Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • gajdoš juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeš - Onduš Stanislav, umelecký zámočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodník Jozef, andragóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodníková Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púček Jozef , učiteľ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivan Daniel, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halásová Mária, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melchioryová Anna, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejčák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suppova Katarina, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lusconova Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machatová Jozefa, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Helena, Dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tines Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezovská Jozefína, vedúci predaja skla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • György Ferenc, farár, Hlavná 212, 991 11 Balog nad Ipľom
 • Zajacová Ľubica, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubec Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajačková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmáriková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolinajová Zdenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudymáčová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária , pedag. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleňák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridillová Beáta, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Ľuboslava, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kimličková Daniela , sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Jozef, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Zuzana, na materskej dovolenke, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Dubjelová Monika, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Handzuš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Tatiana, predavačka, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Miková Silvia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Pavol, konateľ, Baničova 3395/14, 010 15 Žilina
 • Baláž Marian , stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plánka Ľubomír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanovčan Felix, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačová Renáta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorská Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamráček Pavol, nezamestnaný , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strizenec Robert, obchodny zastupca, , 029 01 Namestovo
 • Jurčík Daniel, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanovčanová MUDr Veronika, lekárka, Sklodowskej 17, 85104 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dancák Miroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Maria, mikrobiológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • setkova maria , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačová Karolína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hubertova miroslava , predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • frisnič miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molčanová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štiblár Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Milos, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurikovič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štiblár Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropiľák Jozef, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rafajdus Pavol, vs. ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štiblár Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štiblárová Helena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tószegi Milan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, ekonóm, Hany Meličkovej 24, 84105 Bratislava
 • Toth Ľuboslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoč Ferdinand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivarčiová Alžbeta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitarčík Juraj, kaplán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahorjan Slavomír, Pedagóg - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stračinová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pullmann Martin, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolíková Michaela, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábrišová Zlatica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ritomská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strižencová Jana, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronková Viola , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bíziková Katarína, učiteľka MŠ, Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
 • Hatalová Mária, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Martin, Fin.manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Juraj , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulova Katarina , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulova Barbora , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Viliam, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Derevjanik Jan , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Pavel, Stomatolog, Sibirska 6, Bratislava
 • Puci Martin, , Trebišov
 • kusnyer ladislav, dizajner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerven Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasnicova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurov Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíčková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíček Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verčimak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclaviková Terézia, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feckanič Marián, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kusnyerova alexandra, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaľavský Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaľavská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Mário, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • volekova marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komendová Zuzana, školský špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabčáková Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovová Eva, , Košice
 • Beniačová Anna , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabčák Mikuláš , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opralová Eleonora , katechéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrušová Ľudmila , v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavandova Helen, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petruš František, maliar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabčáková Verona , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vlčakova veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderková Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderko Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Calko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jesenická Monika, , Trenčín
 • Pavlišinovič Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalová Zuzanna, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulanová Mária, odborný pracovník analýz a výskumu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišenčík Vladimír, Vedúci pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik František, Živnostník, Mederská , 94001 Nové Zámky
 • Feckaničová Gabriela, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cimbala Marek, interný doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Cingelova Kristina, ped. pracovník, Smreková 25, 010 07 Žilina
 • Vrbinárová Zuzana, ped. pracovník, Vysoká nad Kysucou, 02355 Čadca
 • Smolko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Silvia, ped. pracovník, Bajzova 23, 010 01 Žilina


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting