Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • Fraňo Daniel, Zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Ľubomír, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bažaličková Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallik Ján , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štens Michal, Pilot, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sasák Stanislav, SZČO, , Kováčová
 • Žilinská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fačkovec Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščevlíková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašta Miroslav, Pedagogický pracovník, J.Kráľa 6, 03601 Martin
 • Miženčíková Katarína, obchodníčka, , Šarišské Michaľany
 • Beláková Marica, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riník Igor, marketing and sales, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčin Eduard, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartkova Miroslava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarová Jolana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trgova Anna , ucitelka hudby-na dochodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Jan , SZCO-stavebnictvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazurová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kublová Jana, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustova Renata, mama 4deti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pokojna gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik, MUDr. PhD Robert, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcun Peter, študent, Záhradná 10, 05601 Gelnica
 • Cvanigová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasová Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubík Ján, Odborný asistent na VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodrazkova Milena, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukurucová Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalková Kvetoslava, matka 4 detí, , Senec
 • Aľušíková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklošová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcova Anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Gabriela, vedúca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriašová Jana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hačkulič Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jančišinová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majzlikova Mgr.Dasa , zdr.sestra, Bernolakova 11, 040 11 Kosice
 • Mihalusova Dusana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klasová Ľubica, stavebný dozor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaroš Róbert, profesionálny vojak , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Śtefánia, učiteľka, momentálne RD , , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirožek Jozef, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Timek Ester, rodic na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Ľudovít, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babinec Peter, , Brezová pod Bradom
 • Vojtekova Kristinka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Andrea, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holotová Miriam, technik, Pradiarska 3, 934 05 Levice
 • Vojtekova Anezka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • oparty alojz , techník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PAPAY Andrej, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staňová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Herbrik Michal, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konupka Michal, 1141/8, Trstená
 • Cicel Benino, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamaj Ľuboš, odborný pracovník v kultúre, , Trenčín
 • Sňahničan Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sýkorová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Stanislav , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šranková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvoranova Jarmila, vysokoškolsky pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudoba Roman, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tulak Miroslav, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlček Augustín, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fujerík Miroslav, strojný konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajčinová Anežka, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karlíková Jana, finančný vedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brňáková Andrea, zdravotná sestra, t.č. MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrvalová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitoňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sersenová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • veselovská daniela, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunická Lívia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpák , Ing. Jozef, Śtátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Štefan, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szalaiová Viktoria, geofyzička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Martina, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferusová Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menšík Anton, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopec Michal, zamestnanec čerpacej stanice, Tupolevova 9, 85101 Bratislava
 • Sabolová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ballay Branislav, Software architect, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Marián, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macáková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orolím Miroslav, účtovník, č.d. 134, 027 54 Velična
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrocek Peter, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Karel, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarmírová Mária, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Váczi Eugen, Bezručova 25, 08501 Bardejov
 • Nemcova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slotka Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropuchová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeň Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrina Miroslav, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodhajová Mária, tlmočníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papco Stefan, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machaj Jozef, obchodný riaditel, M.Hamuljaka 19, 026 01 Dolný Kubín
 • Kosuth Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lajciak Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šemrák Mgr. Roman, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skirčáková Ľubomíra, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremský Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • filo jan, Veduci pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bračok Peter, živnostník, Osuského 4, 85103 BRATISLAVA
 • Lajciak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Volnová Jana , Manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dančová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Semanová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kenderová Janka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľubová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčík Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvijáková Viktória, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pollák Marek, lekár, Kátovská 20A, 90851 Holíč
 • Fečko René, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting