Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turza Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perháč Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč František , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Valéria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Valéria, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Igor, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Viera, fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holásek Ivan, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčer Marián, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčer Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčerová Renáta , opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tirpák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valasová Eva , t.č. nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valasová Eva, t.č. nezamestnaná , signatár si neželá zverejniť adresu
 • mydlova maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priškin Štefan, taxikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrikova zuzana, manager, 9016 Windsor Lane, 60455 Bridgeview, IL USA
 • Lešková helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szládecsková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Píšová Eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuric Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuricová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyselicová Katarína, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kliský Severín , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fidrik Gabriel, Pedagóg, Obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bašistová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažek Tomáš, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodocká Mária Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláva Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čermáková Ivan, hudobný skladateľ, gitarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimcová Monika, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustínová Monika, Manažérka predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimco Stanislav, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čermáková Alena, speváčka, hlasová pedagogička, režisérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustín Vladimír, Vedúci predajne, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedor Martin, , Oravská Lesná
 • Bruchatá Katarína, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matfiaková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuberová Helena, VŠ učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • barbora buzasiova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kornigg Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miko Milan, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jandorfova barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvatova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvatova katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvat jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvat ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvat karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvat karol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvatova terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • horvatova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semešová Alžbeta, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tulušáková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Civáň Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínek Pavel, projektant-statik, Sibírska 3, 83102 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baroniaková Júlia, mzdová účtovníčka, 1097, 02314 Skalité
 • Dratvová Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabec Marián, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabcová Miroslava, OS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušotová Alena, , Stránske
 • Šušota Juraj, , Stránske
 • varchula vladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Števulová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukla Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Marian, , Nitra
 • Hudáčková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Litvaj Lukáš, Malý riadok 1, 03853 Trurany
 • Dlugošová Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klapková Tatiana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarnova Ľuba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brachňáková Monika, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kseňáková Alžbeta, , Zvolen
 • TÓTH Radoslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schallerová Bianka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasko Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklošková Marta, lekár , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvojková Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulacsová Veronika, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoc Suzanna, poistny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csicsayová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Anna, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnár Emanuel, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • filipcik peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černiga Jozef, , Stropkov
 • Kremnická Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasaková Zuzana , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubjak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zborovjan Ľubomír, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Mário, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žišková Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trojan Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Mariana, staveb. inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Peter, environmentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávová Darina, manažér obchodu a služieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažeková Renata, prekladateľ/lektor AJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hranaiová Božena, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Omachel Ján, špecialista kvality, Medňanského 3, 91105 Trenčín
 • Révay Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivková Anna , žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrovčáková Mariana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sališová Helena, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Ivica, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejíčková Jana , novinarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Demjanovičová Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesolová Jana, sociálny pracovník obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hroch Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baľák Miloš, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Vojtech, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitárová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulichová Anna, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schonwiesnerova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schonwiesnerova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priškinová Ladislava, geodet, Prachatická 35, 96001 Zvolen
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mikel tomas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Peter, špecialista kvality, Záhradná 36, 97613 Slovenská Ľupča
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žalúdeková Martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandová Martina, lekárnička, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting