Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Privarčák Michal , ped. pracovník, Smreková 31, 010 07 Žilina
 • Privarčák Michal , ped. pracovník, Smreková 31, 010 07 Žilina
 • Privarčák Michal , ped. pracovník, Smreková 31, 010 07 Žilina
 • Privarčák Michal , ped. pracovník, Smreková 31, 010 07 Žilina
 • Privarčák Michal , ped. pracovník, Smreková 31, 010 07 Žilina
 • Privarčák Michal , ped. pracovník, Smreková 31, 010 07 Žilina
 • Privarčák Michal , ped. pracovník, Smreková 31, 010 07 Žilina
 • Sepeši Branislav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Ján , kňaz, Limbova 17, 010 07 Žilina
 • Ratica Jozef, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Eva, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačo Belo, staik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačová Viera, účtovíčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňáková Monika, SZČO-účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnalová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morávek Stanislav , sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magatová Martina, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebík Andrej, plánovač dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnal Petr, učiteľ KU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • andel stanka, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižičková Silvia, poistný matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchanský Vlastimil, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavíková Kristína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehakova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozňaková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban František, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grachova Alexandra, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačkorová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kališ Peter, Predavač ND, Na Stebníčku 365/9, 086 33 ZBOROV
 • Žilka Igor, Account manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števicová Ľudmila, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schabjuk Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timuľák Jozef, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Závacký Pavel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lambert Marian, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Marek, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriňová Anna, dôch, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repiská Jana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molčanová Valéria, verejný zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repiský Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibulová Róberta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Martin, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulová Rozalinda, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančovičová Ingrid, ekonóm, Odbojárov 18A, 911 01 Trenčín
 • Cibula Ronald, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brandoburova Alena, uctovnik, Prekazka 724, 03301 Liptovsky Hradok
 • Vitikač Peter, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinkoš Martin, Učiteľ, Hlavná 52, 09412 Vechec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Múdra Marta , ekonomika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobrovská Mária , operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobrovská Anna , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezeiová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cifra Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mastišová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobrovská Marianna, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižičková Tatiana, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuppa Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stroka Rastislav, Technológ, Družstevníkov 1769/17, 02801 Tstená
 • Schusterova Zuzana, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamacká Daniela, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • karnišová renáta, mikrobiológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bírošová Monika, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hilovska Zlatica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cigániková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Májek Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sováková Monika, zdravotná sestra, L. Sáru 2362/5, 075 01 Trebišov
 • Budayová Helena, administrtívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašický Michal, creative design, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geletka Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Lenka, štdentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Tomáš, HR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buday Ján, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tajboš Martin , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kusá Jarmila, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleňáková Jozefína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lastovka Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatá Zuzana, opatrovateľka, , Šurany
 • Curajova Adriana, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lančarič Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • winter peter , , banská bystrica
 • Hriadel Vladimír, živnostník, , Púchov
 • Cingeľ Marek, ev. farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Litavcová Lenka, MD, Košice, 04001 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Székely Vladimír, geograf, , Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Alžbeta , zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlecová st. Anna, zivnostnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Jozefína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšajsník Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lencz Tomas, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konečná Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • OLša Peter, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olša Peter, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zacher Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ertl Ondrej, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulová Magdalena, lekárka, Kollárova č.3, 903 01 senec
 • Hesoun Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • N. Braňo, zamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaliková Dana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváč Ondrej, vodič, Konská 341, 0 13 13 Rajecké Teplice
 • Boženík Ivan , kňaz, , 98553 Dobroč 27
 • Simkova Svetlana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajňáková Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajňák Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prihatný Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregorovičová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornišová Květa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčik Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitríková Eleonóra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurincova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting