Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Palčo Dominik , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palčová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sukeník Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sukeníková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sukeník Jakub, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palčo ml. Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palčo st. Stanislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palčová Elena, samost.ref.OcÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčíková Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľ Albert, Dôchodca, Hankovce 65, 06712 Koškovce
 • ml. Kundla Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smetanka Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vataščin viktor, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Večerová Silvia, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luermannová Iveta, učiteľka, Kuzmányho 27, 97101 Prievidza
 • Tomečková Mária, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Katarína, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomečková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomeček Ján , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Jana , predávačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guťanová Danica, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolek Peter, kultúrny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palenčár František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaničová Emília, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimočko Štefan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • janeckova, ing olga, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balazecova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balazec marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balazec marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balazecova kvetoslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semančík Michal, Dôchdca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Coleridge Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biel Ondrej, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Monika, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčíková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurinec Jozef, Farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sapančíková Marieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sucha Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchy Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacova anna, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechvalová Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Hana, programátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • oslov Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Štefan, Technik, Borová 31, 01007 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zeliznakova Elena , zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialková Marta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniač Rudolf, stavbyvedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Školnová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naniašová Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladký Ján , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladká Dagmar, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepáč Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuricová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mliečko Michal, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šatalová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slašťanová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mizerák Václav, štatný zamestnanec, Urxová 4, 08005 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Búry Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháliková Antónia , vedúca pošty, 661, 913 32 Dolná Súča
 • Michálik Ján , stavbár, Dolná Súča 661, 913 32 Dolná Súča
 • Búry Juraj, stavebný robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feňák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feňáková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krolakova Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krolak Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genzor Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sadleková Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • G. Juraj, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harabinová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klimová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prekopová Marcela, dôchodkyńa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčaníková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čajkovičová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bukovský Andrej, Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňáková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňáková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňáková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňáková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Karel , Trener, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeť Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bochin Róbert, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masný Stanislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Edita, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švajdová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švajda Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerníková Kristína, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kundla Miroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kantuľaková Darina, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudincová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miturová Adriana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miturová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitura Vladimír, inštalatér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miturová Irina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miturová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hýllová Eva, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojka Ján, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalikova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Yvetta, muzikológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščavnický Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kis Július, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bursa Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišková Miriama, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubicová Ingrid, IŽD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavle Ondrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Medveczky Juraj, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružička Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bursa Zdeno, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bursa Lukáš, stavbyvedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bursa Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Bursová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malik Pavol, terapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oriešek Pavol, rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paššová Melánia, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting