Otvorený list generálnej riaditeľke TV Markíza a iným zainteresovaným v pripravovanej súťaži LET'S DANCE

Vážená pani generálna riaditeľka Televízie Markíza,

keď sa pred časom objavili v médiách informácie o tom, že v ďalšom vydaní tanečnej LET´ S DANCE show sa objaví aj pár tvorený dvomi mužmi, nazdávali sme sa, že po medializovanom nesúhlase odborníkov z tanečnej branže vedenie televízie ustúpi od svojho zámeru. Podľa pokračujúcich upútaviek na túto show je dnes jasné, že chcete svoj zámer uskutočniť, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás otvoreným listom a dôrazne protestovať proti účasti takéhoto páru v jednej z najsledovanejších relácií v našej krajine.

Považujeme za absolútne nezodpovedné, aby televízia s najväčším trhovým podielom takýmto spôsobom propagovala a podsúvala občanom Slovenska homosexuálny životný štýl a ohrozovala tým zdravý vývin i vkus dospievajúcej mládeže. Rešpektujeme dôstojnosť a osobnú slobodu každého človeka, ale sme presvedčení, že verejná propagácia akéhokoľvek minoritného sexuálneho vzťahu prezentovaná či už priamo, v narážkach alebo skryte, devastuje predstavy o manželstve a rodine, ktoré sú základňou pre dobre fungujúcu a hodnotovo, sociálne i ekonomicky stabilnú spoločnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby v takom silnom mediálnom formáte boli propagované vzorce správania, ktoré nerešpektujú hodnotové, kultúrne a historické korene obyvateľov Slovenska.

Nesúhlasíme tiež s tým, aby bol spoločenský tanec zneužitý na propagáciu homosexuálneho životného štýlu a aby bol mladej generácii podsúvaný deformovaný obraz o spoločenských tancoch. Jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy majú v tanci svoj dôležitý zmysel, ktorý je Vašou snahou o šokovanie a prinášanie niečo iného za každú cenu potieraný. Krása spoločenského tanca môže vyniknúť práve pri vzájomnom dopĺňaní sa týchto dvoch tak odlišných bytostí. Nedevastujte predstavy o tanci, nevytvárajte bariéry pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú rozvíjať spoločenský tanec.

Vážená pani generálna riaditeľka,

ceníme si všetky snahy Vašej televízie smerované k jej rodinnému charakteru, ceníme si cit pre tie programy, ktorými sa snažíte prinášať skutočne rodinnú a vkusnú zábavu. Ale v tejto chvíli Vás v mene zodpovednosti voči občanom a zvlášť mladým, ktorej sa ako najsledovanejšia televízia nemôžte vyhnúť, vyzývame, aby ste nedeformovali súťaž LET´ S DANCE experimentálnym tanečným párom dvoch mužov.

Vážení protagonisti, páni Horján a Vrána,

vyzývame vás, aby ste sa nenechali zneužiť zábavným priemyslom, zachovali si svoju dôstojnosť a odstúpili zo súťaže. Vaša kariéra predsa nie je závislá na senzácii, pri ktorej zanikajú Vaše skutočné umelecké schopnosti.

Vážení porotcovia,

vás vyzývame, aby ste nedehonestovali umenie spoločenských tancov a odmietli hodnotiť pár, ktorý nespĺňa základné predpoklady pre účasť v takejto súťaži definované medzinárodnými inštitúciami, teda, aby tanečný pár tvorili žena a muž.

Vyzývame členov našich organizácií, sympatizantov, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sú rovnako ako my znechutení a pobúrení takouto nevkusnou snahou o senzáciu zo strany televízie Markíza, aby podporili tento list na stránke www.peticia.sk/lets-dance a nesledovali jesennú LET´ S DANCE, kým tam bude vystupovať pár dvoch mužov.

V Bratislave, 9. 9. 2011

Kontakt pre médiá:
Marek Michalčík, 0911 756 025, marek@forumzivota.sk
Maroš Peciar, 0902 198 002, mpeciar@sdb.sk

List podporujú tieto organizácie menom svojich štatutárov:

 • Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Mgr. František Neupauer, PhD., počet členských organizácií: 27
 • eRko, Mgr. Juraj Králik, počet členov cca. 8 500
 • DOMKA, Mgr. Slavomíra Brigantová, 8 000 členov
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z., Ján Buc, počet členov: cca. 8 000
 • Fórum života, RNDr. Ing. Marcela Dobešová, počet členských organizácií: 38
 • Modlitby matiek na Slovensku, Ing. Jana Pajanová, počet členov cca. 20 000
 • Liga pár páru v SR, Jozef a Simona Predáčovci
 • Fórum pre verejné otázky, Mária Guregová
 • Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Miklosko, počet členov cca. 4000
 • Nezávislé kresťanské odbory, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
 • Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Katarína Holubanská
 • Dom Quo Vadis, Tomáš Kováčik
 • Manželské stretnutia, manželia Vojtekoví
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Ing. Anton Horváth, počet členov cca. 1 000
 • Áno pre život, Anna Verešová
 • Pastor Bonus, Marek Nikolov
 • Magnificat Slovakia, Anton Selecký
 • Miestne bratstvo OFS v Žiline, Ing. Jozef Gazdík
 • Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície(OKHT), Anton Hajný
 • G-Rádio, Ing. Roman Palitefka
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ing. Jozef Šimko
 • ChristBook, Peter Černý
 • Katolícke hnutie žien Slovenska, Anna Kolková
 • GIFRA, o. z., Mgr., Peter Vančo
 • LIVE AID International, Ing. Stanislava Hlebová
 • Spoločenstvo Kruciáta oslobodenia človeka, Jozef Heske, Roman Gažúr
 • Výchova zdravej rodiny, o. z., Anna Vašková
 • Združenia pre ochranu rodiny, Ing. Jozef Dupkala
 • FAMILIARIS, o.z., PhDr. František Drozd, PhD.
 • Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Mgr.Ing.Libuša Miháliková
 • Spoločnosť sociálnych sestier, Mgr..Daniela Kimličková
 • Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite v Žiline, Zdenko Mezovský
 • Kruciata Oslobodenia človeka, Jozef Heske
 • Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE
 • Laura, združenie mladých, Mgr. Zuzana Šmotláková
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Jozef Grexa, počet členov cca 2900
 • Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Ing. Anna Behulová
 • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Mgr. Helena Michálková
 • Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
 • Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska, Doc. Ing. JánVojtko, PhD.
 • Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, Ing. Dušan Macák
 • Samaritán, o.z., Oľga Klčová
 • SNE o. z., Pavol Strežo
 • Derek Prince Ministries – Slovensko, (Občianske združenie) – Branislav Čekan
 • Publishing House Dunamis, (vydavateľstvo) – Mária Čekanová
 • Centrum pre rodinu – Nitra, o. z., Čanigová
 • Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva, Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
 • Združenie kresťanských pracovníkov kultúry, akad. mal. Ladislav Vančo
 • Mladí KDS, Ľubomír Jančok
 • Hnutie kresťanských rodín Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc. a RNDr. Mária Ďurikovičová
 • Felix Familia, o. z., PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.
 • Združenie Jas, Václav Kocian, počet členov cca. 4500

V prípade, že sa chcete k listu pridať ako organizácia, napíšte prosím email na marek@forumzivota.sk.

Pridať podpis

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Povolanie:
E-mailová adresa:
Ak zadáte e-mailovú adresu, budete informovaní o výsledkoch podpisovej akcie a o prípadných ďalších podpisových akciách, ktoré bude organizovať Fórum života, o.z.

Zobrazenie podpisu: - zobraziť všetky údaje
(okrem e-mailovej adresy)
- skryť adresu
- skryť všetko
 
V prípade zadávania "vtipných" podpisov, prípadne pri inom zneužívaní tejto podpisovej akcie, môže byť Vaša IP adresa zverejnená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (12032)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudecová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saloň Oliver, manager, Varšavská 8, 040 13 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezakova Dasa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gramanich-Štromajer Tibor, Učiteľ spoločenského tanca, , Lučenec
 • Hlaváč Milan, mám, Samuela Jurkoviča , 90501 Senica
 • Takáčová Maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bako Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Tatiana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančula Stanislav , Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Anna, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jurena anton, elektrikar, lanska 938 43, 01701 povazska bystrica
 • Kostráb Jozef, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokráš Mário, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Firic Ján, Operational manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurbáľová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruššeková Beáta, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PUSKAROVA KATARINA, ZDRAVOTNICKY LABORANT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šikyňová Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katreniaková Ivica, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielik Daniel, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidlovský Peter, študent, Forbasy, 06501 Forbasy
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedo Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fehér István, pedagóg, ul. K. Nagya , 94501 Komárno
 • Kvasnička Marián, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Anna , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajczy Andrea, skladník - expedient, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimrová Zuzana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syč Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danko George, technician, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciutti Peter, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behro Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomková Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimermannová Beáta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jurena anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchnáková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Marian, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostolanska Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gondžurová Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žňavová Monika, odborný radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meščan Marek, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máťošova Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sláviková eva, nezam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bertová Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulaiová Aneška, zdr.sestra, Moyzesova 7, 96801 Nova Bana
 • Pösová Ľubica, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchárová Daniela, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmec Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dávidová Tatiana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdý Lukáš, softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machová Matilda, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulai Jozef, živnostnik, Moyzesova 7, 96801 Nova Bana
 • Dečová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényiová Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipová Anna, , Košice
 • Granátová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badaničová Paula , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišková Mária, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girašek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtech Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurkinová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Estokova Adriana, vysokoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtechová Katarína , llekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karas Jozef, veterinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špániková Adriana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gumuláková Anna, zborová sestra ECAV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gajdosova tana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urbanik Anton , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hurák Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miškovova Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kesjarova Miriam, misijny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pavlov maros, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kühnel Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčáková Anna, administ. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbáková Daniela, doktorandka filozofie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekaríková Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ráchel Pavol, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožík Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusiňák Ján , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halienka Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Katarína , administ.pracov., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strakova Bibiana, Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostik Daniel, Muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomachová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jaroš Vladimír , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artim Ján, samostatný radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeňová Alena, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kytková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grofčík Peter, živnostnik, Zákamenné 485, 029 56 Zákamenne
 • Galbava Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimončičová Jana , všeobecný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaj Lukas, vyvoj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križian Peter, študent teológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondovčíková Daša, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galbavý František, manažér, Lermontova 12 , 03601 Martin
 • Langova Maria, uctovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenická Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatkuliaková Klára, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horňáková Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuríková Katarína, referent, SNP 128 / 14, 914 51 Trenč. Teplice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubala Ferdinand, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosírová Anna, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palušáková Lucia, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bolibruch kristián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťkuliak Peter , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budinská Katarína, školský psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skokan Stefan, , Spišske Tomašovce
 • Veselaá Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlatohlavá Elena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vančo Roman, vedúci údržby, Piešťanská 40, 92041 Leopoldov
 • Krásny Šimon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klešč Marek, logistika, prekladateľ, Štúrovo nábrežie 13/8, 05201 Spišská Nová Ves
 • Kravec Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatohlavy Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demková Marta, referent PaM a personal., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faziková Erika, rodičovská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václaviková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bertová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrila Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapalačová Katarína, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Barbora, student, signatár si neželá zverejniť adresu


Upozornenie: Podpisová akcia vyjadruje názory a stanoviská organizátora podpisovej akcie. Nemusí vyjadrovať názory a stanoviská prevádzkovateľa servera peticia.sk.
Platon webhosting