Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Šabova Silvia, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Mária, štátna úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavičková Anna, knihárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyrák Ondrej , informatik, Dukelských hrdinov 2041/47, 02601 Dolný Kubín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molek Dušan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurášová Helena, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmiak Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Áronová Andrea, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Soňa, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sochová Lýdia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Ján, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Olga, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • marinicova tatiana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalička Otto, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benický Imrich, lekár, , Palín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kráľ Gabriel, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balazecova Veronika, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyráková Magdalena, pracovníčka VšZP, a.s, Dukelských hrdinov 2041/47, 02601 Dolný Kubín
 • Mrazova Elena, osetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podstavková Božena, soc. pracovnílk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belej Peter, študent vysokej kšoly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kšiňan Juraj , ceo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaislová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Marta, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubčová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kopecká Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zborteková Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubovičova Heelena, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Silvia, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szőkeová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučáková Ľudmila, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pustulka Peter, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švidroň Miroslav, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurjanikova Blazena, ikonograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrý Marián, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rašla Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládeček Ľubomír, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederova Henrieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Glasová Júlia, zdravotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomka Martin , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Müllerová Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barloková Ľubomíra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaisl Tomáš, podnikateľ, Malinovská 20, 90028 Zálesie
 • Cekanova Ludmila, , Francuzsko
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Müllerová Martina, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kšiňan Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biroš Pavol, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmiaková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudíková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuzmiak Pavol, vodič MHD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Michal, Doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaroscakova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčo Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollý Richard , právnik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fernezová Zuzana, riaditeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmiaková Viera , matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmiaková Anežka , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavačková Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavacka Ján, študent SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Mária, Rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacka Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdíková Jana, technická pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlavackova Anna, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefančiková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbiková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogová Regina, učiteľ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seles Michal, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skirková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Topoľančin Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valo Štefan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valová Dana , matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holovová Slávka, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvál Juraj, technicky redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piatak Ján, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novobilsky Pavol, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromkovic Laco, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zumerová Miroslava, kultúrny manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Peter , Kňaz, Nižná Rybnica, 07301 Sobrance
 • Repková Marta, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sukeníková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdíková Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šabo Michal , špecialista PO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Platkova Daniela, Zena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volková Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovac Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašek Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mihok marek, kapucin, reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanecký Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Triščová Renáta, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bándy katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduchová Miriam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajč Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Helena, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Helena, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brečka Samuel, DvS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radošáni Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Arendasova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drajna Peter, projektový manažér, 295, 05562 Prakovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frič Roman, vedecký pracovník, Lomonosovova 8, 040 01 Košice
 • Radošániová Ľubica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haniseková Renáta, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radošániová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Milčo Radoslav, , Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Platko Juraj, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziman Marian, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valkovičová Mária, administratívny pracovník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cupráková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čibenková Veronika, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Viliam, poradca pre poistenie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janidžárová Terézia, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachanova Magdalena, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukučka Peter, št. zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigar Vladimír, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KUĽKOVÁ Helena, Finančník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bírešová Zuzana, predavačka, , Banská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting