Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Miškechová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolcunová Monika , Samostatný referent obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrámková Renáta, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškechová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izrael Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mešková Marta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregor Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamovič Mgr. Ladislav, vychovávateľ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maťašová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Voithova Mariana, IT Specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolo Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frolová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • ZAJAC JAN , PúROJEKTANT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliašová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galkova Zuzana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláčková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavata Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelesová Karolína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikánová Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovicsova Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulanin Martin , finančník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melicherčík Igor, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • copova Monika, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priečková Jana, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antolová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltisová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Eliška, , Bánovce nad Bebravou
 • Lesňák Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčanová Eva, inšpektor JB, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laškoty Ľuboš, rím.kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrík Peter, inžinier kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltisová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonova Bibiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančárová Terézia, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurigová Daniela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová mária, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecký Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbiková Anna, učiteľka ZŠ, Kozmonautov 13, 03601 Martin
 • Kaňuch Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaňuchová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Martin, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kožušková Antónia, účtovníčka, Nám.sv.Martina 93, 082 71 Lipany
 • Suchý Ján, tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Slavomír, kostolník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božiková Katarína, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešundák Marek, študent, Hviezdoslavova55, 05910 Spišská Belá
 • Barošová Vilma, ekonomický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sebenova Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekeráková Veronika, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palšová Zlata, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerňák Róbert , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunčáková Slávka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brillova Anna, redaktor, moderátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubíková Darina, ing - v dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balajová Janka, učiteľ, , Trenčín
 • Kubík Karol, ing - v dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taras Frantisek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eštočinová Ivana, študentka, , Prešov
 • Láclav Lukaš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorgerová Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasnicová Viola, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čontofalský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Pavol, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgoňová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohl Igor, elektro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • špesová mária, student-doktorand, chmeľnica 73, 064 01 stara lubovna
 • Konečná Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štvartáková Klaudia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskeiová Valéria, technicko - administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehova Beata, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskei Ivan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasicek Milan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranova Alena, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašaríková Janka, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiedor Petr, , Zlín
 • Pajdučáková Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • selestiak pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňáková Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasickova Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaľavský Ľubomír, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toporcer Vladimír , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovičová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pračková ml. Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bölcskeiová Ivana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasickova Alena, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatok Darius, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nadzamová Alica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barňák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hofman Jaromír, kostolník, Gorkého 1554/4, 06601 Humenné
 • Truchla Darina , strojarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caránková Bronislava, na rodicovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lescinska Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamráková Hanka, na rodicovskej dovolenke, Hronská 14, 82107 Bratislava
 • Motýľová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salanci Bartolomej, kňaz, Nám.sv. Jakuba29, 08221 Veľký Šariš
 • Sýkorová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčíková Žofia, učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furindova Renata, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulus Milan, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Mila , úradníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungradyová Gabriela, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furková Veronika, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fečíková mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaryková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šalgová Helena, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šunderlíková Gabriela, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Katarína, opatrovateľka, Poša 163, 09421 Vranova nad Toplou
 • Šuhajda Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzuriak Lubos, podnikatel, Oravská 1, 82109 Bratislava
 • Kráčalíková Darina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzuriaková Diana, podnikatelka, Oravská 1, 82109 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palatinusová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurbel Peter, Konatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovičová Barbora, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sálusová Dana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gazo Jozef, elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovič Štefan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažová Emilia, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaňuchová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvaková miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • forrai martin, strojník USSK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting