Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Škultéty Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Iveta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cích Peter, IT sektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Mária, admin.pracov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedák Ján, Inval. Dochodca, Janošíková 54, 08271 Lipany
 • daniš jozef, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • danišová valeria, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žíroš ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • danišová irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • daniš roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madarova Eva Terezia, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Milena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juráš Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verna Maria, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláš Ľuboš, ekonóm, V.Clementisa 13, 91700 Trnava
 • Krištofová Viera, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melotová Jarmila, dôchodkkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pappová Anna, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rochova Lujza, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ';// ';//, ';//, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Folvarcik Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lazur Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klič Jaroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florkova Viera, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinczeová Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murín Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťko Juraj, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herenyi Stefan, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páralová Mária, na rodičovskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páral Martin, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Miriama , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gibalová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gibalová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavik Peter, študent, 177, 99122 Čeláre-Kirť
 • Adamkovičová Jana, Invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fenčáková Svetlana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caputova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gurbalova Lenka, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavacova Maria, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščíková Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richard Kráľovič, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černíková Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šrank miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčaťová Eva Dominika, marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivan Radoslav, strojník energetických zariadení, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Launer Daniel , študent, Cikkerova 12, 962 31 Sliač
 • Pigulová Eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučerová Alžbeta, , Predmier
 • Horváth Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dzunova jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mišíková Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabica Stanislav , Manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schwarzbacher Matej, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fottová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sobotka stefan, makler, j.goliana 6, 03601 martin
 • Horniak Marek, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farbová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valeková Zuzana, asistentka audítora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnilica Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krampl Tomáš, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Hedviga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bottková, Ing. Ingrid , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Igor, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábeľ MUDr. Ján , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Anton, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majernikova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoffmann Emil, OZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grajciarova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapoš Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lapošová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klčová Oľga, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmár Rastislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poncakova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oboňa Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Peter, vychovávateľ, , 08501 Bardejov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oboňa Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovičová Gabriela, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehák Pavol, vytvarnik, , Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chalivopulosova Tatiana, administrativny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnilicová Stefánia, pedagog, Bárdošova 13, 831 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanečáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kántorová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallová Nikola, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janák Juraj, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciklaminy Patrik, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuricova Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuric Michal , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GELUŠIAK JOZEF, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stronček Stanislav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timek Pavol, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalivopulos Georgios, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuric Juraj , automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banasiewicz Marian, špecialista-technológ, Budovateľská 380, 059 34 Spišská Teplica
 • Hegedűsová Alžbeta, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezová Kvetoslva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožušková Anna, učiteľka, Lúčka 104, 08271 Lipany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčová B., zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Mária, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čambalová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funketová Silvia, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábor Peter, Študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • junosova ivana , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funketová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurčišin Ferdinand , duchovný , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Benjamín, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Výbošťoková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funket František , Vodič MKD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundríková Gabriela , studentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baumgartnerova Silvia, osetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Iveta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beták Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalná Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáborová Mária, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting