Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Eliašová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roma?áková Mária, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklošová Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Patoprsta Bozena, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halász Péter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerová Mária, matka na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belinský Ján, maneger, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botek Mgr. Ing. arch, PhD Andrej, architekt, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michančo Peter, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, order manager/NCON, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Lenka, vzťahový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bertha Éva, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leitmann Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šatka Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bódi Mgr.Jozef, kameraman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sumbal Jaroslav, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková So?a, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mitana Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Olga, TAP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cziglerova Bibiana, misijny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Valéria, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačišin Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Rastislav, ekonomicko technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojek Martin, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haťapková Anna, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekety Lukáš, študent, Medzany, 20, 08221 Veľký Šariš
 • Urbán Péter, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kafún Ľuboš, Špecialista operačných systémov, Strečnianska 5, 85105 Bratislava
 • Mikula Milan, vš učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratica Jozef, Telekomunikacie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stefanovic Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aigelsreiter Lenka, opatrovatelka deti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenner Marian, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelušiak Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adam Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wagnerová Nikoleta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skorvanek Juraj, Network specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Culka Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezak Tomas, order manager/NCON, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strojný Peter , riaditel marketingu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškechová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovinyi Pavel, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrucka Eleonora, knihovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaská Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sochor Vladimír , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Guldanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraj?ák ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metzl Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrinová Alena, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekariková So?a, učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazíková Mária, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulmanová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šupolíková zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grman Oliver, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária, prdagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Ľuboš, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Lenka, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jursa Martin , manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wagner Roland, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tužinský Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harazinová Katarína, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulina Viktor, projektový manažér, Čižatice 59, 04447 Kecerovce
 • Halaj Jozef, majster odb.výcviku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichý Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masarik Pavol, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibraná Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacsmariková Andrea, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Teľuchová Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolášiková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočiš Michal, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • latiková magdaléna , administratívny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eštoková Silvia, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecková Kristína, štident, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírová Katarína , živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benkovič Ivan, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demjanics Mária, adm. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Beata, lekárka, Hlinícka 17, 90701 Myjava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kucej Daniel, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambriskova terezia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregor Peter, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincová Jana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčarik Michal, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamráček Cyril, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteiniger Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodzianska Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šunderlíková Gabriela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Mária, obchodná zástupky?a, Martin, 036 01 Martin
 • Harčariková Daniela, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajci Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brtá?ová Eva, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spurná Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Breza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gyurki Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomastikova Luba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dučová Silvia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišica Marek, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučanová Michaela, misijný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kadlecik peter, bankovy analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutara Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašper Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulaiova Aneska, zdr.sestra, Moyzesova 7, 96801 Nova Bańa
 • Vajči Andrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupčíková Magdaléna, samostatný radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulíková RNDr. Daniela , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grinčová, Ing. Janka, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Parcová Anna, Sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumbalová Veronika, učiteľka v MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Michal, IT expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymus Ľubomír, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Marianna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, živnostnik, Moyzesova 7, 96801 Nova Bańa
 • černý Oldrich, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuruc Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekárová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chanath mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovska Katarina, lekarnicka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting