Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Ruttkayová Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanová Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažo Henrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizerík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toman František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľakovská Slavomíra, učiteľka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizeríková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiľakovská Slavomíra, materská dovolenk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabát Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačenga Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašperová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Santer Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olasová Blanka, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišová Magdaléna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kellnerova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Findurová Viera, Pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matiová Margaréta, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Jaroslava , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mária Hlaváčová, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páleník Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurtulíková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drexlervá Barbora, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyška Daniel, administratívny pracovník, Vladina 653, 02744 Tvrdošín
 • Vargová Marta, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hejzlarová Nora, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tekula Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jendrejovský Juraj, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • árvai eszter, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vaszko stefan, obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horváth július, casnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horváth irena, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristínek Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švec Róbert , politológ, Lipová 8, 949 01 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivanič Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libiak Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • cesekova maria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dučáková Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdovský Jozef, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilcová Jana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perichtova Gabriela, samost.odborný radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chudý František, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • skočíková katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciprusová Zuzana, zdravotná sestra, Bottovo 14, 98041 Dubovec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dadíková Magdaléna , dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mondoková Katarína, SSZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uchálová Mária, štátny úradník, Dolný Kubín - k?ažia 314/12, 02601 Dolný Kubín
 • Funtík Jakub, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boros Gabriel, manažér, Grosslingova 34, 81109 Bratislava
 • Salvová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillár Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majcherová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarčák Daniel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drabova marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlžáková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marinič Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piškaninová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutka Viktor, IT Manager, Komenskeho 1961/68A, 02001 Puchov
 • Gičová, Ing. Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojan Stanislav, zahradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojanova Janka, zahradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Modrovska Anna, Zdrav.sestra, Gojdičova 1141/15B, 920 41 Leopoldov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gašper Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hartelová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halász Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudacekova Marta, Opatrovatelka, Kecerovce, 04447 Kosice
 • Zámečníková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudaceková Martra, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopová Mária, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sidorová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salo?ová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lejová Anna, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrátová Ludmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivo? Marián, katolícky k?az, SIhelné 229, 029 46 Sihelné
 • Döményová Kornélia, Psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnak Martin, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Karol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Karol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lašová Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riecka Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prosnanová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palej Maros, terapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zámečník Gabriel, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kompanová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristašová Kristína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chabro?ová Darina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Ľubica, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hanuš Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jele?ová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salo? Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salo?ová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnik Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrilák Dominik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrilák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salo?ová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Be?áková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajníková Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petriláková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Monika, manažérka logistiky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hube?áková Veronika, absolventka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanušová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bobak Peter, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Torokova Patricia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kokavec Pavel, projektant,dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halasová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošiak Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Firic Ján, Vedúci výrobného závodu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dronzeková Zuzana, študentka, J.C.Hronského 9, 05201 Spišská Nová Ves
 • Ki?ová Zuzana, projektová koordinátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bubánová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kentos Michal, student, Zamutov 311, 09415 Zamutov


Platon webhosting