Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Popeliš Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekariková Soňa, učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kerestešiová Klára, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Ľuboš, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalíková Soňa, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olasová Blanka, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčík Marcel, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zorvanová Klára, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ganaj Slavko, vojenský duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kontríková Iveta, vysokoškoslá učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husarova Laura, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juskuvova Maria, Inv.doch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simanova Monika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Radošovská Lýdia , referentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Daniela, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaľavská Anna, vysokoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němcová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koňaková Lucia, učiteľka na ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brincko Martin, Študent, Odbojárska 70, 08271 Lipany
 • Dutková Iveta, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotna Magdalenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Helemík Michal, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diňa Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuk Jozef , Inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cantero Pablo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cantero Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoral Pavel, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huťová Slavomira, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jančovičová Emília, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurtuková Cecília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labajová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Ľubica, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchta Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čanigová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Michaela, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škurlová Katarína, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapitánová Priska , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repel Matej, projektový manažér, J. Švermu 1, 071 01 Michalovce
 • Ondrášiková Katarína, mikrobiológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čisáriková Iveta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humaj Peter, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčík Martin, Logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulini Milan, zubný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sameková Alena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Váleková Monika , historička umenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakusova Emilia, sekretar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homola Pavel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gura Marek, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahunka Jan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodásová Daniela, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Anon, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okšová Viktória, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džuganová Katarína, geodet, Tajovského 18, 05801 Poprad
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukovič Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lehotay juraj, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Camaj peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlovský František, lekár, Donum Vitae, 1. mája 4, 06401 Stará Ľubovňa
 • Hrabčáková Mária, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paššová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gacík Ľubomír, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusňáková Helena, riaditeľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčaríková Petra, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoršepa František, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sakmár Michal, IT developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncko Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fráterová Lenka, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurtulíková Marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loncková Blažena, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargovčíková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrin Martin, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecká Petronela, advokát, Karloveská 27, 841 04 Bratislava
 • Papik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Juraj, technik, Horná ružová 2, 969 01 Banská Štiavnica
 • Stedinova Tatiana, sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klieštiková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešinský Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machara Martin, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karľová Margita, radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rácová katarína, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fidrikova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolovičová Irena, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piváčková, Mgr. Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boroviakova Dasa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prochazka Marian, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rokošný Štefan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargovčák Ing. Jaroslav, Network administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečiková Eva, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • borovska maria, stav.ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvan Metod , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanová Judita , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanová Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanová Terézia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belovič Igor, , Bratislava
 • Kočiš Emil, št. úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriblanova Anna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sviatková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Martin, Špecialista pre vzdelávanie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamrich Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyžová Zuzana, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlíková Zuzana, výkonný prcovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homzová Marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová Helena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajtošová Viera, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová, učiteľka Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďalogová, Katarína, Mgr., učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Marta, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valovič Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecová Anna, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vráblová Andrea, špecialista komunikácie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Martin, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Matej, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeček Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargova Zelmira, uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Matus, IT Administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Belica Peter, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Daniš Ján, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bena Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajac Jaroslav , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacová Elena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting