Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Bolcarovičová Natália, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbáková Ivana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčák Jozef , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Mária , robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sholc Zdeno , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sholcová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svisták Mário, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolcarovič Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolcarovič František , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolcarovič Ján , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skorulská Marta , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolcarovičová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skorulská Christina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rušinová Katarína , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekera Pavol, , Prievidza
 • Sekerová Nora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerová Lucia, študent, , Prievidza
 • Gajňáková Slavomíra , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľudmila Glodžáková, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapčáková Emília , misijný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maturová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallovič Jozef , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusá Marta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajonková Eva, Zdravotná sestra, Do Dielca 52, 03401 Ružomberok
 • Kurucová Monika, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmotorka Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc, st Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderova Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trabalik Vladimir, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maturová Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusňáková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Migra Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grafová Mária, učoteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machata Marek, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krátky Richard, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusý Bohdan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisová Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimír Krajčí, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kľačková Bibiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Evin Štefan, duchovný , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Henžel Ján, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kriška Peter, developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemec milan, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holešová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlečík Stanislav, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľo Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andel Samuel, študent UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Veronika , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabo Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenská Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekiač Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálinkás Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanová Michaela, , Bratislava
 • Hámorský Juraj, samostatný vývojový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeč Mgr. Adrián, majiteľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Mária, grafik, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kehl Terézia, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kehl Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuptová Mária , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárová Eva, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pihulič Pavol, študent, , Ružomberok
 • Rybár Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Pavol, vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapicakova Magdalena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisio Marcel, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hranková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalikova Iveta, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyrostek Patrik , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palova anna, cytogenetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščík Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamkovičová Oľga, učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behula Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Peter, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Jozef, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrich Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrich Lukáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrichová Ľubica , krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrichová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristeľ Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galajdová Renáta, , Prešov
 • Galajda Daniel, , Prešov
 • Hvozdíková Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, projektant, Víťaz 406, 082 38 VÍŤAZ
 • Hvozdíková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekera Mikluš Vladimír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stachurová Beáta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prusková Terézia , učiteľka, , Kysucke Nove Mesto
 • Guncaga Ján, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ohlasová Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bradiaková Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hýrošová Juliana, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitaľ Šimon, Predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenská Lucia , zdravotníčka, Royova 4, 08 001 Prešov
 • Kamenský Tomáš, projektant, Royova 4, 08 001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mesarčová Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pieružek Jozef, dôchodca, Česká 5, 83103 Bratislava
 • Fekete Ľudovít, kazateľ a správca zboru, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špesová Tatiana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorinczová Vladimíra , manikúra nectový dizajn, viničky 3, 94011 Nitra
 • Hlavčáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavčák Marián, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempasky Frantisek, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vondryska Mario, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lengyelova Bozena, uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JAKUBCOVÁ ANDREA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubec Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pos Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovář Mojmír, výsluhový důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holúbková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PETROV Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukášová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorko Martin, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zboran Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudolániová Melánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masnicová Nataša, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benkovská Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubáček Martin, veterinárny lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Sebastián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Damián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrová Barbora , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrová Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čikoš Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Jozefína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siverová Katarína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting