Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Michalík Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turanová Tatiana, operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Mária, Zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezeiová Marcela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbel Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Neupauerová Margita, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dohnal Miroslav, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ráchel Pavol, Programátor, Hollého č.4, 911 05 Trenčín
 • knapík ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Ján, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček František, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasala Karol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janíková Monika, učiteľka, Mierová 6, 059 71 Ľubica
 • Jókay Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železník Marian, poľnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelík Vojtech, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Derďáková Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejov Ludovit , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Beáta, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Roman, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solenský Marián, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kapelová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrvala Ondrej, Katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raďáková Eva, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištof Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubiš Juraj, riaditeľ ZŠ, Detvianska Huta 90, 96205 Hri?ová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matloch Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištofová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cárachová Olga, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukla Miroslav, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eliášová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniač Rudolf , Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herrmannová Irena, riaditeľka školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faziková Erika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škopec Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Béreš Peter, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svrčková Anna, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrvečka Peter, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčík Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nezhoda Vojtech , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schaleková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červe? Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ptačin Anton, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toman Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jorgičová Mária, tel. operátor, J. Smreka 14, 84108 Bratislava
 • Humaj Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Andrea, projektová manžérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Gabriela , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hollý Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostricová Alžbeta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská Janette, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrus Miloš , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švančara Silvester, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálinkásová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurkemíková Magdaléna , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Stanislav, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Počai Tomáš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Miriama, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • saitz julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkemík Ján, živnostník, Jasenica 328, 018 17 Pov. Bystrica
 • saitz martina, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkemikova Ema, nezam., Jasenica328, 018 17 Pov. Bystrica
 • Koníček Karol, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištof František, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košút Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajtersicova Eleonora, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajtersic Marian, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunár Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Húsková Michaela, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tereba Alojz, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosnáč Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáčová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč sr. Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zitta Roman, mechanik elektronik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braško Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vadík Jozef, operátor lisovne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasla Peter, senior analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčir Zdenko, technik nastavovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Martin, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lettrich Miroslav, katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolesár Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prievalský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skriputa Miroslav, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Laura, záhradný architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcová Martina, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • buranska miroslava, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medveczky Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Jozef, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mračníková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mintál Martin, Senior Java/Web Softwarovy Vyvojar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orth Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palkovič Michal, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolkova Maria, financie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimermanová Martina, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOSSEY Pavol, tajomník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimerman Ján, šofér autobusu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olahová Ivona, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčík Andrej, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janidžárová Jarmila, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Romana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurovčin Daniel, k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • harsany pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • medvecká zuzana, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škurla Dušan, kat. k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Tadeáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuka Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Viera , pekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Štefan, predavač-pokladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ducho?ová Xénia, odb. redaktorka dôchodly?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taraj Edmund, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratajová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrý Marián, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rypáková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting