Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvath Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jachvanova Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchlý Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timková Iveta, Účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šovčíková Margaréta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Ivan, výrobný námestník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antl Štefan, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Marek, Na záhumní 5, 044 14 Gyňov
 • Baranová Denisa, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkora Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holub Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubová Viktória , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siserova Magdalena, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urban Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Ladislav, dôchodca, Hlinky, 091 01 Stropkov
 • joscak stanislav, strojnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Veronika, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benkovská Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčáková Margita, žurnalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ťapák milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ťapáková dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčičová Daniela, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • štefunková ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragašek Jozef , predávač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kollárová anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hraskova mariana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • beňovič juraj , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peško peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašaková Katarína , Psychológ, Andraščíkova 3, 08501 Bardejov
 • Ślenker Milan, baník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dragašeková Mária , Mzdy a personalista , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovska Patricia, sw inzinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kloknerová zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Valeria, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • adámková alica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • štefáková božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haščík Ján, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Ladislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrabala martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • maderová elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudobová marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudoba františek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • juricová eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikulková oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bzdušek ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bzdušeková andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jakušová eva , signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemčicová lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • nemčeková daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilian Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ujháziová mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simkova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • schildová daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrabala stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • michalica pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kertes Radovan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Josková Magdaléna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • valko milan, stolar, petofiho 7, 08001 Presov
 • Tomko Martin, zdr. brat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balušíková Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Přerovská Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • valkova renata, materska dovolenka, petofiho 7, 08001 Presov
 • Nemčeková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kántor Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalicová edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajan Jakub, , 85101 Bratislava
 • Štofirová Elena, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitárová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuptová Anna, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schreinerová Katarína , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáteková Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár Vladislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schreinerová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefančík Alexander, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanusyk Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Kristína, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HORŇAK Bartolomej, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefančíková Božena , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenc Drahotín, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobeláková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencová Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetana Ján, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanová Drahoslava, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Ján, podnikateľ, Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
 • Kocur Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Giláni Jozef, sústružník, Oščadnica 170, 023 01 Čadca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Géci Eugen, technik IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ravinger Tomáš, Manažer, Martinčekova 6, 821 09 Bratislava
 • Bodor Ivan, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karaffová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barabášová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tobiášová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Serdahelyová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tobiáš Ján, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galanský Ivan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hreňová Slavka , reh. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králová Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreňo Ján, riaditeľ CVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blica Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szakálová Estera, štát.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrenka Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žovák Dušan, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cernansky Ladislav, manažér, Hlavačikova 2, 84105 Bratislava
 • gerčák pavol, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriňak Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyráková Veronika, študentka gymnázia, Dukelských hrdinov 2041/47, 02601 Dolný Kubín
 • Oravcová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štyráková Kamila, študentka VŠ, Dukelských hrdinov 2041/47, 02601 Dolný Kubín
 • Husková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurčová Mgr. Judita, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morozová Eva, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukla Juraj, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sumilasova Magdalena, reh. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting