Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Uhnák Cyril , slobodné povolanie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horská Ľuboslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčová Alena, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palašta Michal, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaštova Anna , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaštova Jarmila, poštova doručovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palašta Rudolf, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hatiarová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granátová Eva , žena, Pod hájom 1098/108, 01841 Dubnica nad Váhom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Manduchová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehoczký Peter, študent FMFI UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chanáthova Andrea, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chanáth Mikuláš, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kratkova Vilma, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasova Miloslava, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasova Miroslava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotula Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovský František, technik, č. 107, 94162 Kmeťovo
 • Ugróczy Augustín, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peersonova Eva, admin., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Beáta, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beničáková Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domoráková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajcurová Mária, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidermák Martin, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľáková Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovics Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barek Tomáš , pastor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Srnanská Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Annamária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Alžbeta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križan Jozef, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovics Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovics Arpád , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mráziková Zuzana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovicsová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Aľušíková Alena, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Darina, Charitatívna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KEROŃOVÁ IVETA, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčíková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balgová Ľubica, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Savková Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Savko Michal, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Radovan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Silvia , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Pavol, IT developeer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Budzák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitonakova Dana, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaško Ján, kňaz, Kpt Nálepku 36, 06801 Medzilaborce
 • Kubicová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gacíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozňak Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvokacka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • theinerová otília, rob,, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babirát Marián, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babirátová Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kinská Emília, študentka, Letná 10, 06401 Stará Ľubovňa
 • Kinská Emília, ekonómka, Letná 10, 06401 Stará Ľubovňa
 • Madárová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličná Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nehézová Gabriela, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sladkovic Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diškantová Martina, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drugčová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková erika , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marušáková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanuliaková Ľudmila, Doručovateľka, Kubínska č,1026, 029 57 Oravská Lesná
 • Daráková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tothova mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagínová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Savara Peter, rehoľnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábová Viktória, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokoruďa Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beliskova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Rastislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májeková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubská Mária, profesionálna náhradná matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sendek Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamárová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • martinčeková beáta, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomičková Helena, opatrovateľka, Nová Polianka, 059 83 Vysoké Tatry
 • Veliká Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalondek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligačová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Nadežda, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Silvester , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Džubáková Valéria, , Prešov
 • Boldišová Alojzia, výchovný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pohorelá tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondruskova Dasa, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenartova Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kachútová Barbora, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubá Henrieta, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinathová Dana, železničiarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zilík Ivan, učitel na dochodku, Orenburská 8, 974 04 Banská Bystrica
 • Pažitná Barbora, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohúňová Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitná Alena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, inžinier chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Franišek, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikušová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurášková Drahomíra, stredošk.učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostlanova Daniela, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkút Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkútová Klára, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanská Beáta , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkútová Katarína, farmaceut. laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkút Juraj, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Katarína, matka MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seman Ján, technik, Duklianska 12, 071 01 Michalovce
 • Turčan Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting