Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Holotová Miriam, technik, Pradiarska 3, 934 05 Levice
 • Michalčík Patrik, stavebný mamažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Mária, referentka, Osloboditeľov 20, 066 01 Humenné
 • Nemec Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastova Gita , charitna sestra, Železnična 10, 914 41 Nemšová
 • Mikušová Renáta, lekár-vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinčo Juraj, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreňo Kristián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramoris Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pucek ondrej, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jaššová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarla Dušan, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarlová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzel Richard, jadrový chemik, 197, 91929 Malženice
 • Chytrová Magdaléna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jura Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejičková Lena, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešinský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacalaj Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drahošová Zuzana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sedlak mikulas, ministersky uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutyra Jiri, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovanová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pallová Natália, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromada Marian, technik-, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibulová Ľudmmila, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenárt Pavel, zdravotný brat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pochová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovský Dominik, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bobenič Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobenič Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesakova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobeničová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kručková Anna, rob., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Griačová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffoyová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrabáková Eva, techn.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leškovský Maroš, salezián-kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nizner Pavol, salezián-kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Marianna, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malychova PharmDr. Slavka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malych, PhD. Rastislav, HW dizajner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muška Marián , učiteľ, , Žilina
 • Biroščáková Renáta, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Absolonova Beata, zdravotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kyselová Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyová Blanka, ekonómka, M.Sch. Trnavského 20, 84101 Bratislava
 • Beľová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kossey Peter, telekomunikačný technik, M.Sch. Trnavského 20, 84101 Bratislava
 • Fedorová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janeček Peter, logista, F.P.Drobiševa 3, 90201 Pezinok
 • Kojsová Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prívozník Michal, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlovic Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnovičová Margita, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Popovcová Judita, učiteľka, Na Rurkach 27, 08001 Prešov
 • Mišurdová Dana, Opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Demeter Štefan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamara Matúš, obchodník s vínom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmeringai Ján, Geodet-dôchodca, Nábrežie A.Stodolu, 03101 Lipt.Mikuláš
 • Noskovicova Maria, lekarka, V Záhradách 29/A, 81103 Bratislava
 • Huttová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • futej michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solarova Zuzana, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solar Peter, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smatana Ladislav, Veterinár, Školská 60, 972 01 Bojnice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudok Martin, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kretschmer Michal, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sosa Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbel Pavol, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovič Rudolf, živnostník, Pod Pártovcami 7271/157, 92101 Piešťany
 • Kurbelová Mária, Opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letko Dušan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašovic Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenková Emília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankurová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyšňovská Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikloško Marián, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banecká Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaštan Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažeková Miroslava, vysokoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chamillová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dr Hrusovska Klara, veterinarny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaštanová Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dr Hrusovska Klara, veterinarny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetana Brian , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeček ml. Ján , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dúbrava, ing. arch. Pavol, architekt, Ružový háj 1376/38, 929 10 Dunajská Streda
 • Palúch Branislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeček Dominik, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomeček Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Martin, finančný agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Valéria, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šírová Margita, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puna Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchrova Veronika, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Notová Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krššáková Eva, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klinko Martin, SZČO, , Svätý Jur
 • Žarnay Marek, Ing., konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sloboda Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferková Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnatič Jaroslav, zivnostnik, Borov 72, 06801 Medzilaborce
 • Hnatič Erik, absolvent, Borov 72, 06801 Medzilaborce
 • Trepáňová Monika , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šrámková dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitrová Gabriela, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarova Janka, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Iveta, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paralič Ján, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poloňová Magdaléna, živnostník, Prestavlky 107, Hliník nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pribylincová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloň Dávid, študent, Prestavlky 107, 96601 Hliník nad Hronom
 • Koščák Stanislav, policajt, Vysoká hora 22, 05907 Lendak
 • Krásny Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peregrinová Agnesa, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sýkorová drahomíra, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting