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorský Jozef, krajinný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hešková Emilia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvetanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frankovska Viola, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Anna, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutláková Lenka, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting