Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Michniaková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapos József , Vysokošk. prof na dôchodku a utorizovaný stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bečka Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubrická Rozália, riaditeľka školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasan Roman, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Pavel, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrkvova simnona, Ing, Olbrachta 996, 02801 Trstena
 • Honcová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajči Emil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodora Bystrík, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Marián, inžinier, Kasalova 25, 949 01 Nitra
 • Majchráková Blažena, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majher Pavol, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojdová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lorinc Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guspan Igor, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štú?ová Mária, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Jozef, elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Číkova Ruth, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šúrová Zlatica, sanitárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarná Klára, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čík Tibor, 6ivnosník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šatková Katarína, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanova Silvia, uradnicka, Bullova 7, 84101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juhászová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Albrecht Miroslav , IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrubý Dušan, pegagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Esztergályos Štefan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkuliak Ján, študent, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žmijovský Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troppová Martina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalík Martin, moderátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havran Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidermák Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Viliam, ekonóm, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hajkovsky ondrej, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéš Martin, financie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harenčárová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváth Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišacová Katarína, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Tomáš, distribucny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančo Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cahovan Ivan, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turanská Matilda, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Be?ovič Július, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefanková Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dado Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Roman, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčiková Gabriela, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štú? Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgo?ová Jana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopušanová Jana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubá Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, VŠ asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Irma Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bäcková Vilma, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šúr Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milenkyová Alena, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuška Stanislav, ved.výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benkova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csáky Erzsébet, učiteíka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutirová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fullova Jana, pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Discantiny Peter, živnostník, Mierová 165, 82105 Bratislava
 • Kubalová Katarína, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurkova Jana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hor?áková Daniela , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Anton , technik, Pod lipkou 89, 08501 Bardejov
 • Majherová Petronela, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Anna, chemička, Pod lipkou 89, 08501 Bardejov
 • Domaracky Oto, Obchodny zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palfiová Vladimíra, administratívny pracovník, manažér chránenej dielne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakyta Róbert , starosta obce jarok, Pri ihrisku 4 , 95148 Jarok
 • Kokolus Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolárovský Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukan Jozef, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domes Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaník Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Musil Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanská Alena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Michal, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokopova Alica, prekladatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matlochová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučka Marek, obchodný manažér, Matúškova 465/9, 02743 Nižná
 • Teťák Ján, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanský Peter, strojný inžinier, 370, 91924 Križovany nad Dudváhom
 • Šmil?ák Peter, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrý Timotej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nazarej Alexander, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnal Roman, pracovník na CNC, Hurbanova 25, 07501 Trebišov
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plevova Daniela, procesny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnalová Monika, učiteľka, Hurbanova 25, 07501 Trebišov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majchrová Zdeana, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutarová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančeková Ing. Gabriela, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažiarová Marta, lekár, sv.Cyrila 33/11, 97101 Prievidza
 • Klimek Vladimír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvak Karol, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sutara Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štroncerová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machajdík Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ballon Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchrová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovský Ján, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viš?ovská Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodál Miroslav, inžinier automatizácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paúková Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojková Júlia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurbel Matej, Zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting