Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Staškovanová Helena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troščaková Terézia , robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staškovan Miroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučko Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobeš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Artur, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verešová Veronika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Marián, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Završanová Ľubka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Eva, lekárka, Šidlovská 8, 08001 Prešov
 • Mesák Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzejčík Martin, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlík Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jaššová jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrotková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuruc Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Silná Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcova Anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repko Jozef, odborny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolinay Juraj, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabaková Beáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hribová Timea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mittelmann Ervin, Kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kunčáková Mária, učiteľka, Podzáhradná 49, 82106 Bratislava
 • Lojka Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fejko Mikuláš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kováčová katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andraščíková Marta, sociálný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarocká Terézia , admin.pracovník, Bruselská 8, 040 13 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tausk Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dopiráková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekerová Vlasta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jenčíková Blanka, ID, Púpavová 37, 84104 Beratislava 4
 • Podmajerská Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balková Miroslava, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekanová Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šauša Martin, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horka Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekan Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sinayová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bicáková Renára, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bicák pavol, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • oros zsolt, optometrista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokošová margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Ing. Mgr. Silvia, Štátny zamestnaec, Široké 99, 08237 Široké
 • Krchniaková Anna, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhinčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olajcová Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lukáč jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Dušan, inv.dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukáčová Mira, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukáč Peteer, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukáčová viera, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ontek Zdeno, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • onteková erika , materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kačmárová Anna, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kačmár jan , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kačmár tadeáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kačmár benjamín, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulová Rozália, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kačmárová lucia , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Iveta, učiteľka, Školská 17, 053 21 Markušovce
 • kačmár jaroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klas Emil, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peter kotora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kotorova jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Katarína , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobiaš Milan, , Nitra
 • krigovska andrea, rodičovska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Székelyová Monika, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polak Marek, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlkovičová Annamária, učiteľka, Okružná 4, 08212 Prešov
 • Székely Patrik, gr. kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • helena hanustiakova, doch, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubcikova Eva, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubcik Frantisek, zvarac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Kateřina, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubcikova Zzana, realitna maklerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubcikova Helena, robotnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubcik Frantisek, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burda Martin, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivarníková Oľga, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cambel marián, Študent, , Myjava
 • Cambelová Naděžda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sovišová Ingrid, uciteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichvár Marián, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rahlová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geletová Beáta , rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakyta František, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bomborova Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fandliová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisivka Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Počai Tomáš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurinová Veronika, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kruzliak Daniel, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Viera, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavrík Ján , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hesounova Zuzana, aranžerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andrejčák JOZEF, Správca, Iljikčana 20, 06601 humenne
 • Tirpák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybár Andrej, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenova Ivka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vépy Pavla, Učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repasky Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pulščák Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vépy Benedikt, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • banasova maria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzuro Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretík Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubjaková Johana, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretík Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretík Ján, Nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peniašteková Magdaléna, botanička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balazecova Andrea, Reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heretíková Terezia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zita Josef, taneční mistr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretíková Terezia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košut Jozef , zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košútová Mária, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadaši Peter, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting