Skutočný PRIDE

Otvorená výzva verejným činiteľom na ochranu definície a postavenia manželstva

Ako hrdým občanom Slovenskej republiky nám záleží na spravodlivom a rozumnom usporiadaní spoločenských vzťahov v našej krajine. Plne si uvedomujeme, že základnou a nenahraditeľnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom, teda trvalým a výlučným zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorý je nasmerovaný na počatie a riadnu výchovu detí.

Vieme, že každý človek je buď muž alebo žena a uznávame, že tento rozdiel má svoj význam.

Vieme tiež, že muž a žena sú komplementárne bytosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú v mnohých oblastiach vrátane pohlavnej oblasti. Pohlavné orgány človeka sú jedinými orgánmi, ktoré nie sú úplné v jednom tele a schopnosť reprodukcie získavajú až spojením muža a ženy. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a tvoria nový celok, ktorý ich oboch presahuje.

Len plodivý typ vzťahu medzi mužom a ženou môže prirodzene pokračovať a vyústiť do splodenia detí, a má tak osobitnú hodnotu, ktorú žiadny iný medziľudský vzťah nemá.

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

Sme si vedomí a oceňujeme, že nespočetné generácie našich predkov vstupovali do manželstva, a vždy muž so ženou sa spolupodieľali na vzniku nového života, vďaka čomu sa život odovzdával z generácie na generáciu. Preto aj

my sa hrdo hlásime k tomuto odkazu našich predkov

a uznávame, že manželstvo má nezastupiteľnú a jedinečnú funkciu v spoločnosti a zaslúži si výsadné postavenie, uznanie a ochranu od všetkých ľudí a inštitúcií, vrátane štátu.

Preto vyzývame všetkých verejných činiteľov, aby naďalej uznávali manželstvo ako výlučný a trvalý zväzok muža a ženy a nepodľahli neopodstatneným a nerozumným požiadavkám na zavedenie „manželstiev“ alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Je správne, aby manželstvo zostalo preferovanou normou správania, aby tak čím viac ľudí uzatváralo tento jedinečný a nádherný zväzok, ktorý je obohatením nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Vypracoval: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, www.hfi.sk

Text výzvy bude zaslaný poslancom Národnej rady SR, prezidentovi SR a členom vlády SR. Termín do kedy je možné pripojiť sa k výzve: 30. jún 2012.

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8628)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Kováčiková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranská Terézia, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovič Tomáš, elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • medla marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocianová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kianičková Ing. Marianna , zootechnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozinaj Gregor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tines Tomáš, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaura Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machovičová Ivana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kassaiová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterek Štefan, Strojný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Jozefína, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orkutyová magdaléna, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vražel Robert, vedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobušová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veis Damián, študent, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Henko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timková Ľudmila, dobrovoľne nezamestnaná, Lisková 679, 03481 Lisková
 • Laurova Zuzana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timko Jaroslav , mikrobiológ, Lisková 679, 03481 Lisková
 • Breza Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mudrák Pavol, Študent IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sotáková Kristína , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľová Eva, TSP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Ondrej, študent, freelance writer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vagovič marián, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mráz Rastislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • škor?a roman, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Eduard, THP, Klimkovičova 1, 04023 Košice
 • Radimáková Emília, historička umenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltýs Jaroslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Carnogurska Jana, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tadialová Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajči Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Katarína , vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janočko Ján, Študent/Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdoš Jaroslav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovčíková Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácky Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Branislav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurinová Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Karol, vedecký pracovník, Macharova 9, 851 01 Bratislava
 • Sumilasová Mária, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skurčák Ján , katolícky k?az, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polláková Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrišová Mária, obch. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabáčová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železník Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffova Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halbichová Marie, organizační referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galbavý František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letz Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolár Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgo? Jakub, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovník Andrej, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava
 • Luteranová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dacko Juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kramárová Petra, finančný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičurová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letenajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Alfonz, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajníková Viera, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocúrková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tajboš Mikuláš, súkr.podnikateľ, 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • Okruhlicová Veronika, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuliková Pavla, mama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tajbošová Janka, kult.ref., 9.mája 1, 977 01 Brezno
 • Zuzana Kureková, Psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bárkányi Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cervenka Kamil, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Branislav, IT Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegi Tibor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusyniak Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • brod?asnký jozef, mních, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Katarína, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyova Olga, statistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobek Martin, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamáček Josef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Veronika, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Bohumila , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Pavol, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grobarčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grobarčík Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granátová Eva, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šidová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hlebová stanislava, záhradná 3, 05601 gelnica
 • Hulmanova Katarina, živnostníčka, Tavarikova osada 7, 841 02 Bratislava
 • Vaníčková Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubčík Miroslav, št. úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokarsky Miroslav, Hotelovy Manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Banikova Andrea, Zivnostnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárik Štefan, THP, Malý Kiar č 115, 93401 Levice
 • Miháliková So?a, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekovská Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mačugová alena, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr Gradošová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchovský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielková Elena, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavúková Adriána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René , univerzitný učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Matúš, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbák Martin, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Tomáš, Žilinska 20, 81105 Bratislava
 • Hricakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanovska Romana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaži Peter, seminarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáj Peter, Elektromechanik, Slovenskej Jednoty 42, 04001 Košice
 • Hlinková Mária, dôchodky?a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejka Tomáš, IT HW/SW Support, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huttová Ing. Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurko Milan, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting