Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • vaclavik vladimir, referent ochrany majetku, celare-kirt 177, 99122 velky krtis
 • Brnová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Czibor Ladislav , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajňáková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokoruďová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géze Ernest, Technik, Rostovská 18, 831 06 Bratislava
 • Faltin Daniel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Marcela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cziborová Ingrid, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sedlackova betka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fábik Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Triščíkova Lýdia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paus Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagin Kamil, manažér kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudcovičová Mária, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víteková Danka, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • benasová lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajová Mária, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimmermann Mgr.Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koncek František, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konceková. st. Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítek Bohumil , admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konceková Mária, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rerková Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Zlata, administrat. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Marianna, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šestáková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andras Leskova Katarina, advokatka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vician Alojz, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šesták Ľubomír, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmová Amália, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianová Agnesa , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninka Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianová Danka, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninková Feková Slávka, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prihoda Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hipíková monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hipík andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábel Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovoričová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ramáčová Jarmila, technik, , Košice
 • Hovoričová Kvetoslava, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miglierini Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bilek silvia, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babjak Ján, arcibiskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerbová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csontos Ladislav, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caletková Kristína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút Jozef, učiteľ, Hertník, 08642 Hertník
 • Horňáková Jozef , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeňová Lubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chocholáčková Lucia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rynikova Kamila, učitelka 1.stzš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňáková Mária, t.č. nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnajova Veronika, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirýová Mária, matrikárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopušníková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalik Peter, Veduci predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopušník Pavel , IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaliková Janka, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rynik Miloš, SW Tester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pupalová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulajova Marta , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebo Cyril, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovcova Gabriela, učiteľ, S,Moyzesa 20/16, 03401 Ruzomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomáš Šandrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smarkoňová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná, Mgr. Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pačnárová Miriama, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečný, Bc. Ľubomír, VŠ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chuda Klara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černák Mário, , Nitra
 • blaskova antonia, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ácsová Samira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ács Ladislav, specialista technickej podpory, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turoňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanisek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jókay Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hublova Janette, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drdoš Martin , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchtová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • David Benjamin, konatel, Radvanska 9, 97405 Banska Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šuranová Miroslav, vedúci skladu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudáková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuranová Andrea, na amterskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gergelčíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenárová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Milan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenár Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglarčík Miroslav, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tisonova Viera , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Latková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík Igor, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gergelčík Martin , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ivanecka janka, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • fedorova martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošík Ján , manager, Mierova 2, 82105 Bratislava
 • Galajda Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemec Tomáš, IT, , Sklabiná
 • Kuzmiak Milan, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bondor Oto, realitný maklér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grígeľová Justína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitterová Janka, admin.pracovníčka, Seressa 4/41, 94501 Komárno
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veľas Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitter Erich, predajca, Seressa 4/41, 94501 Komárno
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kvetková Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • seman miro , , leicester
 • Koščušková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Jakub, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávik Miloslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haško Miloslav , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baloga Jozef , SZČO, Sadová 22, 08005 prešov
 • Haško Miloslav , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabkova Darina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrátová Lenka, , Svinia
 • Luptáková Jarmila , špeciálna pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humeňanská Žofia, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabová Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilková Beata, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holicová Blažena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejcik Leonard, Pensioniert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žihlavníková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Jana , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobolič Ján , , Púchov
 • Žihlavník Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dupláková Júlia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zidzik jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pothe Imrich, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Židziková Beáta, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potheová Anna, lekarka-dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting