Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Toporová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rečlová Milada, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dujsík Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PILARČÍK Ľubomír, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenko Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolinská Danka , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ševčíková Eva , administratívna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dujsíková Ľubomíra, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedík Milan, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mušutová Helena, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saganová Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondisková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chebenová st. Anna, dôchhodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopťárová Anna, Učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Partl Martin, učiteľ, , Zlaté Moravce
 • Chebenová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Osadsky Jan, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chebenová Mária , invalid.dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grichová Jarmila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chebenová Anna , zdravotná sesetra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Nikolas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťaš Milan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťaš Milan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cinkanič, Ing. Matuš, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťašová Viktória, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Králiková Mária , floristka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zachar Pavol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cinkaničová, PaedDr. Adriana, učitelka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vondrysková Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikova Alena, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišendová Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šomšáková Stanislava, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Miroslav, , Žilina
 • Šomšák Roman, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ráczová Jana, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Ľudmila , pracovníčka charite, signatár si neželá zverejniť adresu
 • blichova jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majka Marián, spravca IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Peter, Predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spes Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cignová Dana, t. č. na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rácz Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčanová Adriána , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jalčaková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žužič Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lako Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pollák Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cigna Karol, súkr. podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrochova Katarina, nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demočková Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porembová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiššová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapalač Miroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubičková Anna, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feltovič Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Bohumila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňák Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihályová Juliana, stredoškolský učiteľ, Tomašíková 40, 080 01 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borská Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • uchylni pedofili, , u pedofilov
 • Hiľovský Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrossova janka, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartek Štefan, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hiľovská Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dodoková zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrosso martin, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešundák Miroslav, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kanitrova jana, zubný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dilongová Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Viera , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Peter, šofér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanba Ste sekta, , Hanba
 • pRiEViSkO MeNo, d, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovič Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janiš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušlová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teťák Vendelín, výpravca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Marcel, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilka Tomáš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • štofkova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilka Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plišková Gabriela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Bernadeta, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bereta Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilka Miroslav, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesnakova Alena, id, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaš Viliam, učiteľ, , Rimavská Sobota
 • Tóthová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svoreňová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotík Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • žilková Beata, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pončáková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotíková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar Adam , , Trnava
 • Slotík Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • a " or 1=1--, a, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verčimák Imrich , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Želibová Judita, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verčimáková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • šarišský patrik, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verčimáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieščadová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verčimák Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlejova Zuzana, , Bratislava
 • Želiba Ľuboš, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senko Michal, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • -- --, --, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rožková eva, učiteľka, , žitavany
 • Vlčák Stanislav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gľabová Maria, technik OV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokop Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodzianska Paulina, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Lenka, Office manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rebová Katarína, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokopová Alena, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Passerini Enzo, , Bratislava
 • Haluščáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňáková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihal Jan, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting