Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Hofferova Beata, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komorová,Mgr. Monika, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašo Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekeres Martin, sw developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodnická Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostolániová Petra, zena v domacnosti, Kuzmányho 14, 96622 Lutila
 • Kakošová Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ottavová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hedvigyová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guzmický Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnova Veronika, rodic na materskej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boš?ák Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čigášová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bagáč Rudolf, manažér - personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búryová Blanka, pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoltisová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočiš Dominik, muž, Kuková 23, 08644 Kuková
 • Peťová PhDr. Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavková Tatiana, lekárka, Vranie 170, 010 14 Žilina
 • Majercak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčíková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška , obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnat Lubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marušicová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavek Jaroslav, lekár, Vranie 170, 010 14 Žilina
 • Ševčíková Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búry Juraj, tesár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, diplomat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lupták Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klaška Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokšová Magdaléna, farmaceutický laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troškiar Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Štefan , studen LF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zvolenská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stopková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jenčíková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dziaková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dendišová Lýdia, Customer Care, Dolný Badín, 96251 Dolný Badín
 • Šatanová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • halčin anton, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Miroslava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnčák Peter, Projektant, Klin, 02941 Klin
 • Benianová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Mária, TPO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lafférs Marek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivičič Robo, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herudová Martina , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Blanka, Púpavová 37, 841 04 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ravinger Roman , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajacová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanská Iveta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dankova elena, Predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ravingerova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Pavol, vytvarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gra?áková Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žilinský Vladimír , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duľová Mária, Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lupták Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Igor, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieleková Michala, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kepencay Tibor, Chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekiač Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščák Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščáková Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustín Juraj, k?az, Podolie Hlavná 706, 916 22 Podolie
 • Konečný Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláiová Marta, penzistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leckova Zuzana, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Velickova Maria, zena na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuljaček Peter, K?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smatanik Anton, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuranova Olga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kovacova anna, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Juliána, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorčík Andrej, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačička Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurnik Ján, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Michal , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďungelová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakuš Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmova Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinčin Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Eva Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • trieblova adriana, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bušovský Michal, študent medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernický Alojz, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulop Matej, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šelian Pavol , Živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kormancová monika, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fernezová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunová Veronika, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haško Miroslav, lekár gynekológ-pôrodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlampiaková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Martina, t.č. MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Císar Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stroka Tomáš, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sláviková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toman Rastislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Stanislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrovská Vierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisojova Anna, logistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macko Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florian Martin, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbka Viktor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáčová Andrea, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting