Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Páleníková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravcová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrva Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haspra Ivan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabó Ondrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olexikova Marta, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Katarína, vedúca ZSS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Bernard, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grman Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Bernard, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • yxcvx& yxdcvc&, vc&xycv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipták Mikuláš, vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tvrdík Jaroslav, projektant, , Prostějov
 • Demočko Tomáš, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Soňa, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Stanislav, programátor - analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Rafael, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remenárová Andrea, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rohaľová Silvia, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kišiday Peter, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Radochová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gondová Daniela, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mjartan pavel, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnoha Marián, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemessanyi Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemessanyi Filip , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klimo Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Renčková Iveta, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marián Zazuľák, administrátor poč. sietí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčiková Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodníková Jana, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčiková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašo Miloš, Predavač, Považské Podhradie 268, 01704 Považská Bystrica
 • Kučáková Martina, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčik Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodník Miroslav, obchodný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák M artin, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčiková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaško Vladimír, servisný technik , Chorvátska 500/2, 90082 Blatné
 • Goliašova Maria , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčaj Michal, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilčák Michal, architekt, Pečnianska 15, 85101 Bratislava
 • Macák Ján, zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorčák Peter, Dôchdca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bocková Emília, učiteľ ZŠ, Kuzmányho 9, 034 01 Ružomberok
 • Hudakova Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sellengova Viera, dochodca, Mikoviniho 36, 04011 Kosice
 • Antolová Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulášová Margaréta, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalová Daniela, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kválová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Alžbeta, dôchodkyňa, Hodžova 9, 080 01 Prešov
 • Janičina Milan, právnik, Gessayova 45, 851 03 Bratislava
 • Hatoková Zuzana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Dušan , vedúci DPS, Hodžova 9, 080 01 Prešov
 • Konakovsky Anton, odborny pracovanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiššová Vladimíra , Technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huttová Kristína, Jaslovské Bohunice, 91930 Jaslovské Bohunice
 • Mária Fillerová, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Eva, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážik Vojtech, Dôchodca - politológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes František, prac.obchod.odd., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Anna, chemička, Pod lipkou 89, 08501 Bardejov
 • Bardelčík Marian, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beregszászi Milan, Žeriavník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasprová Jana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bardelčíková Mária, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reguly Alojz, dochodca, zilina, 01001 zilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nociar Marián, THP, ŠLN 13, 97701 Brezno
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bačík Ladislav , servisný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Emília, učiteľka na MD, Homolova 31, 84102 Bratislava
 • Folvarcikova Paulina , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Folvarcik Ladislav, ThP pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečik Miroslav, bankový úradník, Jána Kostru 30, 08006 Ľubotice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurianová Jana , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valiga Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Folvarcikova Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zima Dušan, Servisný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • solecky patrik , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačkošová Beáta, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačkoš Blažej, živnostník, Trhovište 399, 072 04 Trhovište
 • Sedláčková Viera, účtovníčka, Starozágorská,5, 040 23 Košice
 • Ďurianová Jana, fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peklanský Vladimír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raticova Maria, SZČO, Štefániková 264/30, 02901 Námestovo
 • Štrbová Renáta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maceková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Milan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratica Vladimír, SZČO, Mieru 1204/51, 029 01 Námestovo
 • Szabová Drahomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusko Martin, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • solecky patrik , szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Marianna, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferková, Mgr. Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seman Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľ Jozef, kňaz, pedagóg, Miletičova 7, 82108 Bratislava
 • Motýľ Jozef, kňaz, pedagóg, Miletičova 7, 82108 Bratislava
 • Motýľ Jozef, kňaz, pedagóg, Miletičova 7, 82108 Bratislava
 • Ferko, Mgr. Ing. Peter, tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barták Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrnčiarová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimurda Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kertesova martina, odborny referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sasák Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednariková Margita, ekonómka, Granč-Petrovce, 05305 Granč-Petrovce
 • Vitazka Peter , konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harakaľová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuľáková Katarína, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvolka Radoslav, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahlikova Klara, študentka, , Bratislava
 • Vrabková Daniela, adm.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinský Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugriová Andrea, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubáň Zdenko, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčanová Mária , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bellan Miroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Jozef, Sedliská 320, 09409 Vranov
 • Mandáčková Anna, sam.referent ĽZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorčíková Janka, IT analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Ján, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitrovský Ivan, veterinárny lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berciková Katarína , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DUBRAVKA Branislav, prípravár stavieb, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bercik Ján, vedúci referátu, M. Bónu 6, 07101 Michalovce
 • Duračinský František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Mária, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heczko Vlado, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošíková Mária, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopencová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodrek Tomáš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubovčáková Marta, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodreková Miroslava , učiteľka v materskej škole, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ližičárová Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Deket Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton , Palárikova 7, 04001 Košice


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting